98 vil jobbe med flyktinger

– Jeg tror den store medieoppmerksomheten rundt enslige mindreårige asylsøkere, har gjort det populært å jobbe med unge flyktninger. De er ressurssterke og gir andre utfordringer, sier avdelingsleder Gudmund Rype.
27.10.2008
14:26
16.12.2013 07:21

Da Drammen kommune nylig lyste ut åtte miljøterapeuter ved botiltaket for enslige ungdommer, som har fått opphold i Norge, var responsen enorm. Da søknadsfristen gikk ut for et par dager siden var det 98 søkere til åtte stillinger, i fem årsverk. 35 av søkerne har høyskoleutdanning. – Dette er upløyd mark og krevende jobber, med mye skift- og turnus, likevel er jobbene populære. Jeg tror den store medieoppmerksomheten rundt enslige mindreårige flyktninger er medvirkende til at folk har fått øynene opp for at dette er et spennende område å jobbe på, sier Rype.

Integrering i praksis

Botiltaket har eksistert i seks år, og utvider kapasiteten fordi kommunen har bestemt seg for å ta imot flere nye unge landsmenn. Tidligere tok Drammen kommune imot fem enslige mindreårige i året. Fra 2008 er antallet økt til åtte. I tillegg har kommunen tatt imot ytterlige tre ungdommer i år. – Det er en slags hvetebrødsdager når ungdommen kommer til oss. Vår oppgave er å hjelpe dem til rette i sitt nye hjemland, sier Rype.

Botiltaket er delt inn i tre enheter. I første fase bor ungdommen i kollektiv med tett oppfølging. Når de har kommet i gang med skole og norskopplæring flytter de over i en avdeling hvor de bor i egne hybler, men fremdeles blir fulgt tett opp. I tredje fase hjelpes ungdommen med integreringen i det norske samfunnet, og må skaffe seg egen bolig i det åpne markedet som en del av treningen. – Blandingen av små enheter, kultur, religion og kjønn er grunnlaget for å skaper god integrering. Drammen er en takknemlig by å integrere i fordi 17 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn, sier Rype.

27.10.2008
14:26
16.12.2013 07:21