JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Provosert til kamp

Trondheimskonferansen gjødslet storstreiken om AFP som presser seg opp fra grasrota i fagbevegelsen. Ikke glem uføre og likelønn, påminner FO.
28.01.2008
15:50
16.12.2013 03:46

560 deltakere fylte Liv Ullmann-salen til randen på lørdag, under den 18. Trondheimskonferansen i regi av Trondheim LO. Vel 60 FO-ere deltok på konferansen. Årets hovedtema var forsvar av avtalefestet pensjon (AFP) og kamp mot den arbeidslinja som ligger til grunn for regjeringens planlagte pensjonsreform.

Nei til bridge og bingo

Et innlegg fra statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Jan Erik Støstad, bidro til kampviljen. – Arbeidslinja har vært vellykket. Innsatsvillige, dyktige og friske får mer gjennom å jobbe. Når det gjelder pensjonistene i framtiden, er det veldig viktig å se på hvordan de bidrar. Om de bedriver tiden med bingo, bridge og reiser, eller produksjon, sa Støstad. I regjeringens AFP-modell legges det opp til at AFP-ere skal kunne jobbe fritt, uten avkorting i pensjonen. – Man har valgt et system med pisk og gulrot for å få folk til å jobbe lenger.

Statssekretæren var også optimistisk på «sliternes» vegne. – Takket være muligheter til etterutdanning og omskolering, vil folk fram mot 2050 i større grad kunne velge seg bort fra såkalte sliteryrker og bort fra dårlige arbeidsforhold. Slik skal arbeidsgiverne måtte tilpasse seg, for å tiltrekke seg arbeidskraft. Innlegget framprovoserte et trettitall angrep på departementet.

Varsko til Nav-ansatte

Spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet, Ebba Wergeland, viste i en grundig gjennomgang av velferdsstatens utvikling, hvordan regjeringens nye pensjonsmodell bryter med grunnleggende prinsipper i velferdsstaten og hvordan Folketrygden har vært innrettet siden 1967. Wergeland viste hvordan offentlige utredninger og meldinger gradvis har dreid sosialpolitikken over i en arbeidsmarkedsfunksjon siden 1990-tallet. – Trygdesatsene skal gi insitament til jobbsøking. Såkalt Inkluderende arbeidsliv er i realiteten en dårlig kamuflert kamp mot sykelønnsordningen. Sosial- og arbeidsmarkedspolitikken styres dermed av elitens klasseinteresser, ifølge Wergeland. – Istedenfor å analysere hvilke trekk ved samfunnet som skaper arbeidsløshet og sosial nød, rettes fokus konsekvent mot individet, i form av moralisering om den enkeltes egeninnsats. Det er føringer gitt av den rådende klasse i samfunnet. – Budskapet i arbeidslinja er at det er deg det er noe feil med, arbeidsgiver ønsker jo bare å legge til rette. De som rammes av denne dreiningen i sosialpolitikken, er påført så mye skam av systemet at de i liten grad orker å reise stemmen mot det. Nav-ansatte må derfor vise solidaritet og kollektivt markere sin motstand imot arbeidslinja.

Ikke glem uføre

FO-erne som tok ordet under konferansen prøvde å utvide AFP-fokuset. Leder i FO Sør-Trøndelag, Heidi Klokkervoll, oppfordret til å se pensjon under ett og advarte mot at uførepensjonistene skal bli glemt midt i kampen for AFP. – Uføre har ingen valgfrihet. Er du ufør, er du ufør. I pensjonsreformen slik den ligger an, straffes de like mye som dem som er i arbeidslivet. Når AFP forhåpentlig opprettholdes, må det ikke i neste omgang føre til at uføre får mindre.

Klokkervoll foreslo derfor at diskusjonen om uføretrygd utsettes til etter AFP-runden.

– Vær tydeligere om likelønn

– Vi som jobber i og bidrar til en velfungerende velferdsstat, tilrettelegger for inntjeningen i privat sektor, sa Inger Lisbet Hegland, landsstyrerepresentant fra FO Sør-Trøndelag. – Jeg etterlyser solidaritet fra forbundene i privat sektor i likelønnsspørsmålet. Det er viktig at krav om likelønn går tydelig fram i formuleringene som kommer med i tariffoppgjøret.

Klar for AFP-streik

– Regjeringas pensjonsforslag innebærer at de ser behov for å øke forskjellene mellom folk som pensjonister, sa klubbleder ved Aker Kværner Verdal, Stein Aamdal, som leder Forsvar AFP-kampanjen. Innretningene som skal gi insentiver til å stå lenger i jobb er mange: Alleårsregelen (istedenfor dagens besteårsregel), levealderjustering (en i praksis heving av ordinær pensjonsalder), tidligpensjon med påfølgende lavere alderspensjon (som alternativ til AFP). – Forslaget til ny AFP premierer dem med psykisk og fysisk lett arbeid som orker å jobbe opp til 67 år eller mer, sa Aamdal.

Konferansevert og leder i LO Trondheim, Arne Byrkjeflot, manet forbundene til AFP-kamp, og håper et enhetlig LO skal stille seg bak et streikeultimatum. Trondheimskonferansen vedtok at grunnplanet i fagbevegelsen skal møtes i Oslo 9. april for å vurdere høringsuttalelsene som da skal foreligge om pensjonsreformen. Storstreiken er i emninga, varsler Byrkjeflot. Les også i LO-Aktuelt at AFP-opposisjonen vil ha en hånd på rattet, og vil ikke overlate AFP-spørsmålet til LO og forbundene.

28.01.2008
15:50
16.12.2013 03:46