JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høyt arbeidspress i Nav

En arbeidsmiljøundersøkelse som ble presentert i dag viser at ansatte i Nav har for høyt arbeidspress. Nav vil neste år overføre større ressurser til de lokale Nav-leddene.
10.12.2009
13:50
16.12.2013 12:07

mia.paulsen@lomedia.no

Det høye arbeidspresset i Nav gjelder særlig folk som jobber i lokale Nav-kontor og forvaltningsenhetene.

Omdisponerer

Nav-direktør Tor Saglie sier til Fontene at Nav-direktoratet innenfor rammen av budsjettet for neste år vil omdisponere ressurser for å bedre på dette problemet.

– Vi vil hente bemanning fra sentrale enheter som direktoratet og støtteenhetene til de enhetene som jobber tett mot brukerne, sier Saglie.

-- Er det snakk om å beordre folk over til andre oppgaver?

-- Nei. Vi arbeider med en stor omorganisering av sentrale ledd i organisasjonen, og vil foreta innplasseringer. Vi skal ha helt ordinære samtaler med ansatte og diskutere hva som kan være fornuftige arbeidsoppgaver for den enkelte. Det er faktisk en del som kunne tenke seg mer operative funksjoner nærmere brukerne, sier Saglie. Han påpeker også at helseforetakene har overtatt ansvaret for pasientreiser, og at Nav dermed vil bli avlastet for dette arbeidet og kan bruke ressursene på annen måte.

Bedre IT Saglie sier også at han vil jobbe for å redusere det opplevde arbeidspresset ved blant annet å forbedre IT-systemene og endre arbeidsprosesser.

– Arbeidspresset er helt reelt, men kan man tåle st større arbeidspress dersom man har gode mestringsressurser, sier han.

Helseplager

Bortimot 20 prosent av de Nav-ansatte har ifølge undersøkelsen en forhøyet risiko for arbeidsmiljørelaterte helseplager og sykdommer på grunn av høye kvantitative krav. En tredel av de ansatte sier at de i liten eller meget liten grad har tid til å gjøre arbeidsoppgavene sine med den kvaliteten som kreves. AFI skriver at Nav bør prioritere å sette inn tiltak for å redusere de kvantitative kravene.

God kollegastøtte

Bildet er ikke helsvart: Mange medarbeidere opplever både arbeidsglede og mestring, og mener arbeidet er motiverende. Kollegene gir god støtte seg imellom, og forholdet mellom ansatte og ledelse er tilfredsstillende, skriver AFI-forskerne.

Nær 15 000 Nav-ansatte svarte på spørsmålene fra arbeidsforskningsinstituttet AFI.

10.12.2009
13:50
16.12.2013 12:07