JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ap-politikerne Line Berggren Jacobsen og Even Sørland (innfelt) ønsker å teste ut BRO (barnerepresentantordning) for å styrke rettssikkerheten i barnevernet.

Ap-politikerne Line Berggren Jacobsen og Even Sørland (innfelt) ønsker å teste ut BRO (barnerepresentantordning) for å styrke rettssikkerheten i barnevernet.

colourbox.com

Rettssikkerhet i barnevernet

Her vil politikerne teste ut stor endring i barnevernet

Enstemmig vedtatt i bystyret: Bergen vil prøve ut ny, stor endring i barnevernet. Håpet er bedre rettssikkerhet.
14.08.2023
13:56
14.08.2023 14:31

oystein@lomedia.no

– Vi må få til et bedre system som fungerer rundt barna. Målet er å bedre barnas rettssikkerhet i prosessene med barnevernet.

Det sier Even Sørland til Fontene. Han er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i helse- og sosialutvalget i Bergen kommune.

Politikerne vil prøve nytt

Sørland sikter til en mulig stor endring i barnevernet. Den blir foreslått av flertallet i det såkalte barnevernsutvalget. Utvalget med Marit Skivenes i spissen har sett på rettssikkerheten i barnevernet. De har levert 118 forslag til regjeringen om dette.

Ett av de viktigste forslagene er en ordning der hvert barn som møter barnevernet, får en egen representant som skal følge kun barnet hele veien.

I rapporten har ordningen fått et navn: BRO.

Forslaget har fått kraftig motbør. Fellesorganisasjonen (FO) har vendt tommelen ned. Også KS, Bufdir, Bufetat og Advokatforeningen er negative eller kritiske.

Men i Bergen er tonen en annen. Her gir politikerne tommelen opp:

De vil gjerne teste ut en BRO-ordning i kommunen. Det ble vedtatt enstemmig i bystyret før sommerferien.

Byrådet, med Arbeiderpartiets Rune Bakervik i spissen, ville avvente og ønsket enda mer utredning.

Det ville ikke partifelle Even Sørland og politikerne i de andre partiene. De vedtok å få byrådet til å arbeide aktivt for at Bergen skal bli pilot for løsningen.

Bystyret er kommunens parlament. Byrådet leder kommunens administrasjon.

– Vi har jobbet godt tverrpolitisk med mange saker som handler om barnevernet. Det er flere som har vært opptatt av å melde oss på det som skjer nasjonalt, sier Sørland.

Han understreker at det ikke er gitt at en barnerepresentantordning er det endelige svaret på alle spørsmål om rettssikkerhet i barnevernet.

– Men vi vil gjerne finne ut om det er en ordning som fungerer.

Tommel opp for å teste ny ordning i barnevernet: Even Sørland (Ap) i helse- og sosialutvalget i Bergen.

Tommel opp for å teste ny ordning i barnevernet: Even Sørland (Ap) i helse- og sosialutvalget i Bergen.

Jin Sigve Mæland/Arbeiderpartiet

Byrådet: Tommel opp, men vil utrede mer

Rundt 100 instanser og personer har sendt inn kommentarer til de 118 forslagene fra barnevernsutvalget som utvalget mener kan føre til bedre rettssikkerhet i barnevernet.

Fristen for å sende inn svar gikk ut i juni, men i Bergen har de ifølge byrådet fått utsatt frist. Politikerne i bystyret skal behandle et høringssvar i september.

Byrådets forslag til høringssvar vender tommelen opp for at det skal bli en barnerepresentant-ordning i norsk barnevern.

Men:

– Det er fortsatt en del uavklarte punkter om BRO-ordningen i rapporten der ordningen lanseres. Vi ønsker flere utredninger, slik at det blir klargjort, sier Line Berggren Jacobsen til Fontene.

Hun er Arbeiderpartiets byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen.

– Bergen vil gjerne bli pilot, om vi får gjort disse avklaringene, sier Jacobsen.

– Du vil ha enda flere utredninger? Har ikke barnevernsutvalget nettopp utredet dette?

