Samson felt i tilsyn: – Vi driver i minus for å redde alt sammen

• Kun 5 av 37 ansatte med relevant høgskoleutdanning.
• Manglet opplæring.
• Manglet rutiner for tvang og makt.
26.02.2015
10:26
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Privatmarkedet for omsorgstjenester vokser bråfort. I 2012 fikk hele 47,5 prosent av Oslo-borgere med kapittel 9-vedtak sitt tjenestetilbud fra private aktører. Kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven bestemmer når og hvordan en bruker kan håndteres med tvang og makt.

Helsetilsynet bestemte seg for å gå de private tilbudene etter i sømmene. En av de felte er Aberia Samson.

Selskapet driver en avlastningsbolig for barn i Nittedal. Den var blant stedene som scoret dårligst i tilsynsrunden:

Boligen har ikke hatt rutiner for å sikre forsvarlig bruk av tvang og makt

• Rot i brukermappene

• Manglende internopplæring; bare fem av 37 tilsatte har relevant utdanning for å arbeide blant personer med utviklingshemning

Akutt ryddesjau

Det er fredag 13. februar. Fontene møter Samson-ledelsen over en kaffe på Teddys Softbar midt i Oslo. De har et forklaringsproblem: Tilbake i april 2012 publiserte NRK et intervju med moren til en åtte år gammel gutt som fikk avlastning hos Samsons avdeling i Nittedal. Bedriften ble anklaget for manglende bleieskift og feilmedisinering, i sum omsorgssvikt.

Tidligere ansatte fortalte NRK om en uorganisert bolig, hyppig skifte av personale og feilaktige rapporter. Hvorfor ble ikke alt dette ryddet opp i før Helsetilsynet kom på besøk to år senere?

– Det har mange grunner. Vi skiftet leder der, og det har vært en opprydningsprosess. Nå jobber vi med å få på plass et system som ivaretar opplæringen av ansatte, sier daglig leder i Aberia Samson, Øyvind Arild Larsen.

– Fornøyde foreldre

De fleste foreldrene har vært rimelig fornøyde, mener Larsen.

– I valget mellom å lage det hyggelig for ungene og å sikre alle rapporteringsrutiner, så har sistnevnte glippet. Vi har hatt rutiner, men det arbeidet er ikke kvittert for skriftlig og lukket, slik det skal.

– Visste du om rutinesvikten?

– Jeg har ikke hatt detaljert innsikt i manglene, men det er mitt ansvar. Det verste går på rutinene om bruk av tvang og makt.

Tilsynet har undersøkt systemet rundt bruk av tvang og makt, altså opplæring, registrering og innrapportering. At rutinene har manglet betyr ikke at det har skjedd overgrep. Det tilfellet som nevnes i rapporten, er da en beboer på avlastning ble stengt ute fra kjøkkenet for å unngå selvskading.

– Hadde tilsynet snakket med brukerne og pårørende, hadde de fått et helt annet bilde, sier Larsen.

Fortsetter tilkallingsvakter

Kommer dere til å ansette flere faste og flere med fagutdanning for å sikre bedre flyt i rutinene?

– Hvordan kan du ha fast stilling når du jobber én helg i måneden? sier Larsen.

– Hadde vi hatt ungene på avlastning gjennom alle ukedagene, hadde det vært null problem å ansette fast. Men ungene kommer i helgene.

Lønnsforholdene er på stell, forsikrer lederen, for hvis ikke hadde de ikke fått oppdrag.

Prisbevisste kunder

Etter tilsynsrapporten har Aberia Samson innført faste kurs for ansatte i kapittel 9. Disse holdes fire ganger hvert år. Firmaet har en ekstern konsulent som også holder kurs i vergeteknikker og håndtering av aggressiv og voldelig atferd (HAVA) to ganger i året.

Ledelsen kommer akkurat fra velferdsetatens seminar for private aktører. Flere tjenester skal ut på anbud, var budskapet. Markedet vokser, men setter strengere krav til faglighet og rapportering kombinert med hard konkurranse på pris.

