JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO beklager tjenestedirektivet

LO-kongressen krevde ikke at regjeringen skal bruke reservasjonsretten mot EU-direktivet, men den beklager at regjeringen har tatt det inn som en del av EØS-avtalen.
15.05.2009
12:37
16.12.2013 10:10

LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot, foreslo en formulering om at LO beklager at Regjeringen har valgt å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge. Et flertall i redaksjonskomiteen ønsket å avvise forslaget, mens et mindretall bestående av Fellesforbundet, Fagforbundet og EL & IT innstilte på å vedta det.

Et stort flertall på kongressen gikk inn for å ta Byrkjeflots formulering inn i LOs uttalelse om den faglige og politiske situasjonen.

Fortsatt utrygghet

Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse begrunnet mindretallets innstilling slik: – Gjennom EØS-avtalen må vi forholde oss til en lang rekke direktiver og forordninger som langt på vei fratar oss råderetten. I dette tilfellet kan en sikkert diskutere om hovedproblemet er EU-direktivet isolert, eller om det er hele EØS-avtalen.

– Jeg registrerer at den europeiske fagbevegelsen har bidratt til å gjøre direktivet mer spiselig enn det opprinnelig var lagt opp til, og at den derfor til en viss grad har godtatt det.

– I Norge er vi likevel i en annen situasjon, siden vi ikke er medlem av EU, og at vi derfor har en reservasjonsrett som følge av EØS-avtalen.

– Ja, vi har fått garantier fra Regjeringen og fra EØS-kommisjonen, men det er det eneste vi kan få. Uutryggheten er fortsatt stor, og derfor mener jeg det er riktig av kongressen å gi uttrykk for at den beklager at Regjeringen ikke brukte reservasjonsretten, sa Guldbrandsen.

Grundig behandlet

Eller Stensrud fra LO-sekretariatet var opptatt av den grundige behandlingen som EU-direktivet har fått da hun gikk gjennom redaksjonskomiteens flertallsinnstilling.

– Allerede i februar 2007 ba vi om avklaringer fra Regjeringen i forhold til arbeidsrettslige vilkår og sosial dumping. I vår høringsuttalelse fra august i fjor satte vi opp fire helt sentrale krav for å kunne godta direktivet. Dette har Regjeringen avklart på en tilfredstillende måte.

Regjeringen har også lest opp kravene for EØS-kommisjonen, og fått forsikringer om at Norge og EU har en felles forståelse av disse problemstillingene, sa hun.

Krever ikke veto

Det var kommet en rekke krav til LO-kongressen om å kreve at regjeringen bruker sin reservasjonsrett mot direktivet. Ingen av disse forslagene ble vedtatt.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått med Kongressen på at LO beklager at tjenestedirektivet er vedtatt tatt med som en del av EØS-avtalen. Jeg er dessuten godt fornøyd med at vi nå går inn for at vi vil ha en offentlig utredning om EØS-avtalen, sier Jan Olav Andersen som var EL & ITs representant i redaksjonskomiteen.

LO-kongressen gikk nemlig inn for EØS-avtalen nå må evalueres

«Tiden er nå inne for en bred og helhetlig evaluering av EØS-avtalens betydning for Norge. LO krever derfor en offentlig utredning hvor også utviklingen i forhold til faglige rettigheter og velferdsordninger inngår», heter det i formuleringen som ble enstemmig vedtatt.

Understreker usikkerheten

– Jeg er fornøyd med salens avgjørelse, selv om den ikke får noen praktisk betydning, sier Atle Tranøy.

– Det enstemmige vedtaket markerer tydelig hvor flertallet i LOs medlemsmasse står i denne saken, og understreker den usikkerheten LOs medlemmer føler overfor de garantiene som er gitt, sier Tranøy.

Dette er et gjennombrudd for å løfte denne saken på dagsorden, sier en fornøyd Heming Olaussen som er leder i Nei til EU.

15.05.2009
12:37
16.12.2013 10:10