Debatt

Fra et sosialfaglig perspektiv støtter jeg rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering, skriver Dagny Adriaenssen Johannessen.

Fra et sosialfaglig perspektiv støtter jeg rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering, skriver Dagny Adriaenssen Johannessen.

Privat

FO bør støtte rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering

En traumebevisst tilnærming gir en mulighet til å forstå at kroppen er i konstant alarmberedskap, skriver Hanne Line Wærness.

En traumebevisst tilnærming gir en mulighet til å forstå at kroppen er i konstant alarmberedskap, skriver Hanne Line Wærness.

Nanna Aanes Wolden

Det er ikke dråpen sin feil

Debatt

Bare noen måneder etter at Thomas Rune ble angrepet med machete på barnevernsinsitutsjonen som tidligere het Behandlingssenteret Små Enheter, ble en ansatt drept der.

Bare noen måneder etter at Thomas Rune ble angrepet med machete på barnevernsinsitutsjonen som tidligere het Behandlingssenteret Små Enheter, ble en ansatt drept der.

Roger Neumann, VG/NTB Scanpix

Thomas Rune ble angrepet med machete: – Psykiske skader må tas like alvorlig som fysiske

KURS OG UTDANNING

LEDIGE STILLINGER

Mye du må fikse før jul? Husk, det kan være slitsomt å ha dårlig samvittighet for alt du ikke rekker å gjøre.

Mye du må fikse før jul? Husk, det kan være slitsomt å ha dårlig samvittighet for alt du ikke rekker å gjøre.

JESHOOTS.COM/Unsplash

Stresser du før jul? Se hvilke ti ting du ikke skal ha dårlig samvittighet for

Debatt

Det som overrasker meg ved OsloMets tilsvar er behovet for å ta mannen, og la ballen ligge, skriver Asbjørn Kärki Ulvestad i dette innlegget.

Det som overrasker meg ved OsloMets tilsvar er behovet for å ta mannen, og la ballen ligge, skriver Asbjørn Kärki Ulvestad i dette innlegget.

Eirik Dahl Viggen

Den nye masteren i familiebehandling er en blindvei hvis målet er å utdanne spesialister på familiefeltet

Debatt

Barnevernsinstitusjoner er et midlertidig hjem, og i et hjem skal både barn og voksne være trygge, skriver Ingrid Pelin Berg og Haakon Cederkvist i Bufetat.

Barnevernsinstitusjoner er et midlertidig hjem, og i et hjem skal både barn og voksne være trygge, skriver Ingrid Pelin Berg og Haakon Cederkvist i Bufetat.

Privat montasje

Ingen skal bli slått på jobb

Debatt

Studentene som kommer inn på Master i familiebehandling har kommet gjennom et nåløye. Ulvestad sin strykkarakter på inntakskvalitet er vanskelig å ta alvorlig, skriver ansatte på OsloMet.

Studentene som kommer inn på Master i familiebehandling har kommet gjennom et nåløye. Ulvestad sin strykkarakter på inntakskvalitet er vanskelig å ta alvorlig, skriver ansatte på OsloMet.

Eirik Dahl Viggen

Ulvestads kronikker reiser viktige debatter, men poengene drukner i urimelig kritikk

Kronikk

Politikere, her ved Sylvi Listhaug (FrP), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Tellef Inge Mørland (Ap) er med på å stigmatisere rusavhengige, mener Kenneth Arctander Johansen.

Politikere, her ved Sylvi Listhaug (FrP), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Tellef Inge Mørland (Ap) er med på å stigmatisere rusavhengige, mener Kenneth Arctander Johansen.

LO Media

Rusavhengige blir fortsatt diskriminert, det er en villet politikk fra flere aktører

Debatt

Med henvisning til pionerenes praksis lurer vi på om det kanskje er større takhøyde innenfor de ulike systemene i dag enn man skulle tro etter første øyekast, skriver Laila G. Ammodt (t.v.) og Helga Johannesdottir.

Med henvisning til pionerenes praksis lurer vi på om det kanskje er større takhøyde innenfor de ulike systemene i dag enn man skulle tro etter første øyekast, skriver Laila G. Ammodt (t.v.) og Helga Johannesdottir.

Eirik Dahl Viggen

Var sosialt arbeid bedre før?

