FOs Bente Owren og Hilde Beth Kvalvik er bekymret for arbeidsmiljøet på Bergensklinikkene.

FOs Bente Owren og Hilde Beth Kvalvik er bekymret for arbeidsmiljøet på Bergensklinikkene.

Otto von Münchow

Ansatte i Bergensklinikkene slår alarm om fryktkultur og manglende kompetanse i ledelsen

Direktør Ole Hope forvalter ikke klinikken på en forsvarlig måte. Han er heller ikke i stand til å forvalte sitt ansvar overfor ansatte, pasienter og samfunn. Det skriver FO i en bekymringsmelding til styret.
24.08.2018
13:38
29.08.2018 09:05

fontene@lomedia.no

– Våre medlemmer er bekymret. De tenker at når oppsigelser kan ramme ledere, kan dette også ramme andre ansatte. Ingen ansatte tror på ledelsen når den sier at ingen skal miste jobben sin, sier Hilde Beth Kvalvik, sosionom og FO-tillitsvalgt ved Bergensklinikkene.

To ledere suspendert

Det koker rundt Stiftelsen Bergensklinikkene, den største private institusjonen innen rusfeltet i Bergensområdet. Ansatte har ikke tillit til toppledelsen. De mener ledelsen mangler faglig kompetanse og ikke innbyr til dialog i en lenge varslet reorganisering av stiftelsen. Det hele toppet seg denne uka, da fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas ble suspendert.

Omstridt toppleder uten ruskompetanse

Krisen ved Bergensklinikkene kan skrives tilbake til februar i år, da Ole Hope tiltrådte som ny direktør. Hope kom fra næringslivet, uten faglig kompetanse fra rusfeltet. Kort tid etter at Hope tiltrådte, varslet han og styret om store organisasjonsendringer ved Bergensklinikkene. Blant annet ville to av tre klinikker bli slått sammen og med det en av fagdirektørene bli overflødige.

Han har tidligere vært gjennom en omstridt omorganisering da han satt som administrerende direktør for Norges Handelshøyskole (NHH).

Fryktkultur

Til Bergens Tidende fortalte ansatte av stemningen mellom ansatte og toppledelsen var preget av fryktkultur. Flere ansatte uttalte at de ikke ønsket å uttale seg åpent om situasjonen. De var redde for represalier fra toppledelsen om de stod frem.

Som en følge av det anspente forholdet mellom toppledelse og ansatt sendte ansatte i FO en bekymringsmelding til styret. Der ble det konkludert med at FO-medlemmene i Bergensklinikkene ikke lenger har tillit at administrerende direktør Ole Hope kan forvalte klinikken på en forsvarlig måte. Han er heller ikke i stand til å forvalte sitt ansvar overfor ansatte, pasienter og samfunn.

– Vi må sikre at Bergensklinikkene er en bedrift som tilbyr god behandling til en gruppe mennesker som er svært utsatte, påpeker Kvalvik.

Hun bemerker at den siste tiden rundt reorganiseringen av stiftelsen har vært med til å skape mistillit og uro. De ansatte føler at de ikke har kunnet våre med på å påvirke omorganiseringsprosessen.

– Min bekymring går ikke bare på mangelen på tillit, men at det vil bli vanskelig å bygge opp tillit igjen, sier Kvalvik.

– Ingen reell innflytelse

Kvalvik understreker at også ansatte ønsker en modernisering av Bergensklinikkene. Men de reagerer på måten det gjøres på.

– Vi ble varslet om sammenslåingen av de to klinikkene og at det kunne medføre to stillingsoppsigelser. Det vekket bekymring blant ansatte og våre medlemmer. Det er klart behov for en klinikksjef på begge klinikkene som har nærhet til den daglige driften, sier Kvalvik.

Ansatte er kjent med konflikten som Ole Hope stod i da han ledet NHH, og er redde for at det samme kan skje igjen.

Tillitsvalgte har vært invitert til møter, men har ikke reell innflytelse, konkluderer Kvalvik.

– Vi kan ikke påvise lovbrudd i måten ledelsen har håndtert omorganiseringen, men vi har ikke opplevelse av å bli hørt. Tvert i mot opplever vi en maktesløshet overfor ledelsen.

