Hardt skyts fra Riksrevisjonen

Barnevernet må styrkes, konkluderer Riksrevisjonen i en fersk rapport. Løsningen er et statlig barnevern, mener barneombud Reidar Hjermann.
15.06.2012
10:22
16.12.2013 19:32

mia.paulsen@lomedia.no

Riksrevisor Jørgen Kosmo er bekymret over funnene i rapporten som Riksrevisjonen nylig leverte til Stortinget. Den var basert på en gjennomgang av barnevernet i sju kommuner.

Bekymret

– Det bekymrer oss selvsagt, for når du får en melding, skal du både ha ressurser, saksbehandlingskapasitet og kompetanse til å vurdere meldingene, og ikke bare henlegge dem uten å gjøre meget grundige undersøkelser, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til NRK.

Rapporten viser at det tar for lang tid å behandle bekymringsmeldinger, og mange av dem blir feilaktig henlagt.

Bryter frister

I 2011 tok gjennomsnittlig 17 prosent av undersøkelsene for lang tid, og forskjellene mellom kommunene er store. Enkelte kommuner bryter fristen i et flertall av saker.

Snakker ikke med barnet

Noen undersøkelser i barnevernet gjennomføres uten at barneverntjenesten snakker med barnet eller besøker hjemmet.

Sjekker ikke ut tiltaket

Nesten 50 000 barn mottok hjelpetiltak i 2010. De skal ha en tiltaksplan, men Riksrevisjonen skriver at tiltak kan løpe i lang tid uten at barneverntjenesten evaluerer om målene med tiltaket er oppnådd.

Fagmiljøene trenger å styrkes, og kompetanse om ledelse og internkontroll må bli bedre, mener Riksrevisjonen.

«Lotteri»

Barneombud Reidar Hjermann mener tilstanden i barnevernet er svært bekymringsfull.

– De store forskjellene mellom kommunene fører til at barn i en svært sårbar situasjon nærmest havner i et lotteri, mener barneombudet.

Bør sikres mot ulikheter

Reidar Hjermann mener staten bør overta ansvaret for barnevernet for å sikre barna mot de store ulikhetene.

Konsulentfirmaet Rambøll har nettopp levert en rapport de har skrevet på oppdrag for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Der etterlyser de gjennomgripende tiltak for å styrke barnevernet.

Les også: Lover debatt om barn

15.06.2012
10:22
16.12.2013 19:32