Gaming kan fungere som en sosialpedagogisk skattekiste, men bare hvis vi våger å engasjere oss, skriver Jasan Singh (t.v.), Julie Øvrebø, Marius Ruud.

Gaming kan fungere som en sosialpedagogisk skattekiste, men bare hvis vi våger å engasjere oss, skriver Jasan Singh (t.v.), Julie Øvrebø, Marius Ruud.

Privat

Kom i kontakt med gamerne!

Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet, skriver Marit Selfors Isaksen og Christian Wiik Kynsveen i dette innlegget.

Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet, skriver Marit Selfors Isaksen og Christian Wiik Kynsveen i dette innlegget.

Colourbox

Gratulerer med dagen alle barnevernspedagoger og vernepleiere!

Debatt

Vi har gått glipp av gyldne stunder som første tann, første skritt, første ord, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Vi har gått glipp av gyldne stunder som første tann, første skritt, første ord, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Foto: Privat

Vi fikk henne tilbake, men tapet er enormt

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Debatt

Eirik Dahl Viggen

#metoo og fagbevegelsen - hva nå?

Debatt

Rammebetingelsene er annerledes nå enn på pionerenes tid. På mange måter til det bedre, mener Hanne Glemmestad.

Rammebetingelsene er annerledes nå enn på pionerenes tid. På mange måter til det bedre, mener Hanne Glemmestad.

Privat/LO Media

Sosialt arbeid er annerledes enn før, men ikke nødvendigvis dårligere

Debatt

«Direktøren for fylkesnemndene understreker at fylkesnemnda er upartisk og uavhengig, og behandler alle parter likt. Dette står dessverre i kontrast til fylkesnemndenes vanlige praksis med å la den offentlige part oppnevne sakkyndige», skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen i dette innlegget.

«Direktøren for fylkesnemndene understreker at fylkesnemnda er upartisk og uavhengig, og behandler alle parter likt. Dette står dessverre i kontrast til fylkesnemndenes vanlige praksis med å la den offentlige part oppnevne sakkyndige», skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen i dette innlegget.

Jacob Johannes Buchard

Fylkesnemndene utgjør et betydelig problem for rettssikkerheten i barnevernssaker

FO-kommentaren

Lokalpolitikere må ta ansvar for hele stillinger i kommunene, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Bildet er fra vårens sykehusstreik.

Lokalpolitikere må ta ansvar for hele stillinger i kommunene, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Bildet er fra vårens sykehusstreik.

Anne Myklebust Odland

Godt valg 9. september!

Debatt

Sjølv om regjeringa ikkje ønskjer å stilla krav til kommunane om bemanning i barnevernstenesta, kan dei statlege styresmaktene ikkje unnlata å stilla krav til det faglege innhaldet i dei tenestene, skriv Geir Sverre Braut og Ine Haver.

Sjølv om regjeringa ikkje ønskjer å stilla krav til kommunane om bemanning i barnevernstenesta, kan dei statlege styresmaktene ikkje unnlata å stilla krav til det faglege innhaldet i dei tenestene, skriv Geir Sverre Braut og Ine Haver.

Privat

Endringar på systemnivå i barnevernstenesta krev gode ordningar for vidare- og etterutdanning

Debatt

Bjørn Henning Østenstad (t.h.) leia utvalet som nyleg overrekte forslaget om ny lov om tvangsbegrensning til  hleseminister Bent Høie. ngsloven av utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad.

Bjørn Henning Østenstad (t.h.) leia utvalet som nyleg overrekte forslaget om ny lov om tvangsbegrensning til hleseminister Bent Høie. ngsloven av utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad.

Anne Myklebust Odland

Tvangsbegrensningsloven styrker rettstryggleiken for personar med utviklingshemming

Kronikk

Mange tiltak risikerer å fremstå som måtelig vellykka kompensasjon for effektene av et mer brutalt arbeidsmarked, skriver kronikkforfatterne.

Mange tiltak risikerer å fremstå som måtelig vellykka kompensasjon for effektene av et mer brutalt arbeidsmarked, skriver kronikkforfatterne.

Eirik Dahl Viggen

Sosialarbeiderens viktigste oppgave er ikke å få alle utstøtte tilbake til arbeid

Kronikk

Uteseksjonen, og med det oppsøkende sosialt arbeid, fyller 50 år.

