Fauske kutter i sosialhjelpen

Det borgerlige flertallsstyret i Fauske kutter sosialhjelpssatsen med 630 kroner i måneden for enslige. – Dette rammer livskvaliteten til de svakeste, sier Mona Nilsen, leder i FO Nordland.
29.11.2007
15:14
16.12.2013 03:09

Hun mener dette er feil signal å gi. – De vil redde budsjettet, så kutter de i sosialhjelpssatsen som allerede ligger under minstenormen, sier Nilsen.

Gir og tar

Etter at Fauske kommune ikke hadde justert opp sosialhjelpsatsene i en fem års periode økte kommunestyret satsene med 13 prosent før valget i høst. Politikerne glemte imidlertid å overføre pengene til sosialkontorets budsjett.

Kjell Eilertsen fra Arbeiderpartiet er oppgitt. – Den gang stemte Fremskrittspartiet for økningen, og de fremmet forslag om å tilbakebetale det mottakerne hadde fått for lite gjennom fem år, sier Eilertsen til Avisa Nordland.

Mona Nilsen støtter Eilertsen. – Det har vært mye fram og tilbake om etterbetaling, men nå velger de altså å kutte satsene tilsvarende det de økte før valget, sier Nilsen.

Ufin saldering

Samtidig øker politikerne barnehagesatsene med 400 kroner i måneden for heldagsplass. – Regjeringens Soria-Moria-erklæring sier mye om å bekjempe fattigdommen. Så velger kommunene å stramme inn ytelsene til disse gruppene for å redde kommuneøkonomien. Det går ikke an, sier Nilsen.

29.11.2007
15:14
16.12.2013 03:09