– Byrådet har en del praktiske spørsmål som må avklares før vi kan gå inn for den på nasjonalt nivå. Når det blir ryddet opp i dette, ønsker vi å være pilot, svarer Jacobsen.

I byrådets forslag til høringsuttalelse om barnevernsutvalgets rapport, skriver Bergen-byrådet at de ser flere fordeler med en uavhengig representasjonsordning.

«Samtidig fører barnerepresentasjonsordningen med seg noen nye utfordringer som krever nærmere utredning, avklaring og pilotutprøving i tråd med forslaget i NOU», skriver byrådet.

– Hvilke utfordringer ser du med BRO-ordningen?

– Vi må blant annet se på kostnadene. En BRO-ordning forutsetter også stabilitet. Det er stor utskiftning i barnevernet. Vi lurer også på hvilken rolle og mandat BRO-representanten skal ha opp mot kontaktpersonene i barnevernstjenestene, svarer Jacobsen.

Hun ønsker ny ordning i barnevernet, men vil ha flere praktiske avklaringer før Bergen kan teste ut ordningen: Byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggren Jacobsen (Ap).

Hun ønsker ny ordning i barnevernet, men vil ha flere praktiske avklaringer før Bergen kan teste ut ordningen: Byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggren Jacobsen (Ap).

Andrew Buller/Bergen kommune

Ber byrådet handle

Fraksjonsleder for Arbeiderpartiet Even Sørland i helse- og sosialutvalget sier til Fontene at han og de andre politikerne i bystyret forstår at det er motforestillinger mot BRO-ordningen.

– Vi har ikke låst oss til at BRO skal være løsningen. Men vi vil gjerne være med på å se på om dette er en løsning som fungerer i Bergen og som kan fungere i kommuner over hele landet.

– Hva mener du byrådet nå må gjøre?

– De må ta kontakt med departementet og sørge for at vi er med i diskusjonen om hvem som skal få den pilot-ordningen, svarer Sørland.

Statsråd Kjersti Toppe (t.v.) lovet at rapporten fra Marit Skivenes og de andre ekspertene ikke skal havne i en skuff, men leses grundig.

Statsråd Kjersti Toppe (t.v.) lovet at rapporten fra Marit Skivenes og de andre ekspertene ikke skal havne i en skuff, men leses grundig.

Hanna Skotheim

Hva er BRO?

• Statsviter Marit Skivenes har ledet et utvalg som har sett på rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet.

• Ordningen med en barnerepresentant blir foreslått av flertallet i barnevernsutvalget.

• BRO står for barnerepresentant-ordning i barnevernet.

• Personen skal være der fra det foreslås å flytte hjemmefra, gjennom hele saksgangen og etter at barnet har flyttet i fosterhjem eller institusjon, foreslår flertallet.

• BRO-representanten skal ha barnefaglig kompetanse og komme fra en uavhengig ny statlig etat som må opprettes.

• Det vil være behov for i underkant av 400 årsverk til BRO-representanter. Utvalget antyder en merutgift på 400 millioner kroner årlig.

• Utvalget anslår en portefølje på 47 flyttesaker per år per representant.

14.08.2023
13:56
14.08.2023 14:31

Hva er BRO?

• Statsviter Marit Skivenes har ledet et utvalg som har sett på rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet.

• Ordningen med en barnerepresentant blir foreslått av flertallet i barnevernsutvalget.

• BRO står for barnerepresentant-ordning i barnevernet.

• Personen skal være der fra det foreslås å flytte hjemmefra, gjennom hele saksgangen og etter at barnet har flyttet i fosterhjem eller institusjon, foreslår flertallet.

• BRO-representanten skal ha barnefaglig kompetanse og komme fra en uavhengig ny statlig etat som må opprettes.

• Det vil være behov for i underkant av 400 årsverk til BRO-representanter. Utvalget antyder en merutgift på 400 millioner kroner årlig.

• Utvalget anslår en portefølje på 47 flyttesaker per år per representant.