JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Teknisk beregningsutvalg

Ansatte i stat og kommune tapte kjøpekraft i fjor

Det gjorde også industriarbeidere, mens ansatte i bank og butikk ble lønnsvinnere. Sjekk din bransje!
Ansatte i stat, kommune og industriarbeiderne holdt seg på den økonomiske rammen som ble avtalt under lønnsforhandlingene i fjor. Siden prisene økte mer enn forventet, endte disse store gruppene med reell lønnsnedgang.

Ansatte i stat, kommune og industriarbeiderne holdt seg på den økonomiske rammen som ble avtalt under lønnsforhandlingene i fjor. Siden prisene økte mer enn forventet, endte disse store gruppene med reell lønnsnedgang.

Colourbox.com

helge@lomedia.no

torgny@lomedia.no

De aller fleste ansatte fikk mindre å rutte med i fjor. Det betyr at prisene økte mer enn lønna.

Lønnsvinnere ble ansatte i finans og i varehandel.

Se alle tallene lenger nede i saken!

Ansatte i stat, kommune og industriarbeiderne holdt seg på den økonomiske rammen som ble avtalt under lønnsforhandlingene i fjor. Siden prisene økte mer enn forventet, endte disse store gruppene med reell lønnsnedgang.

De foreløpige tallene viser at det bare er ansatte i finansnæringen og varehandelen som har hatt en lønnsvekst som er høyere enn prisveksten. I 2021 økte prisene med 3,5 prosent.

Ansatte i varehandel ble lønnsvinnere i 2021.

Ansatte i varehandel ble lønnsvinnere i 2021.

Martin Guttormsen Slørdal

Det var lærerne som hadde den svakeste lønnsutviklingen i 2021. Deres lønn økte bare med 2,3 prosent. Noe av forklaringen er lærerstreiken. Streiken gjorde at tilleggene etter lønnsoppgjøret ble utbetalt seint på året. TBU anslår at effekten av dette er 0,2 prosentpoeng. Til tross for dette har lærerne i 2021 hatt dårligst lønnsutvikling.

Slik gikk det i 2021:

TBU 2022

Aktuelt: Hva er gjennomsnittslønna i ditt yrke?

Prisveksten i 2022

For å kunne forhandle årets lønnstillegg må man ha et godt anslag på årets prisvekst.

Utvalget anslår at prisveksten fra 2021 til 2022 kommer til å bli på 2,6 prosent. Utvalget understreker at dette er et svært usikkert anslag spesielt på grunn av utviklingen i kronekursen, energiprisen og flaskehalser som har oppsto i internasjonal varehandel under pandemien.

Hvis anslaget på prisveksten står seg, må årets lønnsvekst være høyere enn 2,6 prosent for å gi økt kjøpekraft for folk flest.

Vedtar krav tirsdag

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene er et utvalg ledet av Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå, og er sammensatt av økonomer fra alle partene i arbeidslivet. Formålet er å skaffe et felles tallgrunnlag før lønnsforhandlingene starter.

Mandag kommer en mer utfyllende rapport og tirsdag vedtar LOs representantskap sine krav.