JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FIKK HJELP TIL Å FLYTTE: Yafhet (18) fikk hjelp av Helene Skeie (t.v)  i barnevernet og Gullale Palani i Nav til å flytte hjemmefra til egen leilighet. Denne dagen har de besøkt ham sammen i villastrøket der han leier.

FIKK HJELP TIL Å FLYTTE: Yafhet (18) fikk hjelp av Helene Skeie (t.v) i barnevernet og Gullale Palani i Nav til å flytte hjemmefra til egen leilighet. Denne dagen har de besøkt ham sammen i villastrøket der han leier.

Sondre Steen Holvik

Barnevernet og Nav går sammen om å lose Yafhet inn i voksenlivet

Da Yafhet måtte flytte ut hjemmefra, samarbeidet barnevernet og Nav om å få ham inn i egen leilighet. – Jeg sa ja til å få mer hjelp, jeg trenger det, sier han.
2017110715440720230821171436

anne@lomedia.no

– Jeg fryser på tærne, det er kaldt her, sier Yafhet (18) i sokkelleiligheten han nettopp har flyttet til.

– Jammen, det er klart du må få ovn! sier sosionom Helene Skeie fra barnevernstjenesten.

Saksbehandler Gullale Palani fra Nav går barbeint på det kalde gulvet og sier at han må bruke litt av etableringstilskuddet han har fått på kontantkortet til ny ovn.

Møtet de tre skulle hatt i kontorlokalene i Kristiansand kommune ble det ikke noe av, fordi Yafhet forsov seg. I stedet bestemte de to hjelperne seg for å dra hjem til ham i den nye leiligheten. Nå sitter de i sofaen og prater om hvordan han synes det er å bo for seg selv og hva han trenger hjelp til.

– Det var godt å flytte. Nå trenger jeg ikke å tenke på andre enn meg selv. Jeg kan fokusere på skole og bli bedre i norsk. Men det er mye å ordne. Voksenlivet! utbryter Yafhet og smiler. Han vil omtales med fornavn av hensyn til familien sin.

HOS YAFHET: Gullale Palani, Helene Skeie og Yafhet småsnakker om venner og skole, mens de ordner praktiske ting som følger med det å flytte.

HOS YAFHET: Gullale Palani, Helene Skeie og Yafhet småsnakker om venner og skole, mens de ordner praktiske ting som følger med det å flytte.

Sondre Steen Holvik

Våre ungdommer

Nøkkelen til god oppfølging er samarbeid mellom etatene. I Kristiansand har barnevernstjenesten og sosialtjenesten inngått en avtale som avklarer ansvar og regulerer rutiner dem imellom om utsatt ungdom. Meningen er å sikre at ungdommen ivaretas og får hjelp etter både barnevernloven og andre lovverk etter at de er fylt 18 år.

– Her i Kristiansand snakker vi om våre ungdommer, ikke dine og mine, sier de to hjelperne.

For Yafhet betyr det at de følger ham opp sammen. Da det ble bestemt at han skulle få flytte fra moren til egen leilighet, var det Helene Skeie i barnevernet som hjalp ham med å lete etter sted å bo, mens Gullale Palani i Nav stod klar til å få økonomien på plass. I prosessen diskuterte de prisen på husleia.

– Det var ikke lett å finne hus, sier Yafhet.

Han er lettet over at alle søkene på internett er over. Det var lite å velge i for 4 500 kroner i måneden med kommunal garanti, som er Navs sats for dem som bor alene. Da gikk Helene Skeie til Gullale Palani og forklarte situasjonen: Han må ut hjemmefra, og han kan ikke bo på en hybel i sentrum, som andre ungdommer lett kan oppsøke. Da de fant en leilighet til 6 800 kroner i måneden, sa Gullale «kjør på». Når Yafhet får borteboerstipendet som han har søkt, regner hun ut hva Nav skal bidra med for at han skal ha 4 150 kroner til livsopphold.

PRAKTISK HJELP: Mye må ordnes når man flytter hjemmefra. Helene Skeie hjleper Yafhet med å omadressere posten og melde flytting.

