JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statlig barnevern: – En skandale

Etter harde sparetiltak i år får det statlige barnevernet en like vanskelig situasjon i 2009. -- Statråden er handingslammet, mener FO-tillitsvalgte Fredrik Melander.
07.10.2008
13:45
16.12.2013 07:05

Det statlige barnevernet skal ifølge budsjettet økes med 7.8 prosent. FOs hovedtillitsvalgte i Bufetat, Fredrik Melander, mener dette tilsier en status quo og er rasende over signalene i budsjettet for 2009. – Jeg synes det er en skandale at regjeringen ikke har tatt signalene fra media den siste tiden. Det er en ansvarsfraskrivelse fra statsrådens side. Jeg etterlyser kommentarer fra henne om hun mener barnevernet gir et godt nok differensiert tilbud til utsatte barn og unge, sier han.

Melander minner om at statsråden da hun tiltrådte pekte ut barnevernet som et satsingsområde. – Dette har vi overhodet ikke sett noe til. Tvert imot viser dette handlingslammelse fra hennes side i forhold til det statlige barnevernet. Hun har verken vist evne eller vilje til å gjøre barnevernet synlig, sier Melander.

Prekær situasjon

Fontene har skrevet om innsparingskravene på 90 millioner kroner de tre siste månedene i år på det statlige barnevernet. Ved harde innsparinger klarer de så vidt å holde budsjettene. Men det går utover tilbudene til utsatte barn og unge. Fredrik Melander karakteriserer situasjonen som prekær, og mener at det statlige barnevernet fortsatt vil være underbudsjettert.

– Unger blir akuttplassert i langtidstilbud langt borte fra hjemstedet. Hvordan er det for et barn fra Bergen å bli akuttplassert i Trondheim? Hvordan er det for barn med f. eks. psykiske lidelser å bli plassert i atferdsinstitusjon? Med et personale som ikke har kompetanse i forhold til det barnets problemer?

Melander sier at det er en eksplosiv økning i akuttsaker. Tre av fire akuttsaker handler om barn og ungdommer som allerede befinner seg i Bufetates egne tiltak. – Det blir vilkårlig hva slags type plass og behandlingstilbud som gis til den enkelte ungdom, og det i seg selv kan bety at man ikke klarer å gi ungdommen det tilbudet han trenger. Dermed øker sannsynligheten for et behandlingsbrudd og nye akuttplasseringer, sier han.

Ikke fått det de skulle

FOs andre nestleder Kjetil Ostling mener det er rom for å prioritere bedre innenfor rammene til det statlige barnevernet på administrativt, regionalt og direktoratsnivå. Men han mener også at behovet for tiltak blir underkommunisert i statsbudsjettet.

– Vi vet at det kommunale barnevernet i årevis har etterlyst et mer differensiert tilbud. De etterlyser flere fosterhjemsplasser, flere akuttplasser og flere institusjonsplasser og flere andre tiltak. Det tilsier at barn og unge ikke har fått det tilbudet de skulle hatt. I det ligger at det er behov for en styrking av budsjettet til statens barnevern, sier han.

07.10.2008
13:45
16.12.2013 07:05