JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil forlenge utdanningen

Sosialarbeidernes arbeidsfelt er mye mer komplekst enn før. Utdanningene må bli lengre og bedre for å møte stadig økende krav, mener Inger Norbye, leder i FOs faggruppe for ansatte i høgskoler og universitet.
20.03.2009
10:08
16.12.2013 09:20

solfrid.rod@lomedia.no

– Flere og flere oppgaver skal løses i førstelinja, der våre studenter etter hvert skal jobbe. Det er de som har de tøffeste jobbene, sier Norbye.

Utilstrekkelig

Faggruppa for ansatte i høgskoler og universitet har ikke konkludert om hvordan framtidas utdanning skal se ut, men det er enighet om at dagens utdanninger ikke gir tilstrekkelig kompetanse.

Norbye, som selv underviser ved Høgskolen i Lillehammer, er overbevist om at sosialarbeiderutdanningene må rustes opp, både i innhold og lengde.

– Kompleksiteten i feltet er mye større enn tidligere, og kravene er større. I tillegg er det mye ny forskning, som våre studenter bør kjenne til, sier Norbye.

Alle tre trenger et løft

Debatten om utdanningenes lengde har hittil handlet mye om barnevernet. Det er det flere grunner til: Studier dokumenterer at ansatte i barnevernet ikke har tilstrekkelig kompetanse på utsatte barn og unge, departementet har nedsatt en ekspertgruppe som vurderer utdanningene til barnevern, og FOs seksjonsråd for barnevernpedagoger har vedtatt å gå for en femårig master som grunnutdanning.

Inger Norbye mener imidlertid at også sosionom- og vernepleierutdanningen trenger et løft.

– Økende kompleksitet i feltet gjelder alle tre profesjonene. Det har å gjøre med at flere faller utenfor, men det har også å gjøre med organiseringen av tjenestene. I psykiatrien er mange oppgaver som tidligere lå til spesialisthelsetjenesten nå lagt til kommunene. Det krever større kompetanse i førstelinja. Og se på Nav, der forventes det at du skal kunne mye mer enn før, forklarer Norbye.

Tre år ikke nok

Lederen i faggruppa er enig med dem som hevder at det er rom for å styrke utdanningene også innenfor dagens ramme på tre år.

Barnevernpedagoger og sosionomer er blant de høgskolegruppene Kunnskapsdepartementet bruker minst penger på å utdanne. Høgskolene klarer, i følge Norbye, ikke å tilby tilstrekkelig undervisning og oppfølging av studentene med den finansieringen de har i dag.

Men et kvalitetsløft på den treårige utdanningen er ikke tilstrekkelig til å kompensere for stadig økende krav til sosialfaglig personell i et mer komplekst samfunn, mener høgskolelæreren.

Mange muligheter

Norbye presiserer at faggruppa ikke har tatt stilling til hvor lang framtidas utdanning bør være og hvilken av mange modeller som er mest hensiktsmessig.

– Dette er en kjempeviktig diskusjon som faggruppa ønsker å ta aktivt del i. Jeg synes det er veldig bra det Seksjonsrådet for barnevernpedagoger har gjort, og jeg skulle ønske at de to andre profesjonene også tok en slik grundig gjennomgang, sier Norbye.

20.03.2009
10:08
16.12.2013 09:20