PRAKTISK HJELP: Mye må ordnes når man flytter hjemmefra. Helene Skeie hjleper Yafhet med å omadressere posten og melde flytting.

Sondre Steen Holvik

En kurv med regninger

– Vi har ringt på så mange boliger, og satsen Nav betaler ut er jo lav. Da hjelper det med et nært samarbeid med Nav, og at saksbehandleren kan vise skjønn, sier Helene Skeie.

Yafhet forteller at huseieren har vist ham huset og reglene, og hva han skal gjøre med søppelet. Alle skoene sine har han plassert i bokhylla i stua, fordi det er praktisk. Helene ler og foreslår at han kan sette bøker der istedet.

Gullale trekker opp vedtaket av veska og forteller at hun gjerne vil forklare ham det som står i brevet. Hun sier at det er viktig at han går på skole. Nav krever skole eller arbeidstiltak for å gi ham penger.

– Ja, jeg går i andre videregående og er opptatt av skole, forsikrer Yafhet.

Gullale forklarer videre hva Nav skal betale og hva han skal sørge for selv; mobil, mat, trening.

– Det blir litt vanskelig med alle regningene, men jeg skal være smart, sier han.

Han er blitt enig med Helene om at han skal samle regninger og kvitteringer i en kurv og at de skal møtes annenhver uke for å gå gjennom det. Kanskje kan han lære å lage budsjett, foreslår Gullale.

VENTER PÅ KLIENTEN: Helene Skeie og Gullale Palani skal ha et felles møte med Yafhet, men han har forsovet seg. Det ender med at de oppsøker ham hjemme der han bor.

VENTER PÅ KLIENTEN: Helene Skeie og Gullale Palani skal ha et felles møte med Yafhet, men han har forsovet seg. Det ender med at de oppsøker ham hjemme der han bor.

Sondre Steen Holvik

Engasjerende samarbeid

De to hjelperne jobber i hver sin etasje i det samme bygget i Kristiansand sentrum, og det er en kort trapp mellom dem dersom de vil drøfte noe i stedet for å sende mail. Begge liker det tverrfaglige arbeidet.

– Det kan være mange små ting man lurer på eller trenger å avklare. Hva er grunnlagsdata og hvem skal ha husleiekontrakten? Det er veldig nyttig at jeg vet hvem saksbehandleren i Nav er og at vi kjenner hverandre, sier Helene Skeie.

– Ja, når vi møtes i gangene, spør jeg hvordan går det med leilighet, har dere funnet noe? Vi oppdaterer hverandre, og jeg minner om dokumentasjonen vi trenger, sier Gullale Palani.

I tillegg til at Nav gir sosialhjelp, betaler barnevernet for en fritidskontakt som treffer Yafhet 20 timer i måneden. Det er en som har kjent familien siden Yafhet kom til Norge fra Sudan som 13-åring.

– Vi kom med fly, mamma, jeg og to brødre. Jeg husker ikke så mye. Men miljøterapeuten fra barnevernet har besøkt oss masse. Jeg synes det er fint at jeg skal treffe henne videre, sier Yafhet.

LEDERE SOM SAMARBEIDER: Monica Brandsrud i Nav og Astrid Benestvedt i barnevernet er opptatt av å finne en fremtid for ungdommen sammen.

LEDERE SOM SAMARBEIDER: Monica Brandsrud i Nav og Astrid Benestvedt i barnevernet er opptatt av å finne en fremtid for ungdommen sammen.

Anne Myklebust Odland

Utsatt ungdom-møte

Saker som gjelder utsatt ungdom i Kristiansand, kan meldes inn til drøfting i et fast fora i kommunen. Her møter lederne fra ungdomsavdelingen i Nav og i barnevernet, sammen med leder for Aktiv fritid, ungdomshelsetjenesten, Ungteam, forvaltningsavdelingen, og leder for funksjonshemmede barn og ungdom. Sammen diskuterer de ungdom som har det krevende og hvilke tiltak som er riktige å sette inn, hva de forskjellige kan bidra med. Slik blir innsatsen koordinert og tverrfaglig.

