{b} Denne dagen er dagligstua byttet ut med plaststoler og oppladbare rullestoler. Praten går likevel. Fra venstre: Svein Ruud, Grethe Oppsahl, Lise Gundersen, Geir Moen og Bjørg Borgerud.

{b} Denne dagen er dagligstua byttet ut med plaststoler og oppladbare rullestoler. Praten går likevel. Fra venstre: Svein Ruud, Grethe Oppsahl, Lise Gundersen, Geir Moen og Bjørg Borgerud.

Bjørn A. Grimstad

Beboerråd snur fordommer og frykt til vennskap på Stovner

På få år har bydelen ryddet opp i kriminalitet, frykt og fordommer i den kommunale blokka. Oppskriften består av beboerråd, sommerfest og bruktmarked.
2017052612460020170526130106

bjorna@lomedia.no

Ved ett av bruktmarkedbordene luter Arne Sørli med krum rygg over rader med plastdeksel. Han klemmer to fotballspill mot islandsgenseren, mens den andre hånden blar videre.

Sørli er avtroppende leder i ett av de tre beboerrådene bydelen har satset på de siste årene. Han mener innsatsen har båret frukter.

– Det er mye hard jobbing, men man får igjen for det etterpå, sier han.

{f4}

Beboerrådene har fokusert mye på å øke sikkerheten i boligblokka og området rundt, blant annet med elektroniske nøkler og skallsikring. Nå vurderes også videoovervåkning.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Boligbygg og vekterne, og det har fungert veldig bra. Jeg er tidligere dørvakt og har selv kastet ut et par uvedkommede fra trappeoppgangene. Tidligere turte ikke flere av de eldre å gå ut etter klokken seks på ettermiddagen. Men nå tør de det, sier Sørli.

Han forteller om fotball- og filmkvelder i forsamlingslokalet og berømmer de ansatte i sosialtjenesten for innsatsen de har lagt ned i prosjektet. Men snart forlater han den kommunale boligen og lederstillingen i beboerrådet. Og det er med et stort smil om munnen.

– Jeg har kjøpt meg leilighet sammen med kjæresten min. Og neste lørdag gifter vi oss i Stovner kirke. Festen skal vi holde her, sier han.

Arne Sørli flytter etter flere år ut av blokka på Stovner. - Håper de andre i beboerrådet fortsetter det gode arbeidet, sier han.

Arne Sørli flytter etter flere år ut av blokka på Stovner. - Håper de andre i beboerrådet fortsetter det gode arbeidet, sier han.

Bjørn A. Grimstad

Var bydelens hodebry

Stovner er nest siste stopp på t-banelinje fem mot nordøst i Oslo. Ovenfra kan de hvite terasseblokkene fra 60- og 70-årene ligne store legoklosser, systematisk plassert i skogkanten. Ettersom områdeløft og groruddalssatsing begynner å få effekt har området fått en makeover. Utenfor t-banestasjonen blir man møtt av nylagt asfalt, friserte hekker og skinnende nybygg. Til og med den grårosa fasaden på Stovner Senter får nå en overhaling. Derfra er det ikke lange gåturen før du kommer til en av de kommunale boligblokkene. Også der skjer det viktige endringer.

– Aktiviteter har en positiv virkning på beboerne. Det er spennende å se hvordan folk møtes og bygger ned barrierer og rasistiske holdninger. For når man blir kjent, er det vanskelig å være fordømmende etterpå, sier Monika Libak Aaser, sosionom og prosjektleder for innbyggermobilisering.

{f4}

Siden 2015 har hun ledet prosjektet Mulighetenes Hus. Ideen bak er at beboerne selv skal være med i planlegging og gjennomføring av tiltak som skal bedre bomiljøet. Oppskriften har vist seg å være veldig effektiv. Mange opplever nærmiljøet som tryggere. De av beboerne som har deltatt på dugnader og beboerråd skuler ikke lengre på hverandre når de møtes i utgangspartiet. De diskuterer neste sommerfest.

– Dette huset har vært bydelens hodebry i mange år, med utfordringer som branner og kriminalitet. Samtidig bor det mange barnefamilier her, da blir det ekstra viktig å gjøre tiltak for å bedre et utsatt bomiljø, sier Libak Aaser,

Det første året i Mulighetenes Hus gikk i stor grad med på kartlegging av behovene. I 2016 dro ansatte og beboere til Danmark for å lære av det beboerstyrte tiltaket Sager der samler, i den utsatte bydelen Gellerup i Århus. Erfaringene derfra ble en bekreftelse på at de var på riktig vei. Beboerne skulle selv jobbe for et bedre omdømme til den kommunale blokka, samt skape et aktivitetstilbud. Prosjektet har gitt så gode resultater at bydelen på et budsjettmøte i fjor høst bestemte at tilbudet skal gå inn i den ordinære driften.

