JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidstid under press

Normalarbeidsdagen er under press. Mange FO-tillitsvalgte er bekymret for en uthuling som kan føre til helseskader.
25.11.2010
17:56
16.12.2013 14:44

mia.paulsen@lomedia.no

— Det er store helsebelastninger ved å jobbe utenom normalarbeidsdagen. Nattarbeid øker risikoen for brystkreft med 25 prosent, sier Rigmor Hogstad, som er innstilt til FO-leder. Hun mener det er viktig å styrke bevisstheten om normalarbeidsdagen.

Bare en søknad i Oslo

I debatten om FOs prinsipprogram i dag kom det etterlysinger av en klar politikk når det gjelder dispensasjoner fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Enkelte arbeidsgivere har beskyldt FO for å være vanskelige i dette spørsmålet. Rigmor Hogstad forteller til Fontene at sosialbyården i Oslo, Anniken Haugli fra Høyre, sier fagforeningene blokkerer slike saker. Men FO Oslo har faktisk bare fått en eneste søknad til behandling.

— Vi brukte 4-5 måneder, og til slutt stod det om 7000 kroner i årlig kompensasjon som arbeidsgiver sa var for mye. Men hadde vi akseptert det, ville det betydd at vi sa at arbeidstakere i Oslos barneverninstitusjoner er verdt mindre enn i statlige institusjoner. Det ville vært sosial dumping, og det kan vi ikke være med på, sier Hogstad.

Fagbevegelsen på sidelinja

—FOs politikk om forsvar av normalarbeidsdagen, kampen for 6-timers normalarbeidsdag og forvaltningen av innstillingsretten i arbeidsmiljøloven om å fravike lovens arbeidstidsbestemmelser, henger sammen. Og dagens politikk står seg godt, sa Hogstad til kongressen.

Hun minnet om at arbeidsmiljølovens bestemmelser er under konstant press fra høyresida og i Norge.

— Vi sto – for få år siden – i fare for å få en arbeidsmiljølov ribbet for vernebestemmelser og arbeidstidsbestemmelser tilnærmet uten grenser for hvor lenge hver og en av oss skulle kunne jobbe.

Bondevik-II regjeringens arbeidsmiljølov åpnet fullt opp for arbeidsgiver å avtale med den enkelte arbeidstaker opp til 13 timers normalarbeidsdag og 78 timers normalarbeidsuke.

Tillitsvalgtes og fagforeningenes rolle var satt på sidelinja, sa Hogstad.

Kan splitte

Hun påpekte at denne typen regelverk spiller opp til markedskreftenes iboende logikk: ”Vil ikke du, så er det en annen arbeidstaker som vil”.

Hogstad understreket at innstillingsretten må forvaltes sentralt i forbundet.

— Dette må ikke overlates til lokale tillitsvalgte – rett og slett for at lokale tillitsvalgte skal slippe å stå i mot det presset man blir utsatt for om å godkjenne avvik fra arbeidstidsbestemmelsene, sa Hogstad, som fikk støtte i mange innlegg om samme tema.

Norunn Hagen fra Sogn og Fjordane var blant disse, og la sterk vekt på å forsvare fagforeningenes innflytelse ved utarbeidelse av turnuser.

— FO tilrår turnus ved faglig gode begrunnelser og gjennom grundige prosesser, sa hun.

Dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene er avvik fra de sentralt forhandlede tariffavtalene. Hogstad påpekte at det også av den grunn er naturlig at forhandlingene skjer sentralt.

Hun sier at kritikken som er kommet mot FO delvis bygger på myter.

— Vi har akseptert de aller fleste søknadene som er kommet inn, påpeker hun.

Etterlyser forskning

Hogstad etterlyser mer forskning på hva langturnus innebærer både av belastninger og faglige fordeler.

— Mange snakker om at kontinuitet er viktig. Men hva slags kontinuitet snakker vi om når du er på jobb i to døgn og deretter borte i sju døgn? spør hun.

25.11.2010
17:56
16.12.2013 14:44