Studentene ved bachelorstudiet av barnevern ved Høgskolen i Lillehammer, som fra 1. januar er fusjonert inn med Høgskolen Innlandet, er de som er mest fornøyd i hele Norge.

Studentene ved bachelorstudiet av barnevern ved Høgskolen i Lillehammer, som fra 1. januar er fusjonert inn med Høgskolen Innlandet, er de som er mest fornøyd i hele Norge.

Sissel M. Rasmussen

Barnevernsstudentene på Lillehammer mest fornøyde

Mens barnevernsstudentene på Lillehammer har det beste helhetsinntrykket er studentene ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Tromsø mest fornøyd med egen studieinnsats.
14.02.2017
13:18
14.02.2017 13:20

hans.henrik@lomedia.no

De mest nedslående resultatene kommer fra NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene som tar bachelorstudiet på heltid er ikke fornøyde med undervisning og veiledning, viser undersøkelsen. Av en score som går opp til fem, gis dette bare karakteren 2,7.

Les også: Her liker vernepleierstudentene seg best

Det viser Studiebarometeret, som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) publiserte forrige uke. Fontene har sett nærmere på resultatene fra barnevernstudiene over det ganske land. Felles for mange av studiene er at for få svarte på undersøkelsen, og dermed ikke blir med i resultatet.

Omfattende undersøkelse

Undersøkelsen omfatter nesten 60.000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta.

Variasjonen blant barnevernsstudentene er ikke voldsom, men det er noen som kommer bedre ut enn andre. For eksempel scorer Høgskolen i Lillehammer godt på de fleste parameterne, og også Universitetet i Tromsøs deltidsstudie gjør det jevnt over bra.

Les også: 34 av 35 utdanninger er mangelfulle

NTNU kommer dårlig ut

NTNU ligger derimot i motsatt ende av skalaen. Både på helhetsinntrykk, sosialt miljø, studie- og læringsmiljø og læringsutbytte scorer dette studiet dårligst, når det blir vurdert av studentene på studiet.

Egeninnsatsen har studentene også fått lov til å vurdere. Der også kommer NTNU dårligst ut. Studentene her vurderer altså også sin egen innsats dårligere enn studenter på andre studiesteder.

14.02.2017
13:18
14.02.2017 13:20