Uteseksjonen, og med det oppsøkende sosialt arbeid, fyller 50 år.

Monica Strømdahl

Min hyllest til Uteseksjonen: 50 år på gata – som bærebjelke og fyrlys. Gratulerer!

«Jeg har strukket meg til mitt ytterste. Men det er ikke godt nok», skriver kronikkforfatteren i et åpent brev til statsministeren, inspirert av #heierna-kampanjen.  Foto: Monica Strømdahl

«Jeg har strukket meg til mitt ytterste. Men det er ikke godt nok», skriver kronikkforfatteren i et åpent brev til statsministeren, inspirert av #heierna-kampanjen. Foto: Monica Strømdahl

Foto: Monica Strømdahl

#hei Erna! Og takk for meg!

«Som privatperson kan du ikke velge din egen familie, men som fagforening kan du det», skriver Julia C. Ö. Johnsen.

«Som privatperson kan du ikke velge din egen familie, men som fagforening kan du det», skriver Julia C. Ö. Johnsen.

Foto: Bjørn A. Grimstad

FO bør ikke være i LO bare fordi vi alltid har vært det

Usynliggjøringen av profesjon og kompetanse bidrar til å vanne ut Nav som en sentral arbeidsplass for sosionomer, skriver Kathrine Haugland Martinsen.

Usynliggjøringen av profesjon og kompetanse bidrar til å vanne ut Nav som en sentral arbeidsplass for sosionomer, skriver Kathrine Haugland Martinsen.

Ole Palmstrøm

Nav bommer grovt når de ikke satser på sosionomer

"Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt", skriver Raheel Syed i dette innlegget.

"Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt", skriver Raheel Syed i dette innlegget.

Foto: Håvard Sæbø

Ja til en mer inkluderende fagbevegelse!

Kronikk

Det er livet der ute, utenfor den lukkede avdelingen, som er vanskelig å leve. Og det er dette livet de skal få til å leve når de skrives ut, skriver Christel Preteni-Isefjær i denne kronikken.

Det er livet der ute, utenfor den lukkede avdelingen, som er vanskelig å leve. Og det er dette livet de skal få til å leve når de skrives ut, skriver Christel Preteni-Isefjær i denne kronikken.

Colourbox.com

Å fjerne farlige gjenstander er dårlig behandling

Kronikk

Ikke la politiske føringer trumfe faglige vurderinger, skriver Lisbeth B. Grandalen, leder i FO Oppland.

Ikke la politiske føringer trumfe faglige vurderinger, skriver Lisbeth B. Grandalen, leder i FO Oppland.

Eirik Dahl Viggen

Arbeidsmarkedstiltak må baseres på kunnskap, ikke blå vind

Debatt

Kristin Aldridge overtok som leder av FO-studentene 1. januar i år.

Kristin Aldridge overtok som leder av FO-studentene 1. januar i år.

Eirik Dahl Viggen

Ikke glem FO-studentene i organisasjonsdebatten!

LESERBREV

Illustrasjonsbilde: Psykolog Ragnhild E. Pettersen skriver om familien som fikk jenta si tilbake. I år skal jenta feire jul hos sine foreldre første gang.

Illustrasjonsbilde: Psykolog Ragnhild E. Pettersen skriver om familien som fikk jenta si tilbake. I år skal jenta feire jul hos sine foreldre første gang.

Colourbox

Den første julen sammen

Kronikk

Ungdom forteller i økende grad om ensomhet og utenforskap, skriver Gerd Andreassen, seniorrådgiver i KS.

Ungdom forteller i økende grad om ensomhet og utenforskap, skriver Gerd Andreassen, seniorrådgiver i KS.

Thorfinn Bekkelund/Samfoto

God psykisk helse skapes i lokalsamfunnet

Regjeringen har beklaget overfor brødrene i Tolga, men det viser seg at feildiagnostisering er et større problem.

Regjeringen har beklaget overfor brødrene i Tolga, men det viser seg at feildiagnostisering er et større problem.

Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Psykisk utviklingshemming - for lett å diagnostisere?

