JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Løpsk reform?

Nav-direktør Tor Saglie regner med at dagpengeproblemene i Oslo og Hordaland snart vil være under kontroll. Men kanskje går Nav-reformen for fort, sier han.
20.02.2009
16:18
16.12.2013 08:58

Nav-reformen er egentlig tre reformer: det er omorganiseringen av trygd- sosial- og aetat, det er pensjonsreformen og det er helserefusjonsreformen. Saglie åpner for at man muligens har forsøkt å gape for høyt når man skulle gjennomføre disse reformene over hele landet på en såpass begrenset tid.

– Kanskje kan det være aktuelt å utsette innføringen av arbeidsavklaringspenger. Dessuten bør vi se på om utviklingen på informasjonstekonologi-siden skal foregå i et slakere tempo, sa Saglie på et møte på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i dag. Nav-direktoratet arbeider også med å omrokkere på ressurser og saker for å sikre en mer effektiv og stabil drift.

Endringer i forvaltningsenhetene?

Saglie ønsker også en større spesialisering i Nav. Han sier det ikke er noen hensikt i at alle skal være generalister, og ønsker en større spesialisering.

– Forvaltningsenhetene har muligens ikke truffet godt nok, men vi må ha spesialisert saksbehandlingskompetanse på veldig komplekse ytelser, sier han.

Samtidig mener Saglie det kan være aktuelt å flytte en del ressurser tilbake fra forvaltningsenhetene til Nav.

Saglie deltok i dag på et møte på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hvor den siste AFI-undersøkelsen om Nav ble presentert. Forsker Tone Alm Andreassen fant blant annet at forvaltningsenhetene representerer dobbeltarbeid. Det har vært stilt spørsmål ved forvaltningsenhetene fra mange hold.

Håper på mer penger

Antall krav om dagpenger økte fra 8000 i desember 2008 til 17000 i januar 2009. Økende press på etatene på grunn av økt ledighet må få konsekvenser for budsjettmidlene til Nav, mener Saglie. Han har hatt møter med myndighetene om dette.– Jeg har visse forhåpninger, sier han.

Saglie sier han er bekymret for de store restansene i Nav. I tillegg til økt ledighet og at mye ressurser går til opplæring, oppstod restansene også fordi datasystemer og saksbehandling ble stoppet 14 dager i desember da de skulle innføre et nytt pensjonssystem.

Direktør Tor Saglie sier at han er bekymret for det store presset på de ansatte i Nav, og at Nav-prosjektet innebærer mange risikomomenter. Men han mener reformen har gitt bra resultater når det gjelder utsatte grupper som lenge har stått utenfor arbeidsmarkedet, innvandrere og yrkeshemmede.

20.02.2009
16:18
16.12.2013 08:58