{b} Beboerrådene møtes en gang i måneden. Fra venstre: Sahra Mosse, Mohamed Hagi Khayre,Monika Libak Aaser, Alfhild Hildebrand(med ryggen til), Christina Lerfald og Geir Inge Sogn fra Boligbygg Oslo KF.

{b} Beboerrådene møtes en gang i måneden. Fra venstre: Sahra Mosse, Mohamed Hagi Khayre,Monika Libak Aaser, Alfhild Hildebrand(med ryggen til), Christina Lerfald og Geir Inge Sogn fra Boligbygg Oslo KF.

Bjørn A. Grimstad

Setter frø for bedre miljø

– Siden jeg begynte i beboerrådet for tre år siden er det blitt mye mindre bråk i blokka, forteller Arve Grønvold.

Han sitter ved enden av et furubord i forsamlingslokalet i blokka. Mellom hendene har han et A4-ark, han fyller på med en strek for hver person som kommer inn i det bugndende bruktmarkedet. Et spekter av mennesker fra de to oppgangene, men også fra andre deler av Stovner.

Det er kanskje bare meg, men jeg føler at alle hilser på hverandre.

Arve Grønvold, beboer

Kaffe og vafler blir spandert av bydelen, også loppene er gratis. Grønvold forteller at dagen etter skal han og noen andre i beboerrådet ha et møte om beplantning på uteområdene. De er spent på om kommunen kommer til å tillate frukttrær og bærbusker, som han helst ønsker. I fjor sommer plantet han solsikker, tomater og chili i kasser på uteområdene.

– De sto rett utenfor her. Det var bare å gå og ta, sier han og peker ut vinduet.

Sammensetningen av beboere i den åtte etasjer høye blokka på Stovner er mangeslungen. Opprinnelig var den bygd til personalboliger, deretter trygdeboliger og nå bor både eldre, store innvandrerfamilier og mennesker med rusutfordringer i blokka.

Selv tilhører Grønvold den siste gruppen, men har vært lengre perioder i arbeid og går på metadon. Han forteller at miljøet har blitt mer harmonisk etter at bydelen ga en del av ansvaret til beboerne.

Alfhild Hildebrand og Arve Grøndvold jobber sammen for et grønnere uteområde ved den kommunale blokka. I bakgrunnen sosionom Monika Libak Aaser.

Alfhild Hildebrand og Arve Grøndvold jobber sammen for et grønnere uteområde ved den kommunale blokka. I bakgrunnen sosionom Monika Libak Aaser.

Bjørn A. Grimstad

– Jeg trives bedre nå. Før var det en del innbrudd, men det har det blitt helt slutt på. Nå føler folk seg mer trygge på hverandre. Det er kanskje bare meg, men jeg føler at alle hilser på hverandre, forteller han.

Selv om Grønvold kom til bruktmarkedet for en vaffel og en kaffe, endte han opp med en arbeidsoppgave denne gangen også. Men noe å sette fingrene i, det er han ikke redd for.

– Jeg har kostet og ryddet. Grilling og sommerfest. Mye slike ting. Jeg har også vært sekretær i beboerrådet, men foreslår at en av de ansatte tar den oppgaven, sier han.

Siste rest av trygdeboligene

Denne dagen, som dagen, før er dagligstua låst av på grunn av bruktmarkedet. Men tradisjoner er ikke til for å brytes, så laderommet for rullatorer taes i bruk. En surklende kaffetrakter i hjørnet av det sparsommelig dekorerte rommet holder koffeinnivået oppe.

– Det er koselig å ha noen å henvende seg til. Skjer det noe så går vi til Lise. Men stort sett er det stille da, sier Grethe Oppsal.

Lise Gundersen nikker og ser ned i kaffekoppen. Det er hun som skal ta over som beboerrådsleder når tidligere nevnte Arne Sørli går av.

– Jeg var leder i beboerrådet i ett år. Alle sier at når jeg var der, var det ingen problemer. Men nå har det vært mye en periode. Folk har lett for å sette seg i gangen når det er dårlig vær, sier Oppsal.

Flere av de er oppe i åra og flyttet inn i blokka mens hele bygget var avsatt til trygdeboliger. Men det ble etterhvert endret til kommunale boliger.

– Vi kom inn da det var trygdeboliger her og er vel siste rest av de. Men jeg trives ikke så godt her og har ikke lyst å bli gammel her. Da har jeg heller lyst å bo i en vanlig trygdebolig, sier hun.

{b} Denne dagen er dagligstua byttet ut med plaststoler og oppladbare rullestoler. Praten går likevel. Fra venstre: Svein Ruud, Grethe Oppsahl, Lise Gundersen, Geir Moen og Bjørg Borgerud.

{b} Denne dagen er dagligstua byttet ut med plaststoler og oppladbare rullestoler. Praten går likevel. Fra venstre: Svein Ruud, Grethe Oppsahl, Lise Gundersen, Geir Moen og Bjørg Borgerud.

