JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Papirløse nektes rettigheter

Lederen for det afghanske flyktningnettverket krever amnesti for de irregulære innvandrerne. Røde Kors er fortørnet over at det er straffbart å bistå mennesker uten lovlig opphold i Norge.
25.01.2008
13:36
16.12.2013 03:44

– Det er smertefullt å ha kontakt med dem som lever i skjul. De eldes fort under den behandlingen de utsettes for her, fortalte leder i Støttenettverket for afghanske flyktninger, Zahir Athari, under gårsdagens konferanse om ulovlige innvandrere i regi av Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors.

– Sett utenifra er Norge et av verdens mykeste land. Men det er ikke realiteten for de som lever her i skjul. Menneskerettighetene deres blir brutt daglig, sa Athari. – Eneste løsning er å få dem inn i systemet som regulære innvandrere.

Farlig tomrom

Røde Kors er bekymret over det tomrommet som oppstår mellom de som får opphold og de som pågripes for utsending. Det er et tomrom som fylles opp av stadig flere skjulte innvandrere uten noen identitet eller legal status i Norge, ifølge generalsekretær i Norges Røde Kors, Trygve Nordby.

De er asylsøkere med endelig avslag som fortsatt er i Norge, personer som blir værende etter at turistvisum er utgått, personer utsatt for menneskehandel og uregistrerte arbeidsinnvandrere smuglet inn fra land utenfor EØS.

Hvor mange de er, er usikkert, men anslag varierer mellom 5000 og 10 000. Og de blir flere. Gruppen omfatter også arbeidsinnvandrere fra EØS-land i Øst-Europa som arbeider uregistrert i Norge.

Et fellestrekk er at de ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse, ikke norsk personnummer og ikke er medlemmer i folketrygden. Dermed har de ikke adgang til subsidierte helse- og sosialtjenester og bare rett til akutt livreddende nødhjelp, som de imidlertid må dekke 100 prosent av egen lomme.

Uten rettigheter

Sykepleier Charlotta Arwidsson jobber med helsetjenester for ulovlige innvandrere gjennom svenske Røde Kors. Hun fortalte om hvordan kravet om medlemskap i folketrygden utsetter papirløse for stor helsefare: Gravide med svangerskapsforgiftning og diabetikere som går i koma fordi de nektes hjelp. En kvinne som brakk lårhalsen fikk en regning på 60 000 kroner fra sykehuset. Voldsutsatte og folk som utnyttes grovt i det svarte arbeidsmarkedet tør ikke oppsøke politi i frykt for utsendelse og har dermed ingen rettssikkerhet.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, fortalte om skjulte innvandrere som kommer i kontakt med organisasjonens rustiltak.

– Trolig ruser de seg for å døyve smerten ved å leve skjult, sa Stålsett.

Krever oppmykning

Under konferansen ble det presentert flere eksempler på land som rutinemessig gir irregulære innvandrere fulle rettigheter til offentlige velferdstjenester. I Spania får for eksempel alle et ID-kort som de kan bruke i kontakt med politi, helsevesen og arbeidskontor, uten fare for å bli deportert.

Norske myndigheter har på sin side ikke tatt skritt for å sikre de papirløses grunnleggende humanitære behov, ifølge Trygve Nordby. Han kritiserte utlendingsloven, som gjør det straffbart å bistå mennesker uten lovlig opphold og dermed rammer frivillige humanitære organisasjoner. Han tror et første skritt i å hjelpe disse menneskene til verdige leveforhold er å gi dem midlertidig opphold. Røde Kors vil sammen med andre organisasjoner ta initiativ overfor politi, helsevesen og Nav for å få en diskusjon rundt tiltak for irregulære innvandrere.

– Sosial nød er et uegnet virkemiddel for å påvirke menneskelig atferd, konkluderte Røde Kors-lederen.

25.01.2008
13:36
16.12.2013 03:44