- Send loven tilbake

LO-kongressen gikk i dag til Stortinget for å overlevere et brev til de politiske partiene på Stortinget. Budskapet er klart: LO krever at Stortinget sender forslag til ny arbeidsmiljølov tilbake til regjeringen, og at vi får en ny arbeidsmiljølov som er bedre enn dagens.
11.05.2005
14:36
15.12.2013 21:02

Stortinget skal behandle regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov og -tjenestemannslov allerede i vår. LO mener regjeringens forslag er helt uakseptabelt på mange områder.- Lovforsalget til ny arbeidsmiljølov legger blant annet opp til: 13 timers arbeidsdag og 78 timers arbeidsuke. Flere midlertidige ansettelser og et arbeidsliv hvor det skal bli lettere å sparke folk, sa LO-leder Gerd-Liv Valla foran Stortinget. LO har gjennomført en historisk medlemsdebatt med kampanjen ”Du bestemmer – LO på din side”. 44.000 LO-medlemmer sendte inn 150.000 faglige og politiske innspill til hvilket arbeidsliv og samfunn de ønsker. - 850.000 LO-medlemmer vil aldri godta kutt i våre faglige rettigheter og sosiale ordninger. Derfor krever vi lovfestet rett for tillitsvalgte til innsyn i alle arbeidskontrakter for å bekjempe sosial dumping. Vi krever også at de tidligere vedtatte endringene i overtidsbestemmelsene, og svekking av tillitsvalgtes innflytelse rettes opp, sa LO-lederen.

11.05.2005
14:36
15.12.2013 21:02