JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO-jubel over blå-blått rusløfte

FOs Tone Faugli er positivt overrasket over den blå-blå regjeringens satsing på rus og psykiatri. – De anerkjenner at sosialfaglig arbeid er viktig i rusbehandlingen, sier hun.
08.10.2013
15:18

vibeke.liane@lomedia.no

I Sundvolden-plattformen har Fremskrittspartiet og Høyre blitt enige om visjoner som Faugli omtaler som god FO-politikk. Hun trekker fram punktet om at rusavhengige skal ha en egen koordinator, og målet om en sømløs overgang mellom avrusing og rehabilitering som positivt.

– Feltet trenger mer samhandling, rusreformen har ført til at det sosiale perspektivet har blitt svekket. Rusarbeid er mer enn helse Vi er glade for at den påtroppende regjeringen er så klare på at det sosiale perspektivet skal få større plass, sier Faugli.

Nedprioritert rusarbeid

FO vil følge opptrappingsplanen for rus og psykiatrifeltet med argusblikk. – At rus og psykiatri prioriteres er veldig bra. Det er mange fine ord om forebygging, men det blir avgjørende å se hvordan man sikrer dette i praksis. Kommunene har ansvaret for forebyggingen. Etter samhandlingsreformen har vi sett at dette arbeidet blir nedprioritert når rettighetene ikke lovfestes og tiltakene ikke øremerkes.

Skeptisk til anbudsrunder

Faugli er skeptisk til at den blå-blå regjeringen vil ha en rask utvidelse kapasiteten i rusomsorgen, og at de vil kjøpe ledige plasser hvis det innebærer at enda større del av rusomsorgen privatiseres og konkurranseutsettes. – Alle må sikres et likeverdig tilbud med god kvalitet. Hvordan vil regjeringen sikre at plassene har en god kvalitet samtidig som de skal gjøre en stor avbyråkratisering, spør Faugli.

Hun mener omfattende anbudsrunder vil føre med seg mer byråkrati.

Forventer tydelige prioriteringer

Faugli er spent på den blå-blå regjeringens statsbudsjett og konkretisering av hvordan tiltakene skal gjennomføres. Hun forventer at de gode intensjonene følges opp med tilstrekkelig med midler. Hun syns det er for tidlig å kreve at regjeringen øremerker midler. – Det er varslet store reformer med nedlegging av helseforetakene og en kommunereform. Vi vil komme tilbake til hvilke virkemidler som må til når mer er avklart, sier Faugli.

Hun understreker at kommunene uansett må få tydelige styringssignaler om hva som skal prioriteres.

Etablere en opptrappingsplan for rusfeltet. Den årlige veksten innen rus og psykisk helsevern skal være høyere enn for somatikken.

Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene.

Raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling.

Hindre at poliklinisk oppbygging går på bekostning av døgnbehandling der det trengs.

Sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering.

Rusavhengige skal få en individuell plan og oppfølging av koordinator.

Sikre ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak.

Styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet. Blant annet skal pasienter i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) sikres et botilbud.

Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.

Bygge ut et lavterskeltilbud for psykisk helse i kommunene. Lov, plan og finansiering skal brukes for å nå målet.

Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern.

Bedre lavterskel og forbyggende tilbud til unge, som helsetjeneste og helsestasjoner.

Øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud, og gi kommuner som har kapasitet ansvar for distriktspsykiatriske sentre.

Etablere tilbud om psykiatriambulanser.

Styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern.

Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med Nav om nye og bedre attføringstjenester.

Bekjempe tabuer og sørge for et bedre forebyggende arbeid mot selvskading og selvmord.

08.10.2013
15:18

Etablere en opptrappingsplan for rusfeltet. Den årlige veksten innen rus og psykisk helsevern skal være høyere enn for somatikken.

Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene.

Raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling.

Hindre at poliklinisk oppbygging går på bekostning av døgnbehandling der det trengs.

Sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering.

Rusavhengige skal få en individuell plan og oppfølging av koordinator.

Sikre ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak.

Styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet. Blant annet skal pasienter i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) sikres et botilbud.

Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.

Bygge ut et lavterskeltilbud for psykisk helse i kommunene. Lov, plan og finansiering skal brukes for å nå målet.

Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern.

Bedre lavterskel og forbyggende tilbud til unge, som helsetjeneste og helsestasjoner.

Øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud, og gi kommuner som har kapasitet ansvar for distriktspsykiatriske sentre.

Etablere tilbud om psykiatriambulanser.

Styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern.

Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med Nav om nye og bedre attføringstjenester.

Bekjempe tabuer og sørge for et bedre forebyggende arbeid mot selvskading og selvmord.