GRØNNE GLEDER: De lange friperiodene betyr gode muligheter for å dyrke egne interesser, bokstavelig talt. Solveig Sundby har plantet squash, chili og solsikker på balkongen.

GRØNNE GLEDER: De lange friperiodene betyr gode muligheter for å dyrke egne interesser, bokstavelig talt. Solveig Sundby har plantet squash, chili og solsikker på balkongen.

Sissel M. Rasmussen

Solveig er på jobb fire døgn i strekk. – Men jeg har lyst til å få barn og egen familie en gang

Det hender vennene klager litt, over at hun ikke er tilgjengelig. Ikke svarer på telefon og sms. Men for barneverspedagog Solveig Sundby er det slik arbeidshverdagen er.
20180628100814

ragnhild@lomedia.no

sissel@lomedia.no

Det er torsdag formiddag, og det piper i telefonen. Barnevernspedagog Solveig Sundby foreslår at vi kan snakkes på telefon klokka fem. «Ellers kan jeg ikke snakke før tirsdag. Jeg går rett på vakt i mårra og så rett på kurs hele mandag. Sånn er medlever-hverdagen». Blunkefjes.

– Når jeg går på jobb, da er jeg på jobb, forklarer hun når vi uka etter sitter hjemme i leiligheten hennes i Oslo.

Det hender vennene klager litt, over at hun ikke er tilgjengelig. Ikke svarer på telefon og sms. Men for Solveig Sundby er det slik arbeidshverdagen er.

Sundby er en «medlever». Hun arbeider ved en privat barnevernsinstitusjon i Oslo, og bor ved institusjonen de dagene hun er på jobb, tre eller fire dager i strekk. Turnusen kalles medlever-turnus og følger mønsteret 3-7-4-7, altså tre dager på jobb, deretter sju dager fri, så fire dager på jobb og sju dager fri.

Slik påvirker arbeidstida helsa di

Sterke følelser

– Det fine med denne turnusen er at vi har god tid på jobb. Jeg trenger ikke stresse med å rekke det ene eller det andre. Det er merkbart bra for ungdommen. Når vi jobber med mennesker, kan det oppstå situasjoner og konflikter i løpet av en vakt. Men fordi vi jobber som vi gjør, kan vi stå i hele situasjonen fra start til slutt.

HENTE SEG INN: – Jeg pleier alltid å sørge for at jeg er uthvilt når jeg kommer på vakt, sier Solveig Sundby. Mellom hver vakt har hun sju dager fri.

HENTE SEG INN: – Jeg pleier alltid å sørge for at jeg er uthvilt når jeg kommer på vakt, sier Solveig Sundby. Mellom hver vakt har hun sju dager fri.

Sissel M. Rasmussen

Sundby og kollegaene hennes jobber i team – to og to sammen. Det at de er få personer over flere dager gjør det lettere å skape et hjem, mener hun.

Også ungdommene gir uttrykk for at de trives med færre personer å forholde seg til og færre overganger.

I boligen er det plass til inntil fire ungdommer på langtidsplassering. De kommer med ulike utfordringer, fra depresjon til spiseforstyrrelser. Mange har opplevd omsorgssvikt.

– Det mest krevende er det ungdommene gjør med deg følelsesmessig. Det er sterke ting en skal stå i, og ofte sterke smerteuttrykk, som med ungdommer som ønsker å ta livet sitt. Jeg kan kjenne på mye ansvar, sier Sundby.

Som nyutdannet hadde hun ofte jobben med i tankene i periodene hun hadde fri. Nå har hun som mål å være ferdig med jobbtankene når hun går av t-banen etter vakt. Hun har måttet trene aktivt på å stenge av tankene som kommer på fritiden. Likevel kan det ta et døgn å komme ut av «jobbmodus».

56 timer i uka

Turnusen som Sundby og kollegaene følger, går langt utover grensene som arbeidsmiljøloven setter for arbeidstid. Den ble tillatt via en midlertidig forskrift i 2005 og er beregnet på institusjoner hvor det er nødvendig at de ansatte bor og jobber i lengre, sammenhengende perioder.

Begrunnelsen er at kontinuitet i arbeidet og færre personer å forholde seg til er bra for eksempel for ungdom med spesielle omsorgsbehov.

Det er først og fremst private institusjoner som har tatt medleverforskriften i bruk, og særlig private barnevernsinstitusjoner. Her er 3-7-4-7-turnusen den vanligste. Det innebærer en arbeidstid på 56 timer i uka i snitt.

Solveig Sundby liker denne måten å jobbe på. I friukene har hun anledning til å reise og god tid til dyrke egne interesser. På jobb slipper hun å stresse. Tre arbeidsdøgn i strekk går helt fint, forteller hun.

– Men det fjerde døgnet kan noen ganger kjennes mye lenger enn ett ekstra døgn.

De siste månedene har de ansatte imidlertid fulgt turnusen som de statlige barnevernsinstitusjonene bruker: To eller tre døgn på, etterfulgt av en uke fri. Det er slike tilpasninger Aleris kan gjøre dersom arbeidssituasjonen krever det, forklarer Sundby.

Ansatte i privat barnevern jobber 28 dager «gratis» hvert år

TRIVES: – Denne turnusen har reddet ekteskapet mitt, spøker kollega Are Ugland. Selv har han jobbet ved institusjonen i 17 år og kunne ikke tenkt seg noen åtte til fire-jobb.

TRIVES: – Denne turnusen har reddet ekteskapet mitt, spøker kollega Are Ugland. Selv har han jobbet ved institusjonen i 17 år og kunne ikke tenkt seg noen åtte til fire-jobb.