Debatt

80 prosent av de ansatte i kommunalt barnevern bør ha en relevant mastergrad, mener Bufdir. Dagens mastere i barnevern er ikke  tilpasset vårt forslag, skriver Solveig Valseth.

80 prosent av de ansatte i kommunalt barnevern bør ha en relevant mastergrad, mener Bufdir. Dagens mastere i barnevern er ikke tilpasset vårt forslag, skriver Solveig Valseth.

Eirik Dahl Viggen

Dagens mastere i barnevern er ikke tilpasset behovene i barnevernet

Det var mye jeg ikke forstod på FOs landsmøte og som jeg enda ikke forstår. Om fire år vil jeg kanskje forstå det bedre. Da er jeg tross alt over 30.

Det var mye jeg ikke forstod på FOs landsmøte og som jeg enda ikke forstår. Om fire år vil jeg kanskje forstå det bedre. Da er jeg tross alt over 30.

Adrian Nielsen

FO-lederen mener landsmøte er som julaften og 17. mai på en gang. Selv er jeg usikker

Debatt

Randi Reese og Njål Petter Svensson er veteraner i sosialt arbeid, og har tidligere ledet henholdsvis FO og Norsk sosionomforbund.

Randi Reese og Njål Petter Svensson er veteraner i sosialt arbeid, og har tidligere ledet henholdsvis FO og Norsk sosionomforbund.

Adrian Nielsen

Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad: Bygg et tverrfaglig kompetanseprogram for barnevernet!

Debatt

Problemet er for få studieplasser og ikke at det mangler relevante masterutdanninger, mener Aamodt og Lichtwarck.

Problemet er for få studieplasser og ikke at det mangler relevante masterutdanninger, mener Aamodt og Lichtwarck.

Eirik Dahl Viggen

Problemet er ikke manglende mastergrader

Debatt

Hvorfor er det slik at norske fosterbarn har mindre sjanse for å bli adoptert enn barn i England, Polen og Russland, spør Maria Annie Tveitan i dette innlegget.

Hvorfor er det slik at norske fosterbarn har mindre sjanse for å bli adoptert enn barn i England, Polen og Russland, spør Maria Annie Tveitan i dette innlegget.

Colourbox

Adopsjon bør brukes mer som tiltak i barnevernet

Debatt

Et FO-medlem gremmes over det hun mener er sløsing når FO nå skal få ny visuell profil.

Et FO-medlem gremmes over det hun mener er sløsing når FO nå skal få ny visuell profil.

Solfrid Rød

FO bør stanse den nye logoen

Gaming kan fungere som en sosialpedagogisk skattekiste, men bare hvis vi våger å engasjere oss, skriver Jasan Singh (t.v.), Julie Øvrebø, Marius Ruud.

Gaming kan fungere som en sosialpedagogisk skattekiste, men bare hvis vi våger å engasjere oss, skriver Jasan Singh (t.v.), Julie Øvrebø, Marius Ruud.

Privat

Kom i kontakt med gamerne!

Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet, skriver Marit Selfors Isaksen og Christian Wiik Kynsveen i dette innlegget.

Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet, skriver Marit Selfors Isaksen og Christian Wiik Kynsveen i dette innlegget.

Colourbox

Gratulerer med dagen alle barnevernspedagoger og vernepleiere!

Debatt

Vi har gått glipp av gyldne stunder som første tann, første skritt, første ord, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Vi har gått glipp av gyldne stunder som første tann, første skritt, første ord, skriver Ken Joar Olsen i dette innlegget.

Foto: Privat

Vi fikk henne tilbake, men tapet er enormt

Debatt

Eirik Dahl Viggen

#metoo og fagbevegelsen - hva nå?

Debatt

Rammebetingelsene er annerledes nå enn på pionerenes tid. På mange måter til det bedre, mener Hanne Glemmestad.

Rammebetingelsene er annerledes nå enn på pionerenes tid. På mange måter til det bedre, mener Hanne Glemmestad.

Privat/LO Media

Sosialt arbeid er annerledes enn før, men ikke nødvendigvis dårligere

Debatt

«Direktøren for fylkesnemndene understreker at fylkesnemnda er upartisk og uavhengig, og behandler alle parter likt. Dette står dessverre i kontrast til fylkesnemndenes vanlige praksis med å la den offentlige part oppnevne sakkyndige», skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen i dette innlegget.