Nå bruker Samson alle tilgjengelige krefter på å få orden i papirflyten. Det tar ressurser. Øystein Arild Larsen frykter at bare de største aktørene kommer til å klare seg, de som har kapital nok til å lage plettfrie rutiner til lavest pris.

– For å etterkomme tilsynet, har vi måttet drive i minus for å redde alt og bygge opp rutinene, sier Larsen.

– Høyere priser er de som kjøper tjenestene våre aldri glad i. Vi klarer ikke å utkonkurrere de store aktørene, de underpriser alt og alle for å få hele markedet. Vi er en av de ministore som står igjen.

Har ikke oversikt

Vil Oslo kommune fortsette med å kjøpe tjenester av Aberia Samson?

Oslos Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester kommenterer til oss på generelt grunnlag at de kan avvise leverandører som gjør seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i bransjen. Det anses som en mangel ved tjenesten som er kjøpt. Kommunen vil da kunne kreve retting, og i alvorlige tilfeller oppheve kontrakten.

Men byrådsavdelingen har ikke oversikt over om de noen gang har reagert på avvik ved å si opp kundeforholdet.

edv@lomedia.no

Høyere priser er de som kjøper tjenestene våre aldri glad i.

Øystein Arild Larsen, daglig leder i Aberia Samson

Aberia Samson

Driver avlastningsboliger i Nittedal nord for Oslo og på Ammerud i Oslo. Startet nylig bolig i Bergen.

Solgte tjenester for 17 millioner kroner i 2013.

Ledes av klinisk sosionom Øystein Arild Larsen.

Startet som Norsk Samson i 1981 av Tor Oskar Jørgensen. Navnet var en forkortelse for Norsk samfunnsaksjon mot sosial neglisjering, og drev avlastning og ferier for funksjonshemmede unge og unge voksne som aldri hadde hatt noen form for ferier eller opplevelser utenfor hjem eller bolig.

Solgt høsten 2014 til Aberia, som er kontrollert av Norlandia-konsernet (se Fontene nr. 1/2012).

Papirtilsyn

Kvalitet på mapper og rutiner er én ting. Hva med livskvaliteten?

Inntil 2006 omfattet tilsynsbesøk rådgivning og veiledning av ansatte på stedet. Det er borte. Nå skjer tilsyn hovedsakelig som systemrevisjon, altså ved å gjennomgå skriftlige rutiner, brukermapper og rapporteringsskjemaer. De som ikke har papirarbeidet på stell, faller igjennom.

– Blir tjenesteyteren felt i systemtilsyn, kan det bety at stedet er et helvete på jord, eller det kan være et greit tilbud, bare med rot i papirene. Vi vet ikke, sier leder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen.

Mangler human touch

Tilsynsrapportene ser aldri på konsekvensene, hva som skjuler seg bak manglende papirarbeid, mener NFU-lederen. Han vil vite om brukernes menneskerettigheter og Grunnloven overholdes. Kort sagt om de har det godt.

– Frihetsberøvelse, for eksempel, er forbudt. Hva med ytringsfrihet og brukermedvirkning? Disse rapportene sier lite om brukernes livskvalitet, og de er derfor ikke skikkelige undersøkelser av kvaliteten på tilbudet, sier Gitlesen.

– I utgangspunktet var vi i NFU veldig positive til de nye lovbestemmelsene i kapittel 9. Når jeg ser hvordan praksis har utviklet seg gjennom tilsyn, stiller jeg meg spørrende til om vi gjorde rett.

26.02.2015
10:26
27.08.2015 20:01

Aberia Samson

Driver avlastningsboliger i Nittedal nord for Oslo og på Ammerud i Oslo. Startet nylig bolig i Bergen.

Solgte tjenester for 17 millioner kroner i 2013.

Ledes av klinisk sosionom Øystein Arild Larsen.

Startet som Norsk Samson i 1981 av Tor Oskar Jørgensen. Navnet var en forkortelse for Norsk samfunnsaksjon mot sosial neglisjering, og drev avlastning og ferier for funksjonshemmede unge og unge voksne som aldri hadde hatt noen form for ferier eller opplevelser utenfor hjem eller bolig.

Solgt høsten 2014 til Aberia, som er kontrollert av Norlandia-konsernet (se Fontene nr. 1/2012).