JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnevernet trimmer små motorer

Stram økonomi utløser lovbrudd i Østfolds barnevern. Nå vil småkommunene lage sin egen gullstandard.

Tilsynsrapportene som kom fra Fylkesmannen i januar rammer barneverntjenestene i Trøgstad, Askim, og Fredrikstad. Tilsynet påpeker avvik i hjemmebaserte hjelpetiltak for barn og unge.

Riper i lakken

– Trøgstad avslutter flere hjelpetiltak uten noen faglig vurdering. I stedet avslutter barnevernet tiltak med begrunnelse i kommunens økonomi. Tiltaksplaner manglet målsetting. Undersøkelser blir henlagt uten evaluering eller samtale med familiene.

– Askim er for sent ute med å gjennomføre undersøkelser etter at det kommer inn en bekymringsmelding. I flere saker går det over en måned før barnevernet undersøker forholdene barna lever under.

– Fredrikstad mangler konkrete mål i barnas tiltaksplaner. Planene er sjelden utarbeidet i samarbeid med barnas foreldre. Det mangler systematikk i internsystemene for å rapportere avvik.

Forutså avvikene

– Medlemmene våre sier at de visste at avvikene ville komme, sier fylkessekretær Kristine Hval Blekken i FO Østfold.

– Når du har for mange arbeidsoppgaver og for få til å gjøre dem, kommer det ikke som en overraskelse. De har gjerne dobbelt så mange saker per hode som det normen for barneverntjenestene tilsier.

Blekken sitter i samarbeidsgruppa for et prosjekt som forhåpentligvis kan rette opp manglene før neste tilsynsrunde.

Økonomisk villstyring

For å følge loven og samtidig få mer barnevern ut av hver budsjettkrone, har de åtte kommunene i Indre Østfold startet barnevernprosjektet Kostnad og kvalitet. Initiativet kom fra rådmennene, som var bekymret over utgiftsnivået i barnevernet.

– Skjønner rådmennene hva godt barnevern egentlig koster?

– Rådmennene oppfatter kostnadene i barnevernet som veldig uforutsigbare. I de minste kommunene kan tilflytting av en barnevernfamilie plutselig føre til at utgiftene i barnevernet dobles. Rådmennene ønsker å forstå sammenhengene, sier Kristine Hval Blekken.

Jakter på gullstandarden

Prosjektgruppa hadde sitt første møte midt i januar. Målet er å bli mer kosteffektive, gjennom å kartlegge beste praksis i barneverntjenestene lokalt og finne et optimalt balansepunkt mellom pris og kvalitet, forteller sosionom og prosjektleder Kristin Hippe.

Et viktig steg på veien er å skape dialog internt mellom nivåene fra rådmann til barnevernleder. Deretter å få på plass rutiner for å dele erfaringer og kompetanse på tvers av barneverntjenestene i de åtte kommunene.

Blir dyrere

Men utgiftene kan øke når det statlige barnevernet på Østlandet skjærer kraftig ned på hjelpetiltak til utsatte familier. Det gjelder for eksempel Marte Meo-metoden.

– Staten forventer at kommunene skal ta over og gjøre det selv. Alternativet til å bygge opp nye fagmiljøer lokalt er å kjøpe inn barneverntjenester fra private konsulenter til opptil dobbel pris, sier Kristine Hval Blekken.

Startet januar 2013

Deltakere: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og FO Østfold

Startet januar 2013

Deltakere: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og FO Østfold