JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Klar for kongress

FO-leder Randi Reese har ryddet kontoret. Nå gleder hun seg til fem dagers politisk verksted på kongressen før hun takker for seg.
24.11.2010
09:43
16.12.2013 14:42

solfrid.rod@lomedia.no

I formiddag åpner Reese sin siste FO-kongress som forbundsleder.

- Litt vemodig er det jo, men jeg ser fram til å vende blikket mot andre oppgaver. Det jeg skulle være med på å utvikle i FO, det har jeg vært med på, sier den avtroppende lederen.

Etter nyttår går hun tilbake til en stilling som avdelingsdirektør på Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Snuoperasjon

Reese har ledet FO i åtte år, og ser med glede tilbake på de omlegginger som har vært gjort i denne perioden.

Kongressen i 2002 vedtok å redusere arbeidsutvalget fra sju til fire personer og styrke fylkesavdelingene.

- Det var en snuoperasjon som krevde både sin kvinne og sin mann, men det er veldig gøy å se resultater. I dag har vi robuste fylkesavdelinger som både vil og kan. Jeg er et organisasjonsmenneske, så det gjør meg glad, sier Reese.

- Og så må du få med at jeg er stolt over Fontene forskning. Det er en milepæl for fagutviklingen.

- Store skritt

Mest stolt er hun over hva FO har utrettet for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold.

- Vi har ikke fått til likelønn, og vi har ikke fått til 16 års ansiennitetsstige, men vi har tatt store steg i riktig retning, fastslår Reese.

Hun gleder seg over at retten til veiledning har kommet inn de fleste tariffavtaler og at det er inngått en avtale med KS om å jobbe med vold og trusler på arbeidsplassen.

Bemannings- og kompetansenormer er foreløpig ikke avtalfestet, men også her mener Reese at FO er på god vei. Dette arbeidet må fortsette, både for å bedre de ansattes arbeidsvilkår og for å heve kvaliteten på tjenestene, påpeker Reese.

Ikke vunnet for alltid

Heller ikke politiske seire er vunnet en gang for alle, fastslår Reese. Hun mener FO har en god del av æren for at regjeringen nå øremerker penger til det kommunale barnevern, men minner om at det hjelper lite å disse pengene bare det ene året.

- En annen sak som jeg personlig har engasjert meg sterkt i, er at enslige mindreårige asylsøkere er barnevernets ansvar. Men det gjelder ikke de over 15, så her er det fortsatt en jobb å gjøre.

Nasjonale satser for økonomisk sosialhjelp er en gammel hjertesak som ikke er realisert. Men også her er det bevegelse, mener Reese.

- Jeg er i hvert fall kry over at vi har fått LO med oss på kravet. Og så har vi fått kvalifiseringsprogrammet, som er en begynnelse på statlig satser for livsopphold, sier hun.

Jobbet seg inn i LO

- Da Turid Lilleheie nylig gikk av som NTL-leder, tok hun et kraftig oppgjør med gubbeveldet i FO. Hvordan har du opplevd å være kvinnelig forbundsleder i LO?

- Jeg har opplevd at vi har jobbet oss inn i LO. Med "vi" mener jeg FO, og vi er jo 83 prosent kvinner. LO har trengt FO, fordi vi har andre perspektiver. Vi på vår side, har fått støtte til forskning og arbeid med arbeidstidsproblematikk, vold og trusler og kamp mot fattigdom.

Ingen søndagsskole

- Men hvordan har du personlig opplevd å være kvinnelig forbundsleder? Har du kjent på mannsdominansen i LO?

- Jeg har ikke følt med hundset med som dame, nei. Det har ikke vært noen søndagsskole, men det skal det ikke være heller på det nivået, etter min mening. LO er selvsagt preget av at det har vært en sammenslutning for industriarbeiderklassen. Nå har den skrumpet inn. Jeg mener at LO i stadig større grad trenger FO. Den blomsten vi er i LOs bed, er LO helt avhengig av.

Roser landsstyret

- Hvilke råd vil du gi den nye forbundsledelsen? - Å alltid forankre politikken i landsstyret. Uansett om det nå blir fire eller fem i AU, FOs politikk må forankres i det brede forum som landsstyret er. Landsstyret må beslutte, AU skal gjennomføre. Det betinger at landsstyret får ro og anledning til å diskutere og bestemme seg, sier Reese.

Og roser landsstyret i de to periodene hun har ledet FO.

- Hvis jeg virkelig skal skryte av noen, er det landsstyret. De har vært utfordrende, støttende og besluttsomme.

- Aldri en kjedelig dag

- Hva har vært det beste med å være forbundsleder?

- Det har ikke vært en eneste kjedelig dag. Særlig har jeg likt at når jeg har trengt informasjon og kunnskap, så har det alltid vært å finne. Det er helsikes mye folk i FO som kan utrolig mye.

- Og det verste?

- Når man jobber med politikk, går det opp og ned. Det er gøy å se resultater. Andre ganger er det litt sånn: Ja, ja, enda en gang. Men jeg liker det. Jeg liker ups and downs.

- Er det noe du gleder deg spesielt til på din siste kongress som forbundsleder?

- Først og fremst å møte alle de flotte FO-erne. Kongressen er en viktig møteplass. Og så ser jeg fram til at vi skal vedta nytt prinsipprogram. Jeg liker jeg jo å være med og stake ut kursen for de neste åra.

Avholdes i Trondheim 24. - 28. november

Ca 200 delegater

Lanserer kampanjen Uredde stemmer

Vedtar nytt prinsipprogram

Velger ny forbundsledelse

24.11.2010
09:43
16.12.2013 14:42

Avholdes i Trondheim 24. - 28. november

Ca 200 delegater

Lanserer kampanjen Uredde stemmer

Vedtar nytt prinsipprogram

Velger ny forbundsledelse