JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lysbakken: - Vi trenger FO

Statsråd Audun Lysbakken vil ha flere helse- og sosialarbeidere. - Vi trenger flere som dere, sa han til FO-delegatene på kongress i Trondheim.
24.11.2010
18:45
16.12.2013 14:43

mia.paulsen@lomedia.no

— Ingen må komme og si at ikke offentlig sektor bidrar til å skape verdier i vårt samfunn.

Audun Lysbakken kom til sine egne da han talte ved åpningen av FO-kongressen. Han roste FO-medlemmene for den jobben de gjør for fellesskapet.

— FO er en utrolig viktig organisasjon for velferdsstaten, og det samme er den kampen dere fører for gode lønns- og arbeidsforhold. Dere gjør viktige jobber, og vi trenger flere som dere, sa Lysbakken til en sal full av FO-medlemmer.

Han understreket FOs viktige rolle som forsvarer av svake grupper i samfunnet som ellers ikke har sterke lobbyister i ryggen.

-- Djerve mål

— Regjeringen har djerve mål, og vi deler dem med dere, sa han.

Lysbakken påpekte hvor vanskelig det kan være å falle utenfor i et samfunn hvor de fleste har det bra. Han oppfordret FO til å samarbeide om å inkludere alle.

— Regjeringen har ikke gitt opp å bekjempe fattigdom, for mye gjenstår, sa han.

Lysbakken pekte blant annet på at fattigdom også i Norge reproduseres i neste generasjon, men at det uten en fungerende velferdsstat ville vært langt flere fattige i Norge. Han vil komme med en stortingsmelding om fordelingspolitikken i 2011.

Offensiv for barnevernet

Audun Lysbakken møtte et publikum som applauderte hans offensiv for barnevernet. I høst sørget han for at 250 millioner kroner er øremerket stillinger i det kommunale barnevernet.

— FO har ropt lenge om det. Nå er dere hørt, sa han til applaus fra salen.

Nylig lanserte han både et barnevernpanel som består av ansatte og brukere av barnevernet. Lysbakken vil dessuten utrede det biologiske prinsippet i barnevernet, og han vil se på organiseringen av barnevernet.

— Banevernet har aldri vært så høyt oppe på dagsorden som nå, understreket han, og oppfordret FO til å delta aktivt i de mange debattene omkring barnevernet.

Også familievernet skal gjennomgås, med tanke på om behovene er dekket godt nok.

Ansvarsreformen

Lysbakken fortalte forsamlingen at han vil sørge for at intensjonene i ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede blir bedre ivaretatt. Han har laget en plan for informasjon og utvikling på feltet.

— Vi vil at det skal bli slutt på diskrimineringen av mennesker med psykisk utviklingshemning og at de ikke skal få velge hvor de vil bo, sa Lysbakken blant annet.

Likeverd og mangfold var sentrale stikkord i talen, og Lysbakken understreket at integrering betyr at det må stilles krav til alle.

— Arbeid, språk og likestilling er viktige utfordringer, ikke hva folk vil ha på hodet. Jeg tror på integrering, men vi må ha en bevisst integreringspolitikk, sa han.

Statsråden er en ihuga forsvarer av likelønn. Han påpekte i sin tale at likelønn også handler om likestilling i sin helhet, og sa at han vil ta tak i dette i en stortingsmelding om likestilling.

— Jeg håper på FOs støtte i det arbeidet, sa han.

Aasland vikar

Sosionom og minister for høyere utdanning Tora Aasland blir statsrådvikar for Audun Lysbakken når han tar pappapermisjon om kort tid.

Det fortalte Tora Aasland til FO-kongressen da hun talte ved åpningen.

Utredning om utdanning

Det var imidlertid som minister for forskning og høyere utdanning at Aasland var invitert til FO-kongressen. Statsråden har blant annet ansvar for en utredning om utdanningene til velferdsstaten som skal være klar neste høst. Hun lovet at ingen profesjoner skal «miste sjela si».

Statsråden sa at hun var bekymret over at sosialperspektivet lett blir glemt i de store diskusjonene om samordning av tjenester. — Det handler om å ikke pasientifisere klientene, sa hun.

Svaret på det er å jobbe for å forbedre utdanningene, slik at yrkesutøverne kan være trygge på faget sitt, mente hun, og sammenlignet med utvikling av sykepleierutdanninger og lærerutdanning de siste åra.

— Det har ført til at læreryrket har fått høyere status, mente hun.

Aasland understreket at yrkesutøvelsen må være basert på ny forskning og kunnskap.

— Det må være et godt samspill mellom forskning, utdanning og arbeidsliv, mener hun.

24.11.2010
18:45
16.12.2013 14:43