Sissel M. Rasmussen

Vanskelig hviletid

I løpet av en arbeidskrav har hun krav på fem timer hviletid – to av dem sammenhengende. Hun prøver å komme seg litt ut, og bruker gjerne pausene til å trene. Men hverdagen er uforutsigbar. Hun er ikke alltid så flink til å ta seg pauser, medgir Sundby.

Akkurat det er en gjennomgående utfordring, forteller Eirik Erstad, landstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen i Aleris Ungplan & BOI. Mange strever med å få tatt ut hviletiden de har krav på.

– Hviletid handler mye om planlegging, ikke bare om ressurser. Dersom den enkelte ikke får tatt ut hviletiden sin, har arbeidsgiver et ansvar for å tilrettelegge for det, påpeker han.

Staten kjøper privat barnevern – undergraver tillitsvalgte og tariff

Fornøyde ansatte

En Fafo-undersøkelse fra 2015 viste at ansatte i barnevernsinstitusjoner som brukte medleverordningen, stort sett var fornøyd med å jobbe slik. De lange, sammenhengende periodene gjorde det lettere å gjøre et godt miljøterapeutisk arbeid, fortalte de. Mange satte dessuten stor pris på friukene.

Likevel har Fellesorganisasjonen hele tiden vært skeptisk til ordningen. Organisasjonen er ikke imot alternative arbeidstidsordninger i seg selv, forklarer forbundsleder Mimmi Kvisvik. Men til forskjell fra andre langturnuser åpner medleverforskriften for at arbeidsgiver kan inngå avtale om slik turnus uten å involvere verken fagforeningene eller Arbeidstilsynet. Derfor ønsker FO å begrense omfanget av ordningen.

– Ved institusjoner som har tatt forskriften i bruk, er det vanlige arbeidstidsmønsteret rundt 60 arbeidstimer i uken i gjennomsnitt. Vi har sett eksempler på inntil 84 timer i gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid. Det er en for stor arbeidstidsbelastning, i hvert fall over et helt yrkesliv, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Nylig avviste Stortinget et forslag fra partiet Rødt om å oppheve medlever-forskriften.

Egen familie

Heller ikke Solveig Sundby ser for seg at hun kommer til å jobbe i medlever-turnus et helt yrkesliv. Ikke fordi arbeidsbelastningen er så stor. 29-åringen tror godt hun kunne ha jobbet som «medlever» også om hun hadde vært i 60-årene.

– Men jeg har lyst til å få barn og egen familie en gang. Jeg ser for meg at det kan være litt vanskelig å være borte i fire døgn med små barn hjemme.

For øyeblikket er det bare én grunn til at hun hjemom i løpet av en vakt: For å redde plantene på balkongen fra tørkedøden i sommervarmen.

Medlever-turnus

• Innebærer at de ansatte bor og jobber ved en institusjon i lengre, sammenhengende perioder.

• Turnusen er regulert i en egen forskrift som ble innført i 2005.

• Forskriften gjaldt i utgangspunktet for institusjoner for rusavhengige og ungdom med atferdsproblemer. I fjor ble forskriften utvidet til også å gjelde andre typer institusjoner, som boliger for utviklingshemmede.

• De ansatte som jobber etter denne ordningen, er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Forskriften gir arbeidsgiver adgang til å inngå avtale om medlever-turnus direkte med de ansatte, uten dispensasjon fra Arbeidstilsynet og uten at fagforeningene involveres.

• Medlever-forskriften brukes i hovedsak av private institusjoner. Mange statlige og kommunale institusjoner har også langturnus, men da etter avtale med fagforeningene.

• Et forslag fra Rødt om å avvikle medleverforskriften ble behandlet i Stortinget 12. juni. Forslaget ble nedstemt.

Tema: arbeidstid

Hver tredje norske arbeidstaker jobber regelmessig i helger eller utenom ordinær dagtid. LO-Aktuelt har møtt fire personer som bryter grensene for «normalarbeidsdagen»:

Solveig er på jobb fire døgn i strekk
Stina ble utslitt av for mange kveldsvakter
Vegard sa opp en trygg, fast jobb for å kunne styre arbeidstiden sin selv
Ole Erik styrer sin egen arbeidstid i «særlig uavhengig stilling»

Solveig Sundby

Alder: 29 år.
Bosatt: Oslo
Sivilstatus: Enslig.
Yrke: Barnevernspedagog.
Arbeidsplass: Barnevernsinstitusjon i Aleris.

{"409704":{"type":"s","url":"/image-3.409704.0ed2e8e14c","cap":"HENTE SEG INN: – Jeg pleier alltid å sørge for at jeg er uthvilt når jeg kommer på vakt, sier Solveig Sundby. Mellom hver vakt har hun sju dager fri.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"409705":{"type":"m","url":"/image-3.409705.2de7b9a0ae","cap":"TRIVES: – Denne turnusen har reddet ekteskapet mitt, spøker kollega Are Ugland. Selv har han jobbet ved institusjonen i 17 år og kunne ikke tenkt seg noen åtte til fire-jobb.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"81","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Medlever-turnus","closed":false,"place":"Fornøyde ansatte"},{"type":"f1","title":"Tema: arbeidstid","closed":false,"place":"Sterke følelser"},{"type":"f1","title":"Solveig Sundby","closed":true,"place":"Sterke følelser"},{"type":"f1","title":"Slik kan helsa bli påvirket av arbeidstida","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}