JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil unngå barn

Oslo fengsel forsøker å unngå å oppbevare barn, og overlater dem i barnevernets varetekt hvis det er mulig.
15.07.2008
11:56
16.12.2013 06:05

Det er nå 398 innsatte i Oslo Fengsel. Av dem er en eller to under 18, forteller fungerende direktør og sikkerhetsleder Tom Engebretsen. Han sier at det i perioder ikke finnes fanger som er under 18 år i Oslo Fengsel.

Advokatforeningens menneskerettsutvalg er bekymret for at Norge bryter menneskerettighetene når det gjelder barn i fengsel. Ett av bekymringspunktene er at barn holdes innelåst sammen med voksne sterkt belastede lovbrytere. * Ifølge Engebretsen er barnevernet alltid rutinemessig varslet av politiet når et barn skal settes i fengsel. Blir det fengsling, betyr det at barnevernet har gitt opp barnet.

Engebretsen forteller at Oslo Fengsel skjermer barn fra kontakt med eldre lovbrytere ved å plassere dem i egen avdeling.

Eget ungdomsteam

Skjermingen er ikke fullstendig, fordi barna kan treffe eldre lovbrytere i korridorene og ved fellestjenester som f. eks. biblioteket. Men barnet er da alltid i følge med en ansatt.

Dessuten har de eget ungdomsteam som gir en til en oppfølging av barn. Ungdomsteamet følger opp barna og har kontakt med sosialtjeneste og barnevern. Barn har fortrinnsrett til skolegang foran andre innsatte. Engebretsen er meget godt fornøyd med samarbeidet som fengselet har med barnevernet.

Lover å få barna ut

Temaet barn i fengsel er ventet å komme opp i forbindelse med kriminalomsorgsmeldingen som kommer til høsten, og justisminister Storberget har lovet å få barna ut av fengslene. Han har imidlertid ennå ikke lyktes med det.

Mange i barnevernet er skeptiske mot om barnevernet kan klare å ta vare på barn som begår lovbrudd, bant annet fordi det krever sterkt fokus på sikkerhet. En av de foreslåtte løsningene er å plassere barn i overgangsboliger, som er en kombinasjon av fengselsvesen og barnevern. Det finnes i dag fire overgangsboliger i Norge, men ingen i Oslo.

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg planlegger ifølge Aftenposten å levere en skyggerapport som supplement til Norges rapport til FNs barnekomite. Rapporten viser mange brudd på FNs barnekonvensjon. Menneskerettighetsutvalget forteller dette i forbindelse med en reportasje om en mentalt syk 16-åring som satt fengslet uten medisiner, uten besøk og svært langt hjemmefra. Han var redd for sine medfanger, som var voksne og hadde begått til dels svært alvorlige forbrytelser.

15.07.2008
11:56
16.12.2013 06:05