Daglig leder i Mental Helses hjelpetelefon, Aslaug Timland Dale, er fornøyd med at regjeringen foreslår mer penger til tjenesten.

Daglig leder i Mental Helses hjelpetelefon, Aslaug Timland Dale, er fornøyd med at regjeringen foreslår mer penger til tjenesten.

Maud Lervik

Statsbudsjettet 2021:

Mer penger til hjelpetelefonene og selvmordsforebyggende tilbud

Mental Helses hjelpetelefon har kunnet ta imot 30.000 flere henvendelser etter at de fikk mer penger i januar. De pengene foreslår regjeringen å videreføre i neste års statsbudsjett.
07.10.2020
11:17
07.10.2020 14:44

hanna.skotheim@lomedia.no

– Dette er et bevis på at regjeringen ser hvor viktig våre tjenester er, sier daglig leder i Mental Helse, Aslaug Timland Dale til Fontene minutter etter at statsbudsjettet ble lagt ut onsdag.

Det foreslås at hjelpetelefonene til Kirkens SOS og Mental Helse skal få mer penger enn i fjor. Da fikk Kirkens SOS 20 millioner, mens Mental helse fikk 19,8. I år har de fått fem millioner mer. Det skjedde etter økt pågang i forbindelse med at Ari Behn tok sitt eget liv første juledag. Disse ekstramidlene foreslår regjeringen å videreføre.

– Vi har jobbet for å beholde de fem millionene vi fikk i etterkant av 2019. Vi har kunnet være der for mange flere etter det, sier Timland Dale, som har vært bekymret for at pengene ikke skulle videreføres.

LES MER: Rett etter at det ble kjent at Ari Behn tok sitt eget liv, var det ganske stille på Mental Helses hjelpetelefon. Klokka to natt til andre juledag snudde det

30.000 flere henvendelser

Helt konkret har Mental Helses hjelpetelefon klart å ta imot 30.000 flere henvendelser etter at de fikk fem millioner ekstra. For å klare det har de oppbemannet og utvidet turnus for å være tilgjengelig når trykket er som størst.

I neste års statsbudsjett kommer det også fram at 170 millioner vil gå til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. Timland Dale synes det er viktig at det satses på ungdommen:

– I dag står du et halvt år i kø før du får muligheten til å gå til psykolog eller et annet behandlingsapparat. Det er altfor lenge i et barns liv.

Her viser daglig leder i Mental Helses hjelpetelefon ti smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Her viser daglig leder i Mental Helses hjelpetelefon ti smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Maud Lervik

Anerkjenner de frivillige

Hjelpetelefonen til Kirkens SOS er også fornøyd med fem millioner ekstra i årets statsbudsjett.

– Vi har vært i en del møter med helsemyndighetene i løpet av året hvor vi har fått snakket mye om verdien av å gi tilskudd til oss så vi er fornøyd med resultatet, sier kommunikasjonsansvarlig i Kirkens SOS, Hailey K. Hammer, som mener pengesummen er et signal fra regjeringen om at de verdsetter jobben hjelpetelefonene gjør.

Privat

– Det gir også en anerkjennelse til de frivillige som har sittet på frontlinja og tatt imot telefoner fra mennesker som har det vanskelig.

Hjelpetelefonene til Kirkens SOS og Mental Helse er begge lavterskeltilbud og ikke lovpålagte tjenester.

– Mange fylkesledere i FO mener denne typen tjenester alltid kuttes, men det er ikke tilfelle for dere. Hva tenker du om det?

– Vi opplever at regjeringen sender et signal om viktigheten av lavterskel,- og selvmordsforebyggende tilbud, som vi er.

– Svært glade

Og så Alarmtelefonen for barn og unge er forespeilet åtte millioner for å videreføre tilleggsbevilgningen fra 2020.

«Redd Barna er svært glade for at Alarmtelefonen for barn og unge har fått midler som sikrer døgnåpen drift og chat for barn som trenger å komme i kontakt med barnevernet. Dette er et viktig tiltak, og noe vi har jobbet lenge for. Altfor mange barn som lever med vold og overgrep forteller det ikke til voksne. Det at de nå kan ta kontakt via chat kan redusere terskelen for å tørre å fortelle», skriver Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, i en epost til Fontene.

07.10.2020
11:17
07.10.2020 14:44