JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mer enn et supplement

– Dersom andre yrkesgrupper skal inn i skolen, skal de ikke komme dit motivert av lærernes behov for avlastning, mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
18.11.2008
10:55
16.12.2013 07:42

Han understreker at sosialarbeidere skal inn i skolen for sammen med lærerne å analysere hva som skaper problemer for elevene og rette på det.

– De mest utfordrende elevene i skolen er det nødvendig å møte med flere tiltak enn pedagogikk og læring. Det er ingen mening i å ta elevene ut av skolen for en stund for å skape forandring og så kommer de tilbake til det samme etterpå, sa Thomas Nordahl. Han var en av innlederne på en tverrfaglig konferanse som FO i Hedmark og Oppland arrangerte på Hamar i november sammen med KS og Utdanningsforbundets avdelinger i de to fylkene.

De to fylkesavdelingene til FO har i flere år arrangert konferanser som omhandler FO-yrkenes plass og roller i skolen.

Tilpasset opplæring

Thomas Nordahls hovedbudskap er at de to viktigste målsettingene ved skolen, nemlig læring og sosialisering, henger nøye sammen.

– Ingen skoler klarer det ene uten det andre. Dersom ikke skolen klarer å gi elevene det de trenger for mestring og få kunnskaper, klarer ikke elevene å skaffe seg nødvendig selvtillit og god sosial kompetanse heller.

Nordahl har forsket på situasjonen i skolen og hvordan Tilpasset opplæring (TPO) virker i praksis. Flesteparten av lærerne definerer individuell opplæring smalt. Det fører til at elevene får altfor mye ansvar for egen opplæring og motivasjon og altfor lite av det nødvendige samarbeidet som skal til for å skape trygghet og gi fellesskapsfølelse. Elevgrupper med vanskelig bakgrunn blir taperne.

Mer fellesskap

– Et bredere perspektiv på TPO betyr en kollektivisering og oppmuntrer til en samarbeidskultur, inkludering og sosialt fellesskap, påpeker Nordahl. Han understreker at fokus må holdes på kollektive tilnærminger og både indre og ytre motivasjon hos elevene.

– Bare slik kan begge skolens hovedmålsettinger oppnås, både gi kunnskaper og utvikle sosiale ferdigheter.

Vil overta sosiallærerrollen

– Jeg har sett lyset i forebyggende arbeid, jeg har jobba der unga er, i skolen, sa Vigdis Hegg, barnevernpedagog og sosialpedagog.

– Jeg er faglig overbevist om at vi ikke bare skal være et supplement. Vi skal faktisk inn å overta et funksjonsområde i skolen: Barnevernpedagogen bør få overta for sosiallærerne, for det utføres for mye ukvalifisert sosialpedagogisk rådgivningsarbeid i skolen.

Til tross for at de fleste av de 160 deltakerne var lærere, maktet ikke Hegg å provosere salen. Hun fikk likevel vite fra frammøtte sosionomer og vernepleiere at de også var godt kvalifiserte for å overta der lærerne ikke strakk til.

Lærernes guru

– Skolen bør ikke bli mer barnevennlig nå, sa Jesper Juul. – Nå er det lærernes tur til å få god omsorg.

Juul ga tilhørerne en halv dags orientering om at relasjonskompetansen må økes i skolen. Han er mange læreres guru og ga mye trøst, forståelse og råd til lærerværelsene. Relasjonskompetansen i skolesystemet er nå «The missing link», påpekte han. Bedre relasjoner lærerne i mellom vil føre til bedre læringsmiljø og både foreldre og elever vil tjene på det.

I den etterfølgende debatten forsøkte barnevernpedagog og FO-er Erling Segelstad å få Jesper Juul til å si noe om kjærlighetsaspektet i vår omgang med barn. Han fikk til svar at mye ulykke har skjedd under kjærlighetens perspektiv. Juul peker på at lærere og andre ikke må ta utfordrende atferd og reaksjoner fra elevene personlig, ut fra at de vil det beste for barna.

– Barn er grunnleggende uskyldige, understreket han.

18.11.2008
10:55
16.12.2013 07:42