– Her avklarer vi hvem som har ansvaret videre. Det er et unikt fora på ledernivå, for beslutningene tas her og nå. Det gjør det enklere å sette i gang tiltak raskt. Mange kommuner har kontaktet oss for å se samarbeidsavtalen vår, sier Monica Brandsrud, leder for ungdomsavdelingen i Nav.

Forumet møtes annenhver uke så fremt det er innmeldte saker. Denne dagen er det tre saker. Astrid Benestvedt, som leder ungdomsavdelingen i barnevernet har med medarbeidere som forteller om ungdommene. De rundt bordet lytter, og mange forslag kommer opp. Trening, mestringsgrupper, friluftsliv, bosituasjon, rådgivning til lærere, rusavvenning, støttekontakter.

– Forumet har mange kloke hoder. Vi vil finne løsninger og skyver ikke på ansvar. Barnevernet kan nok ha en tendens til å tenke at det bare er vi som kan hjelpe, men nei, det klarer vi ikke. Vi må ha respekt for andres vurderinger og myndighet, da blir hjelpen bra, sier Astrid Benestvedt.

FORA: Ledere i kommunen møtes annenhver uke for å diskutere utsatt ungdom. F.v: Astrid Benestvedt, Kristin Hovde, Ida Hodnemyr, Ingrid Kristine Johanson.

FORA: Ledere i kommunen møtes annenhver uke for å diskutere utsatt ungdom. F.v: Astrid Benestvedt, Kristin Hovde, Ida Hodnemyr, Ingrid Kristine Johanson.

Anne Myklebust Odland

Har det samme målet

Forumet anslår at de gjør 30-40 vurderinger av utsatt ungdom i året, men de fleste sakene ordnes på saksbehandlernivå, slik som med Yafhet. Hans sak trengte ikke diskusjon i fellesmøtet. Helene Skeie i barnevernet fikk navnet på hans Nav-kontakt, og så var ballen i gang.

– Jeg vet noe, Gullale noe annet, sammen er det veldig greit. Det er fint å kjenne at andre har det samme engasjementet for å hjelpe ungdommen. Vi har det samme målet, sier Helene Skeie.

Gullale har 134 klienter, men ikke alle er aktive og mottar sosialhjelp nå. Derfor synes hun det er fint å møte noen av dem. Da blir de ikke bare et navn på dataskjermen.

– Når vi samarbeider på denne måten, eier man saken litt mer, og det er fint å bli kjent, sier hun og smiler til Yafhet.

Han forteller at han har vondt i tennene og må til tannlege. Helene lurer på om Nav kan betale regningen, nå som han ikke lenger bor hjemme. Gullale svarer kjapt at han må be om faktura og sende inn søknad om støtte til utgiften.

Helene kommer på at det er flere ting hun vil ta opp. I sommer måtte hun nemlig inn på Facebook hver gang hun skulle ha tak i Yafhet, og han måtte logge seg inn på PCen for å få kontakt med henne. Kontantkortet til mobilen var alltid tomt.

– Hva gjør vi? spør hun.

– Jeg foreslår at dere ser etter et rimelig abonnement i måneden, det er sikkert bedre enn kontantkort, sier Gullale Palani.

Ettervern

Barnevernloven åpner for at barneverntiltak som omhandles i barnevernloven kan opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil personen fyller 23 år.

Det skal ikke ytes stønad til husleie, strøm, og livsopphold med hjemmel i barnevernloven, slike tiltak må hjemles i Lov om sosiale tjenester.

Både Nav-kontoret og barnevernstjenesten kan ha ansvar for ungdom mellom 18 og 23 år.

Rundskriv fra regjeringen anbefaler at Nav og barnevern inngår samarbeidsavtaler eller rutiner om oppfølging av ungdom som får ettervern.

Kilde: Regjeringen: Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Nå trenger jeg ikke å tenke på andre enn meg selv. Jeg kan fokusere på skole og bli bedre i norsk

Yafhet