JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Heidi Elisabeth Pedersen (t.v.) og Randi Skavhaug tok omkamp på FOs avdelingsstruktur, men fikk ikke landsstyret med på unntakk for Troms og Finnmark.

Heidi Elisabeth Pedersen (t.v.) og Randi Skavhaug tok omkamp på FOs avdelingsstruktur, men fikk ikke landsstyret med på unntakk for Troms og Finnmark.

Solfrid Rød

Fylkessammenslåing tirrer FO Finnmark og FO Troms:

– Vi trenger ikke bli tullete, selv om regjeringen er det

De to nordligste fylkesavdelingene ønsker unntak fra sammenslåing. Landsstyret fastholder likevel at Fellesorganisasjonen skal følge norgeskartet.
12.12.2018
14:31
12.12.2018 14:36

solfrid.rod@lomedia.no

– Jeg siterer et medlem: Jeg kjenner det vokser ut hoggtenner med tanke på at FO skal følge makkverket av et norgeskart tegnet og tvunget fram av en regjerning de fleste av oss ikke vil ha. FO trenger ikke bli tullete, selv om regjeringen er det.

Det sa Heidi Elisabeth Pedersen fra FO Finnmark da landsstyret denne uka var samlet på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport blant annet for å diskutere framtidas organisasjon.

Foreslo unntak for Troms og Finnmark

Landsstyret vedtok i mars prinsippet om at FOs fylkesavdelinger skal følge det offisielle norgeskartet. Det innebærer at en rekke fylkesavdelinger slår seg sammen i løpet av 2020, i tråd med regionreformen.

Sammen med Randi Skavhaug fra FO Troms forsøkte Heidi Pedersen å få landsstyret med på å unnta de to nordligste fylkene fra dette prinsippet.

Vedtaket har skapt sterke reaksjoner i nord. Reiseutgiftene det ligger an til i et nytt storfylke har skremt de tillitsvalgte.

– Hensikten med organisasjonsendringer må jo være å bli bedre, ikke verre, sa Pedersen.

Hun understreket at omkamper i landsstyret er uheldig, men at det tok tid å få oversikt over konsekvensene av ny avdelingsstruktur.

Trenger samme ressurser som i dag

Den nordligste FO-avdelingen vil etter en sammenslåing dekke et område på 75.000 kvadratkilometer. Værforhold, spredt befolkning, manglende kollektivtrafikk og dyre flybilletter gjør det svært krevende, argumenterte Pedersen og Skavhaug.

– FO Finnmark fungerer bra i dag nettopp fordi vi legger så stor vekt på nærhet og tilgjengelighet til medlemmene. I det nye kjempefylket blir det mindre demokrati og et dårligere tilbud, advarte Pedersen.

– Dette vil gi oss enda større problemer med organisasjonsbygging. Det blir nærmest umulig for en fylkessekretær å dekke hele dette store fylket, supplerte Skavhaug.

Hun foreslo at FO Troms og FO Finnmark fortsatt skal ha to avdelingskontorer, to styrer og personalressurser som i dag.

– Må holde på fylkesgrensene

Flere av landsstyrets representanter uttrykte forståelse for frustrasjonen i nord, men understreket at FO må organisere seg i tråd med de politiske strukturene forbundet ønsker å påvirke. Flere trakk fram det statlige barnevernet, som for tiden utredes lagt på fylkesnivå.

– Jeg hører på dere at dette er veldig betent. Men vi må holde på at vi følger fylkesgrensene. Dere må heller utfordre landsstyret på hvordan vi kan bidra for at dette skal gå på skinner, sa Tore Kristiansen fra FO Oslo.

– Så lenge landsstyret ikke kan påvirke geografien, tror jeg det er lite dere kan gjøre, repliserte Randi Skavhaug.

Frihet i det praktiske

Forbundsleder Mimmi Kvisvik advarte mot å vedtektsfeste praktiske ordninger som for eksempel en sør- og nordavdeling i det nye fylket.

– Om dere vil ha en base her og en base der, avgjør dere det selv. Det er rent praktisk. Men politisk og organisatorisk bør dere slås sammen. Det blir mer ryddig både for dere selv og for omgivelsene, argumenterte Kvisvik.

– Et mer sentralisert FO

Forslagene om å unnta Troms og Finnmark fra ny avdelingsstruktur fikk bare fire av 25 stemmer i landsstyret. Dermed må Skavhaug og Pedersen reise hjem for å jobbe videre med et upopulært vedtak.

– Jeg er mest bekymret for medlemsdemokratiet. I Finnmark er vi veldig opptatt av at det ikke skal være kjøttvekta som rår. Små klubber er godt representert i representantskapet, og vi avholder møter og kurs over hele fylket for å gi et godt tilbud og fordele reisebelastningen. Det blir utfordrende i framtida. Reiseutgiftene blir uhorvelige, sier Pedersen.

– Det blir mer sentralisert og mer krevende logistikk. Men vi må prøve å tenke nytt, sier Skavhaug.

– Ser dere ingen fordeler med å bli større?

– Mye av de mulige fordelene har vi allerede tatt ut. FO Troms og FO Finnmark har alltid samarbeidet veldig godt. Det som blir stordriftsfordeler for noen, blir stordriftsulemper for andre, mener Pedersen.

22 representanter fra avdelingene

Ny avdelingsstruktur, der dagens 19 avdelinger blir til 11, vedtas av FOs landsmøte i november 2019. Deretter skal de nye avdelingene konstituere seg selv i sine årsmøter.

De 11 nye avdelingene vil i framtida være representert av sine ledere samt en person til fra hver avdeling. Representant nummer to skal ikke være fulltids organisasjonstillitsvalgt. Dette for å sikre at landsstyret har førstehånds kjenneskap til de problemene medlemmene opplever på sine arbeidsplasser.

Myker opp profesjonskrav

I tillegg til avdelingsrepresentantene vil profesjonene og FO-studentene være representert som i dag.

Landsstyret ønsker å myke opp vedtektene på ett punkt. Mens det i dag står at ingen presjon skal ha flertall aleine, foreslår de at forbundet i framtida skal tilstrebe å unngå en slik situasjon. Intensjonen er den samme, men det finnes heller ikke i dag noen garanti for at landsstyret på et gitt tidspunkt har et flertall av sosionomer, forklarte nestleder Marianne Solberg Johnsen.

Minst halvparten kvinner

FO Østfold foreslo å heve minste mulige kvinneandel til 60 prosent. Forslaget fikk 12 stemmer. Det gjorde også arbeidsutvalgets forslag om minst 50 prosent kvinner. Med forbundsleders dobbeltstemme ble forslaget fra Østfold nedstemt med knappest mulig margin.

– Slutt å kutte sosialhjelp for alle med barnetrygd

Bøkene du bør få med deg fra 2018

12.12.2018
14:31
12.12.2018 14:36