Werner Juvik

Vestre Viken: Sosionomer ut av poliklinikkene

Psykologer og leger erstatter sosionomer på de psykiatriske poliklinikkene i Vestre Viken helseforetak. Tillitsvalgt Harald Baardseth advarer mot et dårligere tilbud hvor livet utenfor diagnosen ikke blir med i behandlingen.
15.02.2017
11:46
16.02.2017 14:37
https://social.shorthand.com/FonteneMagasin/uge4ZX81Nh6/han-ser-sosionomene-forsvinne
15.02.2017
11:46
16.02.2017 14:37

Mest lest