JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Simen Aker Grimsrud

Omdiskutert avlastningssenter ble vedtatt: – Mange hurrameldinger fra ansatte, sier tillitsvalgt

Ole Martin Kolberg er lettet og glad for at Fredrikstad kommune vil flytte avlastningssenteret til nyoppussede lokaler på Furutun.
09.12.2021
15:06
09.12.2021 15:08

simen@lomedia.no

Det ble en lang debatt i bystyret i Fredrikstad da saken om samlokalisering av avlastningstjenesten kom på bordet. Høyre og Frp ville utsette saken, men Arbeiderpartiet, Sp, MDG og Bymiljølista fikk flertall for sitt forslag.

Dermed skal dagens avlastningsboliger på Kiæråsen, som gir avlastning til 80 barn og unge, flyttes til Furutun. Senere skal en mindre avlastning, Åsebråten, også flytte dit.

– Dette er den løsningen vi og de ansatte ønsker. Nå vil fortsatt Begby avlastning bli værende der de er i dag, og det er en bedre løsning enn administrasjonen innstilte på, sier Ole Martin Kolberg, hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune.

– Ansatte er fornøyde

Han har allerede rukket å få meldinger fra fagfolk som jobber i avlastningstjenesten.

– De ansatte virker å være fornøyde, jeg har fått flere hurrameldinger, sier Kolberg, som ser flere fordeler ved at det gamle institusjonsbygget på Furutun pusses opp og at avlastningen flyttes nærmere marka.

Simen Aker Grimsrud

– Jeg tenker at nå starter jobben med hvordan vi skal utforme bygget slik at vi kan gi bedre tjenester og større sikkerhet for de ansatte, sier Kolberg.

– Hvordan vil bygget gi større sikkerhet?

– I dagens lokaler kan ikke de ansatte skjerme brukere som utagerer. Det vil være langt bedre muligheter for det på Furutun, sier han.

Kolberg legger til at de ansatte endelig kan få pauserom som fungerer, og han håper at mer egnede lokaler vil gjøre at ansatte står lenger i jobb og at sykefraværet går ned.

– Sykefravær har vært en utfordring, det har ligget på rundt 10 prosent i lang tid, sier han.

Mange var kritiske

Fredrikstad kommune har fått mye kritikk fra både fagfolk som jobber på utdanningsinstitusjonene og fra brukerorganisasjoner. Furutun-planene har blitt omtalt som å gå tilbake til institusjonstiden.

Tom Tvedt, leder for Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), sa til Fontene at han blir skremt over at kommunen vil etablere en gigantavlastning.

– Dette viser at kommunen vil spare penger på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser. Forskningen på feltet er klar: store enheter gir verken bedre arbeidsmiljø eller fagmiljø, sa Tvedt.

Kritikerne mener også at kommunen vil bryte med FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette mener kommunen den ikke vil gjøre.

Ole Martin Kolberg sier at han ikke deler bekymringen fra fagfolk og organisasjoner.

– Det er skrivebordsmiljøer mot de som jobber i tjenesten og fagmiljøene nær tjenesten. Vi er opptatt av det samme som organisasjonene – at barna skal få et bedre tilbud – og jeg mener Furutun blir bra hvis det nå legges opp til en bred medvirkning i utformingen, sier Kolberg.

Dette er kommunens vedtak

Eiendommen Furutun renoveres og oppgraderes til avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede.

Når Furutun tas i bruk, frigjøres lokalene på Kiæråsen til barnehagedrift. Det tas videre sikte på utfasing av leiekontrakten på Åsebråten. Kommunens lokaliteter til avlastning vurderes og tilpasses fortløpende etter behovet, i tråd med gjeldende praksis. 

I arbeidet med å utvikle Furutun til nytt avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte skal det være bred medvirkning om både utforming og tjenesteutvikling. Gjeldende lover og FN-konvensjoner legges til grunn. 

Investeringsrammen for prosjekt Furutun, inkludert tilrettelegging for barnehagedrift i lokalene på Kiæråsen, utgjør 105,8 millioner kroner. En universelt utformet lekeplass søkes ivaretatt innenfor rammen. 

Kommunedirektøren bes om å framlegge sak om kostnadsoverslag for en eventuell rehabilitering av Kløverbadet som varmtvannsbasseng, herunder beregning av tilhørende driftskostnader. 

09.12.2021
15:06
09.12.2021 15:08

Dette er kommunens vedtak

Eiendommen Furutun renoveres og oppgraderes til avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede.

Når Furutun tas i bruk, frigjøres lokalene på Kiæråsen til barnehagedrift. Det tas videre sikte på utfasing av leiekontrakten på Åsebråten. Kommunens lokaliteter til avlastning vurderes og tilpasses fortløpende etter behovet, i tråd med gjeldende praksis. 

I arbeidet med å utvikle Furutun til nytt avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte skal det være bred medvirkning om både utforming og tjenesteutvikling. Gjeldende lover og FN-konvensjoner legges til grunn. 

Investeringsrammen for prosjekt Furutun, inkludert tilrettelegging for barnehagedrift i lokalene på Kiæråsen, utgjør 105,8 millioner kroner. En universelt utformet lekeplass søkes ivaretatt innenfor rammen. 

Kommunedirektøren bes om å framlegge sak om kostnadsoverslag for en eventuell rehabilitering av Kløverbadet som varmtvannsbasseng, herunder beregning av tilhørende driftskostnader.