Bjørn A. Grimstad

Prosjektet inn i linja

Prosjektet Mulighetens Hus ble etter to år avsluttet ved nyttår, men de fleste tiltakene blir drevet videre av sosialtjenesten. Siden nyttår har de satt sammen et bomiljøteam av ulike ressurspersoner fra Nav Stovner. De møtes en gang i uka og jobber i teamet parallelt med at de dekker sine primære ansvarsområder.

Flere av leilighetene i blokka blir disponert av Boligbrua, som bosetter mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser (ROP). Målet er at oppholdet skal bli en overgang til en tilpasset og varig bolig. Gjennom beboerprosjektene har flere av de som bor i Boligbrua fått mulighet til å vise hvilket arsenal av ressurser de sitter på.

– I ett av beboerrådene er halvparten av medlemmene folk med rushistorikk. Da blir rollen din endret. Du er ikke en av rusmisbrukerne, du blir han som fikset det teltet på sommerfesten. Det viser seg at de som en kanskje skulle tro hadde minst å mobilisere, gjør mest for fellesskapet, sier Christina Lerfald, spesialkonsulent i Boligbrua.

Snakker for alle beboerne

Sammen med Monika deler hun ansvaret for de tre beboerrådene. Ideen bak rådene er at de skal fungere som beboernes talerør mot bydelen og den kommunale boligeieren Boligbygg Oslo KF.

– Vi erfarer at mange ikke har erfaring med denne typen arbeid og trenger trening i å håndtere det. Det er viktig for forståelsen av samfunnet vårt og har mye overføringsverdi til andre arenaer, fortsetter Lerfald.

Ett av de tre beboerrådene har bedt om at bydelen skal være til stede på møtene.

Prosjektleder innbyggermobilisering Monika Libak Aaser og Christina Lerfald fra Boligbrua jobber med beboerrådene på Stovner.

Prosjektleder innbyggermobilisering Monika Libak Aaser og Christina Lerfald fra Boligbrua jobber med beboerrådene på Stovner.

Bjørn A. Grimstad

Det blir dermed en lang arbeidsdag når Christina og Monika setter seg ned for å forberede møte. Med nyprintet møteagenda rusler de den korte gåturen fra kontorene til forsamlingslokalet i andre enden av blokka. I en liten time før møtet småløper de rundt i det lyse forsamlingslokalet, trekker kabler til pc-ene, setter på kaffe og slenger fat med små kjeks utover furubordene. Monika er på telefonen med den lokale pizzabakeren.

– Uansett hvor tidlig vi bestiller, er de alltid forsinket når vi skal hente den, ler hun i det hun legger på.

Får prøve og feile

Selv om beboerrådene har hatt positiv effekt, er målet er å engasjere langt flere av beboerne, da rådene tross alt kun har plass til et visst antall medlemmer. Blant andre aktiviteter som springer ut fra prosjektet er leksehjelp, julebord, søppelplukking og ferieturer for barnefamiliene. Også i år arrangerer sosialtjenesten sommerfest, hvor beboere og beboerråd spiller en stadig viktigere rolle.

Christina Lerfald og Monika Libak Aaser forteller at det å søke støtte til prosjekter gir en viktig mulighet til å prøve ut forskjellige metoder for å bedre bomiljøet. Videre berømmer de ledelsen for å la de teste det ut.

– Det er vi som jobber her som har fått ideen til bomiljøteamet, og har utviklet den videre. Bydel Stovner er et genialt sted å jobbe. De stoler på at de ansatte har teft til å utvikle prosjektene. Vi har frihet til å prøve ut nye ting og rom for å feile. Da ser vi hva som er nyttig, sier Aaser.

bjorn.asle.grimstad@lomedia.no

Les også:

Bærekraftige lokalsamfunn skapes nedenfra

Beboerrådene

• Det finnes i dag tre beboerråd i to kommunale blokker på Stovner
• Rådene møtes en gang i måneden og er et talerør mellom beboerne og bydelen og huseieren
• Noen av møtene følges tett av bydelen, andre er selvgående

Bydel Stovner i Oslo

4,8 prosent av boligene er kommunale boliger, mot et gjennomsnitt på 3,3 i resten av byen. Av 580 kommunale boliger er 300 i tre heleide kommunale blokker.

70 prosent av boligene på Stovner er blokkbebyggelse.

Nav Stovner tilhører den kommunale delen av Nav. Arbeidsplassen har mye sosialfaglig kompetanse med overvekt av sosionomer.

I 2015 og 2016 drev bydelen prosjektet Mulighetenes Hus, som ble ledet av Monika Libak Aaser. Målet er å øke aktivitetsnivået og bedre omdømmet i de kommunale blokkene.

Prosjektet ble tatt inn i det ordinære budsjettet høsten 2016.

Nav Stovner har siden 2010 drevet prosjektet Boligbrua for personer som har utfordringer med rus og psykiske problemer (ROP).