«Direktøren for fylkesnemndene understreker at fylkesnemnda er upartisk og uavhengig, og behandler alle parter likt. Dette står dessverre i kontrast til fylkesnemndenes vanlige praksis med å la den offentlige part oppnevne sakkyndige», skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen i dette innlegget.

Jacob Johannes Buchard

Fylkesnemndene utgjør et betydelig problem for rettssikkerheten i barnevernssaker

FO-kommentaren

Lokalpolitikere må ta ansvar for hele stillinger i kommunene, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Bildet er fra vårens sykehusstreik.

Lokalpolitikere må ta ansvar for hele stillinger i kommunene, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Bildet er fra vårens sykehusstreik.

Anne Myklebust Odland

Godt valg 9. september!

Debatt

Sjølv om regjeringa ikkje ønskjer å stilla krav til kommunane om bemanning i barnevernstenesta, kan dei statlege styresmaktene ikkje unnlata å stilla krav til det faglege innhaldet i dei tenestene, skriv Geir Sverre Braut og Ine Haver.

Sjølv om regjeringa ikkje ønskjer å stilla krav til kommunane om bemanning i barnevernstenesta, kan dei statlege styresmaktene ikkje unnlata å stilla krav til det faglege innhaldet i dei tenestene, skriv Geir Sverre Braut og Ine Haver.

Privat

Endringar på systemnivå i barnevernstenesta krev gode ordningar for vidare- og etterutdanning

Debatt

Bjørn Henning Østenstad (t.h.) leia utvalet som nyleg overrekte forslaget om ny lov om tvangsbegrensning til  hleseminister Bent Høie. ngsloven av utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad.

Bjørn Henning Østenstad (t.h.) leia utvalet som nyleg overrekte forslaget om ny lov om tvangsbegrensning til hleseminister Bent Høie. ngsloven av utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad.

Anne Myklebust Odland

Tvangsbegrensningsloven styrker rettstryggleiken for personar med utviklingshemming

Kronikk

Mange tiltak risikerer å fremstå som måtelig vellykka kompensasjon for effektene av et mer brutalt arbeidsmarked, skriver kronikkforfatterne.

Mange tiltak risikerer å fremstå som måtelig vellykka kompensasjon for effektene av et mer brutalt arbeidsmarked, skriver kronikkforfatterne.

Eirik Dahl Viggen

Sosialarbeiderens viktigste oppgave er ikke å få alle utstøtte tilbake til arbeid

Kronikk

Uteseksjonen, og med det oppsøkende sosialt arbeid, fyller 50 år.

Uteseksjonen, og med det oppsøkende sosialt arbeid, fyller 50 år.

Monica Strømdahl

Min hyllest til Uteseksjonen: 50 år på gata – som bærebjelke og fyrlys. Gratulerer!

«Jeg har strukket meg til mitt ytterste. Men det er ikke godt nok», skriver kronikkforfatteren i et åpent brev til statsministeren, inspirert av #heierna-kampanjen.  Foto: Monica Strømdahl

«Jeg har strukket meg til mitt ytterste. Men det er ikke godt nok», skriver kronikkforfatteren i et åpent brev til statsministeren, inspirert av #heierna-kampanjen. Foto: Monica Strømdahl

Foto: Monica Strømdahl

#hei Erna! Og takk for meg!

«Som privatperson kan du ikke velge din egen familie, men som fagforening kan du det», skriver Julia C. Ö. Johnsen.

«Som privatperson kan du ikke velge din egen familie, men som fagforening kan du det», skriver Julia C. Ö. Johnsen.

Foto: Bjørn A. Grimstad

FO bør ikke være i LO bare fordi vi alltid har vært det

Usynliggjøringen av profesjon og kompetanse bidrar til å vanne ut Nav som en sentral arbeidsplass for sosionomer, skriver Kathrine Haugland Martinsen.

Usynliggjøringen av profesjon og kompetanse bidrar til å vanne ut Nav som en sentral arbeidsplass for sosionomer, skriver Kathrine Haugland Martinsen.

Ole Palmstrøm

Nav bommer grovt når de ikke satser på sosionomer

"Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt", skriver Raheel Syed i dette innlegget.

"Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt", skriver Raheel Syed i dette innlegget.

Foto: Håvard Sæbø

Ja til en mer inkluderende fagbevegelse!

