Barnevernet trimmer små motorer

Stram økonomi utløser lovbrudd i Østfolds barnevern. Nå vil småkommunene lage sin egen gullstandard.
31.01.2013
15:49
16.12.2013 21:39

Tilsynsrapportene som kom fra Fylkesmannen i januar rammer barneverntjenestene i Trøgstad, Askim, og Fredrikstad. Tilsynet påpeker avvik i hjemmebaserte hjelpetiltak for barn og unge.

Riper i lakken

– Trøgstad avslutter flere hjelpetiltak uten noen faglig vurdering. I stedet avslutter barnevernet tiltak med begrunnelse i kommunens økonomi. Tiltaksplaner manglet målsetting. Undersøkelser blir henlagt uten evaluering eller samtale med familiene.

– Askim er for sent ute med å gjennomføre undersøkelser etter at det kommer inn en bekymringsmelding. I flere saker går det over en måned før barnevernet undersøker forholdene barna lever under.

– Fredrikstad mangler konkrete mål i barnas tiltaksplaner. Planene er sjelden utarbeidet i samarbeid med barnas foreldre. Det mangler systematikk i internsystemene for å rapportere avvik.

Forutså avvikene

– Medlemmene våre sier at de visste at avvikene ville komme, sier fylkessekretær Kristine Hval Blekken i FO Østfold.

– Når du har for mange arbeidsoppgaver og for få til å gjøre dem, kommer det ikke som en overraskelse. De har gjerne dobbelt så mange saker per hode som det normen for barneverntjenestene tilsier.

Blekken sitter i samarbeidsgruppa for et prosjekt som forhåpentligvis kan rette opp manglene før neste tilsynsrunde.

Økonomisk villstyring

For å følge loven og samtidig få mer barnevern ut av hver budsjettkrone, har de åtte kommunene i Indre Østfold startet barnevernprosjektet Kostnad og kvalitet. Initiativet kom fra rådmennene, som var bekymret over utgiftsnivået i barnevernet.

– Skjønner rådmennene hva godt barnevern egentlig koster?

– Rådmennene oppfatter kostnadene i barnevernet som veldig uforutsigbare. I de minste kommunene kan tilflytting av en barnevernfamilie plutselig føre til at utgiftene i barnevernet dobles. Rådmennene ønsker å forstå sammenhengene, sier Kristine Hval Blekken.

Jakter på gullstandarden

Prosjektgruppa hadde sitt første møte midt i januar. Målet er å bli mer kosteffektive, gjennom å kartlegge beste praksis i barneverntjenestene lokalt og finne et optimalt balansepunkt mellom pris og kvalitet, forteller sosionom og prosjektleder Kristin Hippe.

Et viktig steg på veien er å skape dialog internt mellom nivåene fra rådmann til barnevernleder. Deretter å få på plass rutiner for å dele erfaringer og kompetanse på tvers av barneverntjenestene i de åtte kommunene.

Blir dyrere

Men utgiftene kan øke når det statlige barnevernet på Østlandet skjærer kraftig ned på hjelpetiltak til utsatte familier. Det gjelder for eksempel Marte Meo-metoden.

– Staten forventer at kommunene skal ta over og gjøre det selv. Alternativet til å bygge opp nye fagmiljøer lokalt er å kjøpe inn barneverntjenester fra private konsulenter til opptil dobbel pris, sier Kristine Hval Blekken.

Startet januar 2013

Deltakere: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og FO Østfold

31.01.2013
15:49
16.12.2013 21:39

Startet januar 2013

Deltakere: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og FO Østfold