JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen svikter de svakeste

– Statsbudsjettet inneholder skuffende få krafttak for fattige, for de som er avhengige av barnevernet og de psykisk utviklingshemmede, sier forbundsleder Randi Reese.
05.10.2007
14:41
16.12.2013 02:31

Hun mener at de som sitter nederst ved bordet, blir sittende der hvis statsbudsjettet godkjennes. FO-lederen er glad for at komuneøkonomien fortsatt styrkes, noe som vil komme hele befolkningen til gode. – Videre satsing på tiltak for de som har muligheter for å komme ut i arbeid er også riktig, sier Reese.

Ikke nok

I statsbudsjettett for 2008 har regjeringen styrket tiltakene mot fattigdom med 336,1 millioner kroner, i tillegg til at tiltakene fra 2007 videreføres. Etter den første gjennomlesingen av statsbudsjettet frykter forbundslederen likevel at Regjeringens satsing ikke vil komme de fattige til gode. – Vi har sett at en generell styrking av kommuneøkonomien ikke kommer de fattige til gode fordi kommunene ikke velger å prioritere sosialhjelpssatser, barnevern eller tjenestene til utviklingshemmede, sier Reese.

Hun sier at FO ikke kan akseptere at regjeringen usynliggjør de fattige gjennom statsbudsjettet. – Fattigdom handler først og fremst om pengemangel. Det er store forskjeller i utbetaling til den enkelte sosialhjelpsmottaker kommunene. Flere kommuner har lagt seg under statens veiledende satser.

Reese mener regjeringen med Soria- Moria-erklæringen i ryggen gått inn for å styrke sosialhjelpen til livsopphold ved at det innføres et statlig minstenivå for et nøkternt livsopphold på linje med SIFOs satser (Statens institutt for forbruksforskning).

Svikter unge enslige asylsøkere

FO har gjentatte ganger krevd at regjeringen må styrke den kommunale barneverntjenesten med 800 nye sosialfaglige stillinger i løpet av en tre-års periode – Regjeringen legger ikke opp til noen reell satsing til neste pr, verken når det gjelder bemanning eller øremerkede midler. Det er uholdbart og svikefullt når velferdsstaten ikke følger opp, sier Reese.

Desember i år overtar barnevernet omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til barnet enten blir bosatt i en kommune eller returnert. Forbundslederen er bekymret for at ordningen ikke omfatter mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Regjeringen tar sikte på å overføre ansvaret fra utlendingsmyndighetene til barnevernet for denne gruppen i 2009. – Vi skal bruke 2008 til å utvikle gode modeller for omsorgstilbudet, og gode rutiner for barnevernets arbeid med denne aldersgruppen, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem i en pressemelding.

FO-lederen er skuffet. – Det er svikefullt at ordningen ikke gjelder allerede fra 2008, sier Reese.

Dystert for Kvalifiseringsprogrammet

Regjeringen tar sikte på at det blir etablert 140 nye Nav-kontor i 2008 og 180 Nav-kontor i 2009. Regjeringen har satt av mer enn 1,3 millioner kroner til omstilling og gjennomføring av Nav-reformen. Fordelingen gir 1 120 millioner til statlige utgifter, og 250 millioner kroner til kommunesektoren som kompensasjon for utgifte til gjennomføringen av reformen.

Regjeringen foreslår å bevilge 236,5 millioner kroner til Kvalifiseringsprogrammet for å få flere i arbeid i 2008. Reese er bekymret for hvordan økonomien til deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet blir. - Jeg har ennå ikke sett hvor stor stønaden til livsopphold blir. Men jeg forventer at den blir mer enn 2G, sier forbundslederen. Hun etterlyser også et synlig krafttak for økningen av bemanningen av Nav-kontorene slik at det blir mulig å gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet i kommunene. – Viljen til en slik satsing har vi ikke sett snurten av, sier hun.

Regjeringens ansvar

I ordskiftet etter framleggingen av statsbudsjettet hevdet finansminister Kristin Halvorsen at fattigdom ikke bare handlet om økonomi, men også om å bli møtt med verdighet. – Alt for mange kvier seg for å gå på sosialkontoret¿., sa finansministeren. – Det er en realitet at mange kvier seg for å gå på sosialkontoret. Regjeringen er ansvarlig for å styrke sosialtjenesten sånn at de som jobber der ikke oppfattes som lite tilgjengelige. I noen kommuner og bydeler i de store byene får de dette til, men regjeringen må gi rammebetingelser som sikrer at dette blir tilfelle i alle byene våre, sier Reese.

05.10.2007
14:41
16.12.2013 02:31