Kronikk

Det er livet der ute, utenfor den lukkede avdelingen, som er vanskelig å leve. Og det er dette livet de skal få til å leve når de skrives ut, skriver Christel Preteni-Isefjær i denne kronikken.

Det er livet der ute, utenfor den lukkede avdelingen, som er vanskelig å leve. Og det er dette livet de skal få til å leve når de skrives ut, skriver Christel Preteni-Isefjær i denne kronikken.

Colourbox.com

Å fjerne farlige gjenstander er dårlig behandling

Kronikk

Ikke la politiske føringer trumfe faglige vurderinger, skriver Lisbeth B. Grandalen, leder i FO Oppland.

Ikke la politiske føringer trumfe faglige vurderinger, skriver Lisbeth B. Grandalen, leder i FO Oppland.

Eirik Dahl Viggen

Arbeidsmarkedstiltak må baseres på kunnskap, ikke blå vind

Debatt

Kristin Aldridge overtok som leder av FO-studentene 1. januar i år.

Kristin Aldridge overtok som leder av FO-studentene 1. januar i år.

Eirik Dahl Viggen

Ikke glem FO-studentene i organisasjonsdebatten!

LESERBREV

Illustrasjonsbilde: Psykolog Ragnhild E. Pettersen skriver om familien som fikk jenta si tilbake. I år skal jenta feire jul hos sine foreldre første gang.

Illustrasjonsbilde: Psykolog Ragnhild E. Pettersen skriver om familien som fikk jenta si tilbake. I år skal jenta feire jul hos sine foreldre første gang.

Colourbox

Den første julen sammen

Kronikk

Ungdom forteller i økende grad om ensomhet og utenforskap, skriver Gerd Andreassen, seniorrådgiver i KS.

Ungdom forteller i økende grad om ensomhet og utenforskap, skriver Gerd Andreassen, seniorrådgiver i KS.

Thorfinn Bekkelund/Samfoto

God psykisk helse skapes i lokalsamfunnet

Regjeringen har beklaget overfor brødrene i Tolga, men det viser seg at feildiagnostisering er et større problem.

Regjeringen har beklaget overfor brødrene i Tolga, men det viser seg at feildiagnostisering er et større problem.

Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Psykisk utviklingshemming - for lett å diagnostisere?

Debatt

Colourbox.com/LO Media

Sosialdemokratene taper terreng fordi de ikke utfordrer kapitalismens klientalisme

Kronikk

Sosialt hemmende og livstruende fedme er ekstremt viktig å unngå, gjennom at tjenesteapparatet har bevissthet omkring kosthold og bevegelse før problemet har oppstått, skriver Bjørn Roar Vagle.

Sosialt hemmende og livstruende fedme er ekstremt viktig å unngå, gjennom at tjenesteapparatet har bevissthet omkring kosthold og bevegelse før problemet har oppstått, skriver Bjørn Roar Vagle.

Colourbox.com

Fire av ti personer med utviklingshemming er overvektige

colourbox.com

Regjering uten kontroll

Barnevernspedagoger og vernepleiere finnes over alt, du trenger ikke lete lenge for å finne noen du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag, skriver Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleierne i FO.

Barnevernspedagoger og vernepleiere finnes over alt, du trenger ikke lete lenge for å finne noen du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag, skriver Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleierne i FO.

Ole Martin Wold

Gratulerer med dagen alle barnevernspedagoger og vernepleiere!

To mindreårige asylsøkere ble drept i Trondheim 17. september. Førsteamanuensis Øyvind Eikrems kommentarerom drapet på Resett strider mot universitetets etiske retningslinjer, skriver Kenneth Arctander Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen i dette innlegget.

To mindreårige asylsøkere ble drept i Trondheim 17. september. Førsteamanuensis Øyvind Eikrems kommentarerom drapet på Resett strider mot universitetets etiske retningslinjer, skriver Kenneth Arctander Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen i dette innlegget.

Ned Alley / NTB scanpix

NTNU-forsker bidrar til høyreradikal propaganda

Debatt

Sosialdemokratiet kjemper i motbakke i den moderne velferdsstatens klientalisme, skriver Noralv Veggeland i dette innlegget.

Sosialdemokratiet kjemper i motbakke i den moderne velferdsstatens klientalisme, skriver Noralv Veggeland i dette innlegget.

Colourbox.com/LO Media

Hvor er det ekte sosialdemokratiske alternativet?