Direktør Ole Hope i Bergensklinikkene.

Direktør Ole Hope i Bergensklinikkene.

Otto von Münchow

De suspenderte granskes

Ole Hope og styreleder i stiftelsen, Finn Konow Jellestad, sa på en pressekonferanse at de to suspenderte lederne er ansvarlige for millionavvik ved klinikkene. Pasientene skal ikke ha blitt skrevet ut selv om de har forlatt klinikkene.

De to lederne er suspendert mens forholdet undersøkes av en ekstern kontrollør. Styreleder Jellestad understreket at det ikke var mistanke om svindel, men at det er spørsmål om, som han sa, «forskjellig perspektiv på hvordan man kan ha tomme senger av behandlingsmessig hensyn».

Under pressekonferansen ønsker verken Ole Hope eller Finn Konow Jellestad å kommentere mistilliten mellom ledelse og ansatte. Styreleder har tidligere sagt at han har full tillit til Hope.

Lossius: – Jeg er så rasende

Torsdag holdt de to suspenderte lederne en improvisert pressekonferanse hjemme hos Kari Lossius. Både hun og Eva Løvaas karakteriserte det styret kaller avvik for livreddende behandling. Lossius har jobbet i Bergensklinikkene i 25 år og er ansatt som en svært dyktig fagperson med et brennende engasjement for rusavhengige.

– Jeg ligger våken hver natt. Det er ikke fordi jeg har dårlig samvittighet, men fordi jeg er så rasende. Jeg er fly forbannet over at Ole Hope og styret sår tvil om det faglige opplegget.

Forsker: – Det er for lett for barnevernet å ikke tilby ettervern

En merkevare for klinikkene

Hilde Beth Kvalvil at hun ikke ønsker ikke å uttale seg om suspensjonen til Lossius og Løvaas. Men i den nevnte bekymringsmeldingen fra FO-ansatte omtales Kari Lossius som en merkevare for Bergensklinikkene med stor betydning for rusfeltet, og med stor betydning for ansatte på tvers av fagfeltene.

– Kari har profilert Bergensklinikkene på en utrolig måte, er det eneste Kvalvik nå vil si.

Hun søkte selv jobb ved Bergensklinikkene på grunn av miljøet med veldig dedikerte medarbeidere. Hun frykter nå at stiftelsen skal bli mindre attraktiv på arbeidsmarkedet.

Etter pressekonferansene i går hadde Ole Hope møte med de ansatte der han prøvde å berolige dem. Men, i følge Kvalvik, framstår han ikke med troverdighet. Mange ansatte føler at det brenner under dem. Fredag innkaller FO til medlemsmøte om de siste dagenes hendelser.

Bekymret for arbeidsmiljøet

Fylkessekretær Bente Owren i FO Hordaland peker på at det neste vil være å varsle styret om at det daglige, psykososiale arbeidsmiljøet er blitt svært dårlig som følge av det som har skjedd. Dernest vil FO vurdere å varsle bedriftshelsetjenesten, arbeidstilsynet og i neste rekke stiftelsestilsynet.

– Det som er spesielt med private organisasjoner og stiftelser, er at omorganiseringer ofte skjer veldig raskt, sier Owren.

– De tillitsvalgte opplever å ikke bli tatt med hele veien eller ikke få tilstrekkelig informasjon, at de ikke får innkalling til drøftingsmøter eller at beslutninger tas uten at de har fått anledning til å komme med innspill.

Hilde Beth Kvalvik understreker at ledelsen har sagt at det faglige skal vektlegges. Men ingen ansatte tror på det, ifølge henne. De har vanskelig for å se hvordan det er mulig i den foreslåtte og vedtatte organisasjonsmodellen.

– Det er for mange ting som skurrer. Under nåværende ledelse har ansatte en opplevelse av maktesløshet. Måten ledelsen har håndtert denne situasjonen har ikke vært god for de ansatte, konkluderer Kvalvik.

Det har ikke lykkes Fontene å komme i kontakt med direktør Hope.

67 prosent av norske studenter jobber ved siden av studiet

Studenter foreslår aldersgrense og intervju før studiestart

24.08.2018
13:38
29.08.2018 09:05