JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO-ansatte mobbet på jobben

85 prosent av de ansatte på FOs hovedkontor mener det er dårlig samarbeidsklima mellom administrasjonen og forbundsledelsen. 12 prosent sier de blir mobbet på jobben.
29.08.2012
12:49
16.12.2013 19:58

solfrid.rod@lomedia.no

I en fersk arbeidsmiljøundersøkelse som Fontene har fått tilgang til, svarer halvparten av de ansatte at de er helt uenige i påstanden «Jeg opplever godt samarbeidsklima mellom administrasjonen og forbundsledelsen».

35 prosent er delvis uenige. Mer enn åtte av ti er altså i varierende grad misfornøyd med samarbeidsklimaet.

Mest misnøye med politisk ledelse

Alle ansatte, herunder også politisk ledelse, ble også bedt om å ta stilling til påstanden «Den politiske ledelsen fremmer godt samarbeid på arbeidsplassen».

44 prosent er helt uenig, 31 prosent er delvis uenig. Ingen er helt enige, 16 prosent er delvis enig.

Den administrative ledelsen kommer bedre ut. Vel sju av ti mener den administrative ledelsen fremmer godt samarbeid, med fordelingen 21 prosent helt enig og 50 prosent delvis enig.

Nesten 80 prosent synes den administrative ledelsen gir god nok informasjon, mens kun seks prosent sier seg delvis enig i at politisk ledelse informerer godt nok.

Over 80 prosent sier seg helt eller delvis uenig i at politisk ledelse gir god nok informasjon. Tilsvarende tall for administrativ ledelse er 18 prosent.

Har blitt verre

Arbeidsmiljøundersøkelsen er gjennomført hos FO sentralt av bedriftshelsetjenesten A-MED.

En tilsvarende undersøkelse ble foretatt i 2010, like før den nåværende ledelsen tiltrådte. Som nokså fersk forbundsleder uttalte Rigmor Hogstad til landsstyret at det var en prioritert oppgave å ta tak i de påviste arbeidsmiljøutfordringene ved forbundskontoret.

To år seinere viser A-MEDs søyler at utviklingen går i feil retning. Særlig gjelder dette forholdet mellom administrasjonen og den politiske ledelsen.

Mobbes på jobben

Mer enn to av ti opplever ting de enten definerer som mobbing eller lurer på om kan kalles mobbing.

12 prosent av de ansatte svarer ja på spørsmålet «Har du selv opplevd å bli utsatt for mobbing eller trakassering i Fellesorganisasjonen i løpet av det siste året»? Ni prosent er usikre, mens 79 prosent svarer nei.

For arbeidslivet generelt anslår Arbeidstilsynet at fem prosent opplever mobbing.

På spørsmål om hvor mobbingen kommer fra, svarer de ansatte: fra ledelsen (administrativ eller politisk), fra kolleger, fra tillitsvalgte i FOs uteapparat og «andre». Episoder av mobbing og trakassering oppgis rapportert til tillitsvalgte og ledelsen, både administrativ og politisk.

Slitsomt, men meningsfylt

Ansatte i FO gir videre utrykk for stort arbeidspress, som til dels går utover fritid og helse. De ansatte opplever i liten grad at ressursene er fordelt i samsvar med FOs formål og planer.

På den positive siden oppgir ansatte i stor grad å ha en meningsfull jobb. Forholdet til egne kolleger har bedret seg siden 2010.

67 prosent oppgir at de trives med sin arbeidssituasjon.

– Har ikke lyktes

FO-leder Rigmor Hogstad vil ikke kommentere konkrete funn fra arbeidsmiljøundersøkelsen, men forsikrer at forbundsledelsen tar den svært alvorlig.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltelementer, fordi dette er en intern undersøkelse. Men som jeg har sagt til de ansatte tar vi i arbeidsutvalget denne undersøkelsen svært alvorlig. Vi har ikke lyktes i å jobbe med arbeidsmiljøutfordringene fra forrige runde, vedgår Hogstad.

– I sum oppgir et stort flertall at de trives på jobben. Når det er sagt, vi skal ikke bagatellisere dette, men ta det med det største alvor, legger hun til.

– Et ledelsesansvar

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble presentert for de ansatte i forrige uke og var tema på en personalsamling i Budapest. I tida framover skal det lages handlingsplaner både for hele administrasjonen og for hver enkelt avdeling.

– Arbeidsmiljøutvalget og de tillitsvalgte blir viktige i dette arbeidet. Samtidig understreker jeg at arbeidsmiljø er et ledelsesansvar, sier Hogstad til Fontene.

Redusert stab

Det er en noe redusert FO-administrasjon som skal møte utfordringene. Administrativ leder Robert Pettersen gikk nylig på dagen etter mindre enn to år i sjefsstolen.

To avdelingsledere er for tiden sykmeldt, og en avdelingslederstilling står ubesatt etter at lederen for forhandlingsavdelingen sa opp i vår.

I et par landsstyremøter har det blitt tydelig at samarbeidet mellom administrasjonen og forbundsledelsen ikke er uproblematisk. Organisasjonskultur har også vært tema etter at tidligere AU-medlem Cato B. Ellingsen gikk på dagen i januar. Han begrunnet sin avgang med at den frie dialogen har trange kår i FO.

Seks personer har sagt opp i 2012. To har gått på dagen fra ledende stillinger. At det er vanskelig å være uenig har vært del av begrunnelsen i begge tilfellene. Noen vil mene det er en ukultur at uenighet er problematisk, ikke utviklende. Hva tenker du om dette?

– Jeg ønsker ikke å kommentere Catos eller Roberts avgang utover det jeg har gjort, svarer Hogstad.

Jakter på ny leder

Hvilken plan har dere for stillingen som administrativ leder?

– Den skal lyses ut. Men først skal vi ha en gjennomgang med tillitsvalgte med tanke på hvilke krav vi skal stille, blant annet i lys av denne undersøkelsen og en veiledningsprosess med politisk og administrativ ledelse, forklarer Hogstad.

I påvente av denne prosessen er leder for informasjons- og organisasjonsavdelingen, Margrethe Lied, konstituert som fungerende administrativ leder.

I perioden hun fungerer som administrativ leder, vil Anny Skarstein fungere som leder for informasjons- og organisasjonsavdelingen.

29.08.2012
12:49
16.12.2013 19:58