Yrkesskadd: Fikk 3 mill. i erstatning

Benito Miori fikk først tilbud om 200.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Med LOs hjelp ble det 15 ganger mer.
02.10.2014
07:38
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Vernepleier Benito Miori er kjempefornøyd om dagen. Han trives i jobben og livet. Og nå blir han gjeldfri og har penger i banken.

– Det lønner seg å ha LO-apparatet og forbundene i ryggen. Vi hjelper hverandre med inntektsdokumentasjon og har ressurser til å jobbe intenst med en sak på alle fronter, sier LO-advokat Katrine Lilleengen-Hellum, som har jobbet med yrkesskadesaken til Miori.

52-årige Benito Miori er opprinnelig bygg- og anleggsingeniør og jobbet offshore. Men en natt gikk det galt. Han fikk en borehullsåpner på beinet.

Det er sju år siden. Fortsatt kan han ikke løpe. Bevegeligheten er sterkt nedsatt. Han kan ikke lenger dyrke interessen for snowboard. Og han mistet jobben i Nordsjøen.

Tok omskolering, mistet lønn

– Jeg kom i dialog med Nav om omskolering og tok vernepleierutdanning. Jeg jobber med rus og psykiatri i miljøarbeidertjenesten i Arendal. Jeg angrer ikke på den utdanningen et øyeblikk. Men jeg ser jo hvor lavt verdsatt det er å jobbe med mennesker. Hvis jeg hadde fortsatt i Nordsjøen, ville jeg tjent over en million i året. Nå tjener jeg knapt det halve, sier Benito Miori.

Erstatningen skal kompensere for det han taper på å slutte i Nordsjøen.

Men de første tilbudene lå på vel 200 000 kroner. Det var en frustrerende prosess å samhandle med forsikringsselskapet. Benito Miori hyret inn en privat advokat. Da kom han ikke langt.

Så kom FO inn i bildet, og LOs advokater overtok saken.

– Først da vi begynte å legge på bordet dokumentasjon på hva han kunne tjent, begynte summene å gå oppover. Det er viktig å ikke bare svelge skamtilbudene fra forsikringsselskapene, sier Tove Rydning, fagkonsulent i FO.

Både Benito Mioris tidligere forbund, Industri Energi, og FO har vært med på å skaffe opplysninger om lønninger i bransjen.

LO gikk til ledelsen

LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen sier til Fontene at var en nitid jobb bare å komme gjennom til forsikringsselskapet. Først da hun tok kontakt med ledelsen, begynte ting å skje.

Hellum-Lilleengen er kjent for å ha ført saken om Nordsjødykkerne helt til Strasbourg. Også det en sak hun vant.

Forsikringsselskapet mente at de kunne sette en lav erstatning blant annet fordi Miori ikke overholdt tapsbegrensningsplikten siden han hadde omskolert seg til vernepleier med dramatisk inntektsreduksjon, og fordi han ikke kom raskere i jobb.

– Men han hadde fulgt Navs anbefalinger utfra arbeidsmarkedet og tilgjengelige jobber.

Hellum-Lilleengen vil ikke kritisere jobben til Mioris første advokat. Men hun understreker at det lønner seg for medlemmer å bruke LOs apparat hvis de utsettes for yrkesskade.

 Vi kan sammen med forbundene gjøre grundige dokumentasjonssøk, forfølge avslag fra Nav og eventuelt gå til søksmål uten at medlemmet blir sittende med høye advokatregninger etterpå.

LO-advokaten mener at erstatningen til Benito Miori på over tre millioner er en god og riktig erstatning som i hovedsak dekker inntektstapet hans.

– Vurderte dere å trekke saken for retten?

– Det ligger alltid bak som en mulighet. Det var stort sprik mellom vårt krav og forsikringsselskapets tilbud. Hvis vi ikke hadde fått en god løsning, ville rettssak vært aktuelt. Men vi fikk etter hvert en god dialog.

Benito Miori registrerer at han fikk en LO-advokat som slo i bordet så forsikringsselskapet lyttet.

– Dette kan ho, sier han fornøyd.

Hvis jeg hadde fortsatt i Nordsjøen, ville jeg tjent over en million i året. Nå tjener jeg knapt det halve.

Vernepleier Benito Miori

Fire gode råd om yrkesskade

Gå til legen umiddelbart etter arbeidsulykken. Det er viktig å ha dokumentasjon på årsakssammenheng.

Meld skaden til forsikringsselskapet, ikke stol på at arbeidsgiver melder for deg.

Meld yrkesskade til Nav. Selv om det er arbeidsgivers plikt å sende melding, bør du forsikre deg om at dette blir gjort.

Bruk forbundet ditt hvis ikke saken løser seg. Da får du god hjelp, og du unngår høye advokatutgifter.

Kilde: LO

02.10.2014
07:38
27.08.2015 20:01

Fire gode råd om yrkesskade

Gå til legen umiddelbart etter arbeidsulykken. Det er viktig å ha dokumentasjon på årsakssammenheng.

Meld skaden til forsikringsselskapet, ikke stol på at arbeidsgiver melder for deg.

Meld yrkesskade til Nav. Selv om det er arbeidsgivers plikt å sende melding, bør du forsikre deg om at dette blir gjort.

Bruk forbundet ditt hvis ikke saken løser seg. Da får du god hjelp, og du unngår høye advokatutgifter.

Kilde: LO

Mest lest