JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høgskoleutdanna sosialarbeidere attraktive

- FO er svært fornøyd med omsorgsmeldingen. Visjonene i meldingen er helt i tråd med FOs politikk, sier Randi Reese, forbundsleder i FO. Faggruppene til forbundet trekkes fram som attraktive i pleie- og omsorgssektoren. Men FO er skuffet over den overflatiske behandlingen av tjenester til mennesker med utviklingshemming, og rus- og psykisk helsearbeid.

- Særlig med tanke på at det er gått 15 år siden ansvarsreformen for personer med utviklingshemming, og mange oppgaver fortsatt står ugjort, sier Reese.

Hun tar til etterretning at regjeringen lover å arbeide videre med områdene. På bakgrunn av endringene som har vært innen tjenestene for rusavhengige og personer med psykiske lidelser, er det en klar forventning til at regjeringen tar et grep for å sikre god kommunal aktivitet.

Rom for sosialarbeidere

At sosialfaglige utdanninger på høyskolenivå generelt, og vernepleiere spesielt, trekkes fram som attraktive i pleie- og omsorgssektoren i årene som kommer, er også musikk i ørene til forbundslederen. Flere endringer av tjenestene viser nettopp at sosialfaglig kompetanse er viktig for å øke kvaliteten på tjenestene.

Dagens omsorgstjenester har for ensidig fokus på medisin. Hvis kvalitet i omsorgstjenestene handler om tilrettelegging av miljøet for å oppnå trivsel, i kombinasjon med kompetanse på pleie under sykdom, så har vernepleierne helt klart en jobb å gjøre på dette feltet, mener Reese.

Større tverrfaglighet

- Vi applauderer både når det gjelder ønske om mindre stoppeklokkementalitet, heltidsstillinger framfor deltid, økt fokus på etter- og videreutdanning for de ansatte, mer veiledning og større tverrfaglig bredde blant de ansatte i denne sektoren, sier Randi Reese.

FO er også er fornøyd med at regjeringen helt eksplisitt påpeker at helse- og sosialtjenestene skal være et offentlig ansvar, noe som også er i tråd med Soria Moria-erklæringen.

Mer forpliktende

FO skulle også gjerne sett at meldingen var mer forpliktende når det gjelder økt utdanningskapasitet for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. For å møte satsingen må det skje en opptrapping – og ikke reduksjon, slik resultatet ble av statsbudsjettet for 2006.

- FO forventer at det allerede på statsbudsjettet for neste år blir satt av tilstrekkelig med midler til dette kompetanseløftet. Hvis ikke er jeg redd selve symbolet på kvalitetsøkningen, den kulturelle spaserstokken, ender opp som en brukket krykke, sier Randi Reese.