Debatt

Colourbox.com/LO Media

Sosialdemokratene taper terreng fordi de ikke utfordrer kapitalismens klientalisme

Kronikk

Sosialt hemmende og livstruende fedme er ekstremt viktig å unngå, gjennom at tjenesteapparatet har bevissthet omkring kosthold og bevegelse før problemet har oppstått, skriver Bjørn Roar Vagle.

Sosialt hemmende og livstruende fedme er ekstremt viktig å unngå, gjennom at tjenesteapparatet har bevissthet omkring kosthold og bevegelse før problemet har oppstått, skriver Bjørn Roar Vagle.

Colourbox.com

Fire av ti personer med utviklingshemming er overvektige

colourbox.com

Regjering uten kontroll

Barnevernspedagoger og vernepleiere finnes over alt, du trenger ikke lete lenge for å finne noen du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag, skriver Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleierne i FO.

Barnevernspedagoger og vernepleiere finnes over alt, du trenger ikke lete lenge for å finne noen du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag, skriver Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleierne i FO.

Ole Martin Wold

Gratulerer med dagen alle barnevernspedagoger og vernepleiere!

To mindreårige asylsøkere ble drept i Trondheim 17. september. Førsteamanuensis Øyvind Eikrems kommentarerom drapet på Resett strider mot universitetets etiske retningslinjer, skriver Kenneth Arctander Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen i dette innlegget.

To mindreårige asylsøkere ble drept i Trondheim 17. september. Førsteamanuensis Øyvind Eikrems kommentarerom drapet på Resett strider mot universitetets etiske retningslinjer, skriver Kenneth Arctander Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen i dette innlegget.

Ned Alley / NTB scanpix

NTNU-forsker bidrar til høyreradikal propaganda

Debatt

Sosialdemokratiet kjemper i motbakke i den moderne velferdsstatens klientalisme, skriver Noralv Veggeland i dette innlegget.

Sosialdemokratiet kjemper i motbakke i den moderne velferdsstatens klientalisme, skriver Noralv Veggeland i dette innlegget.

Colourbox.com/LO Media

Hvor er det ekte sosialdemokratiske alternativet?

Debatt

Som fagfolk vil vi stadig møte situasjoner vi vet lite om. Hvordan forholder du deg til det? spør Kristin Berg (t.h.) og Heidi Haug i dette innlegget.

Som fagfolk vil vi stadig møte situasjoner vi vet lite om. Hvordan forholder du deg til det? spør Kristin Berg (t.h.) og Heidi Haug i dette innlegget.

Blindeforbundet

Blinde bør ikke få barn!

Debatt

Frp, konsentrer dere heller om å gjøre jobben dere har makt til å gjøre noe med, sånn at det blir trygt å vokse opp og leve i alle deler av hovedstaden vår, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen i dette innlegget.

Frp, konsentrer dere heller om å gjøre jobben dere har makt til å gjøre noe med, sånn at det blir trygt å vokse opp og leve i alle deler av hovedstaden vår, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen i dette innlegget.

Werner Juvik

«Sosionomene har skylda»

Kommentar

«Det er sosionomer og den slags som har fått vinne gjennom i politiet», mener Jon Helgheim.

«Det er sosionomer og den slags som har fått vinne gjennom i politiet», mener Jon Helgheim.

Bjørn Inge Bergestuen / Fremskrittspartiet (pressefoto)

Sosionomiser en politiker (eller to)

Innspill

Colourbox.com

En oppfordring til fagfolk: Se de pårørende!

Eksemplene er hentet fra stillingsannonser og en facebookgruppe for vernepleiere. Vernepleierstudent Linn Løvlie Slette mener språket avdekker skremmende holdninger.

Eksemplene er hentet fra stillingsannonser og en facebookgruppe for vernepleiere. Vernepleierstudent Linn Løvlie Slette mener språket avdekker skremmende holdninger.

Solfrid Rød

Nå må vi stoppe opp og tenke på språket vi bruker

Innspill

Vi ønsker å gi mannlige søkere to tilleggspoeng i den femårsperioden vi søker for, med virkning fra høsten 2019, skriver Jan Storø.

Vi ønsker å gi mannlige søkere to tilleggspoeng i den femårsperioden vi søker for, med virkning fra høsten 2019, skriver Jan Storø.

