JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jobb i Sikte

– Vi gir håp. Håp om jobb, og håp om et bedre liv. Velferdsviter og prosjektleder Mette Ingebretsen på Kongsberg leder prosjekter ”Jobb i Sikte” (JiS) der langtidsmottakere av trygd og sosialhjelp får hjelp til å skape en aktiv hverdag.
13.03.2007
14:32
16.12.2013 00:22

44 personer har til nå deltatt i prosjektet. Av disse er åtte kommet i fast jobb, to i utdanning, ti er på praksisplasser og tiltak, en har flyttet til en annen kommune og to har droppet ut av prosjektet. Ved utganen av 2006 var åtte deltakere skrevet ut av prosjektet. - To personer er i byggebransjen, noen arbeider med data, én har fått fast jobb i en ventilasjonsbedrift hvor han skal ta fagbrev, ellers er det forskjellige jobber i anleggsbransjen. To har droppet ut, det vil si at de ikke kommer til avtaler eller ikke svaret på telefoner, sier Ingebretsen.

1001 natt

Analyser viser at det tar 1001 natt (over tre år) fra man blir sykmeldt til man blir ferdig attført. Etter dette er det mange som ”går i loop”, starter på nytt eller faller ned på sosialhjelp. I forbindelse med prosjektet har Ingebretsen gjort analyser på brukere som har vært i systemet.– Hver etat gjør jobben de er pålagt. Men i overgangsfasen mellom de forskjellige etaten faller brukeren ofte mellom to stoler eller blir arkivert bort. Saksbehandlerens tid strekker ofte ikke til når det gjelder oppfølging fordi man er opptatt av produksjonen av vedtak, sier hun.

Ut av ”loopen”

Forskningsprosjektet startet i februar 2006 og skal være avsluttet innen utgangen av 2008. Målet for prosjektet er å gjøre deltakerne i stand til å stå i arbeidsrettede tiltak som på kort eller lang sikt fører til jobb eller varige ytelser. Kongsberg kommune har fått innvilget 3 570 000 kroner fra Sosial- og helsedirektoratet til forprosjektering i 2005 og driften av prosjektet i 2006. Budsjettet for 2007 er på 2 850 000 kroner, og inkluderer overføringer fra tidligere år på 1 600 000 kroner. Jobb i Sikte har fem medarbeidere som alle er ansatt i Kongsberg kommune, sosialkontortjenesten og i AVK (Arbeids- og velferdskontoret).– Målet er at metodene som utvikles gjennom JiS skal bli en del av den ordinære driften i NAV når prosjektperioden er avsluttet, sier Ingebretsen.Det er saksbehandlerne på NAV arbeid, trygd og sosial som finner fram til brukere som har behov ekstra hjelp for komme ut av ”loopen”.– Flere sliter med kompliserte problemstillinger, som rus og psykiatri. Noen har vært ti til femten år i systemet. Men siden målet er at de skal ut i jobb har vi tatt hensyn til alder når vi vurderer deltakere til JiS-prosjektet. På grunn av at vi har tett oppfølging av den enkelte har vi også begrenset antall deltakere per gruppe, sier Ingebretsen, som forteller at det er venteliste til prosjektet.

Sammensatt gruppe

Deltakerne i prosjektet er hentet fra følgende grupper:"Unge mellom 16 – 25 år."Enslige forsørgere med overgangsstønad."Langtidsmottakere av sosialhjelp (mer enn fem år)."Lettere psykiske diagnoser. "Innvandrere– Utgangspunktet for deltakerne i prosjektet er forskjellige. Derfor får de sin faste veileder i systemet. Hver prosjektmedarbeider har ansvaret for maksimalt ti brukere, sier Ingebretsen.I midten av mars hadde prosjektet 36 deltakere, hvorav tolv er kvinner og 24 er menn. Hovedtyngden av deltakerne (18) er fra 21 – 25 år. 14 er mellom 26 og 35 år. Tre er mellom 36 og 50 år, mens kun en er i gruppen mellom 16 og 20 år. Les hele saken i Fonene nr. 4/2007 som utkommer19.3.2007

13.03.2007
14:32
16.12.2013 00:22