Mister selvtilliten i møte med Nav

Unge uføre opplever møtet med arbeids- og velferdsetatens saksbehandlere som mer belastende enn selve avgangen fra arbeidslivet.
06.03.2008
11:02
16.12.2013 04:16

Etter å ha gått gjennom Nav-kvernas tiltak, har unge uføre mindre tro på egne evner og muligheter enn de hadde da gikk ut av arbeidslivet, i følge en rapport fra De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.

Bare begrensninger

Ungdommene i forsker Bitten Nordriks studie opplever å bli sett på som mindre kompetente og kvalifiserte enn de føler seg. Oppmerksomheten er rettet mot begrensninger, ikke mot muligheter. Mange forteller at saksbehandlere overprøver deres egne ønsker.

Om det var tøft å måtte gi seg i arbeidslivet i ung alder, er det i samhandlingen med arbeids- og velferdsetatens saksbehandlere de unge virkelig får svekket troen på seg selv. Flere av informantene har kjempet mot å bli uføretrygdet.

Skyteskive

Noen av informantene har lange attføringsløp bak seg, noe Nordrik mener kan være årsaken til at saksbehandlere, stikk i strid med intensjonene, anbefaler uføretrygd. Hun etterlyser en debatt om de tiltaks- og kvalifiseringsprosessene som settes i verk.

Navs målsetting om å få flest mulig i arbeid forutsetter til syvende og sist en viss inkluderingsvilje i arbeidslivet. Så lenge denne er fraværende, vil Nav-ansatte bli skyteskive, mener Nordrik.

– Er det mulig å forplikte arbeidsgivere gjennom frivillighet, eller er tiden moden for å ta i bruk juridiske virkemidler som kvotering, spør Nordrik.

06.03.2008
11:02
16.12.2013 04:16