Ylva B. Seiff

Debatten vi aldri har tatt

Så utruleg innvikla! Og så utruleg givande å prøva å finne gode løysingar midt oppi kaos og kompleksitet, skriv Åshild Sande i denne kronikken.

Så utruleg innvikla! Og så utruleg givande å prøva å finne gode løysingar midt oppi kaos og kompleksitet, skriv Åshild Sande i denne kronikken.

Colourbox

Sosionomlivet: Så innvikla! Og så givande!

MER MEKANISK: Noen saksbehandlerne er bekymret for at det de anser som viktige kvaliteter i barnevernsfaglig tenkning og praksis går tapt. Selv om de i dag bruker malen med skjønn, er de urolige over at utviklingen går i retning av mer ukritisk prosedyrebruk, skriver kronikkforfatterne.

MER MEKANISK: Noen saksbehandlerne er bekymret for at det de anser som viktige kvaliteter i barnevernsfaglig tenkning og praksis går tapt. Selv om de i dag bruker malen med skjønn, er de urolige over at utviklingen går i retning av mer ukritisk prosedyrebruk, skriver kronikkforfatterne.

LO Media

Ukritisk malbruk i barnevernet?

Kronikk

Selveste Høyesterett har satt gutten i fare på ny, og med dét alle andre barn i samme situasjon som ham. Det er nesten ikke til å tro, skriver Inga Marte Thorkildsen i denne kronikken.

Selveste Høyesterett har satt gutten i fare på ny, og med dét alle andre barn i samme situasjon som ham. Det er nesten ikke til å tro, skriver Inga Marte Thorkildsen i denne kronikken.

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Når ikke 19 ribbeinsbrudd kan hindre samvær med foreldre, hva kan gjøre det da?

Debatt

Fontenes Eirik Dahl Viggen kritiserer språkbruken i akademia.  Sosionom Aase Sundfær ble «nesten lykkelig» da hun leste kommentaren.

Fontenes Eirik Dahl Viggen kritiserer språkbruken i akademia. Sosionom Aase Sundfær ble «nesten lykkelig» da hun leste kommentaren.

Skjermdump Fontene

Sosialhøgskolen snakker ikke til meg heller!

Redaksjonell kommentar:

Eirik Dahl Viggen

Sosialhøgskolen snakker ikke til meg

Kronikk

Vi har kunnskap om hva traumatiserte barn og unge trenger.  Men vi klarer ikke gi dem det. Vi finner ikke veien fra kunnskap ut i virkeligheten, skriver kronikkforfatterne.

Vi har kunnskap om hva traumatiserte barn og unge trenger. Men vi klarer ikke gi dem det. Vi finner ikke veien fra kunnskap ut i virkeligheten, skriver kronikkforfatterne.

Eirik Dahl Viggen

Når kunnskap ikke gir riktig handling

Debatt

Vi har inntrykk av at våre lærere heller skal sørge for statusøkning for høgskolen, ved å skrive fagartikler, forske eller utgi fagbøker enn å bruke sin pedagogiske kompetanse for å forberede, stimulere, engasjere og betrygge studentene, skriver studentene Grit Woelke og Ane Berg.

Vi har inntrykk av at våre lærere heller skal sørge for statusøkning for høgskolen, ved å skrive fagartikler, forske eller utgi fagbøker enn å bruke sin pedagogiske kompetanse for å forberede, stimulere, engasjere og betrygge studentene, skriver studentene Grit Woelke og Ane Berg.

fontene

Ingen grunnutdanning kan fullt ut ruste studentene for arbeidslivet

Kronikk

DISKUSJON: Studentene må trenes i analyse og diskusjon, skriver Inger Oterholm.

DISKUSJON: Studentene må trenes i analyse og diskusjon, skriver Inger Oterholm.

colourbox.com

Barnevernet må ha kultur for kritisk refleksjon og analyse

Kronikk

BARNEVERN: Mykje av kritikken er rett, noko av den er unyansert, meiner barnevernspedagogane Reidar Haug og Arnstein Søvik.

BARNEVERN: Mykje av kritikken er rett, noko av den er unyansert, meiner barnevernspedagogane Reidar Haug og Arnstein Søvik.

colourbox.com

Kva treng barnevernet?