JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sper på barnevernet

50 millioner mer til statlig barnevern, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. 200 millioner mindre enn det som trengs, fastslår Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt for FO.
15.05.2012
14:29
16.12.2013 19:12

solfrid.rod@lomedia.no

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag, foreslår regjeringen å gi det statlige barnevernet (Bufetat) 50 millioner kroner ekstra.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) presenterer ekstrabevilgningen som en del av regjeringens styrking av barnevernet. Det kommunale barnevernet behandler flere saker. Flere barn får tiltak fra Bufetat. Det koster penger. «Denne aktivitetsveksten møter vi nå gjennom disse 50 millionene», heter det i en pressemelding fra BLD.

– Fortsetter å bygge ned

– Litt hjelper det jo. Men det er 200 millioner mindre enn jeg hadde håpet på, sier Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat.

Han viser til at Bufetat først ble pålagt å spare 250 millioner på årets budsjett. Med de 50 millionene som kom i dag mangler det fortsatt 200 millioner for å holde tritt med aktivitetsveksten, mener Aarskog.

Kan du utdype hva du mener med at det hjelper litt?

– Det er bedre å mangle 200 millioner enn 250 millioner. Men det rokker ikke ved at de fortsetter å bygge ned institusjonene. De fortsetter dreiningen fra institusjon til fosterhjem selv om forskere har advart mot det. Samlet sett er det ikke nok penger til å gi barn og unge det tilbudet de trenger, sier Aarskog.

Fristen brytes i 9 av 10 saker

I tillegg til de 50 millionene til Bufetat, foreslår regjeringen i dag å styrke fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker med 10 millioner. Dette for å redusere saksbehandlingstiden, som har vokst kraftig de siste årene.

I dag behandles kun en av 10 saker om omsorgsovertakelse innen fristen på fire uker. Hver tredje sak har mer enn 16 ukers behandlingstid, opplyser departementet.

– Ikke akseptabelt

– I dag må mange akuttplasserte barn vente mer enn fire måneder før omsorgssituasjonen blir avklart i fylkesnemndene. Dette er ikke akseptabelt. Det er derfor avgjørende at saksbehandlingstiden reduseres, sier barne-, likestilling og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i en pressemelding.

Hvor langt 10 millioner rekker når det gjelder å redusere ventetida, er vanskelig å anslå, mener FO-leder Rigmor Hogstad. At akuttplasserte barn venter i månedsvis på vedtak om hvor de skal bo, er svært alvorlig, påpeker hun.

Hogstad deler Jan Aarskogs syn på at 50 millioner til Bufetat ikke er nok. Likevel mener hun at ekstrabevilgningene i dette og tidligere budsjetter gir et signal om at regjeringen virkelig vil styrke barnevernet.

Vil ha nasjonal transportplan for barnevernet

FO etterlyser en nasjonal transportplan for barnevernet, det vil si en plan som gjelder i 10 år og som tvinger ulike aktører og forvaltningsnivåer til å samarbeide.

Som transportsektoren preges barnevernet av mangelfullt samarbeid på tvers av nivåer og aktører, mener Hogstad.

Anbudssystemet og kortvarige avtaler har, ifølge henne, bidratt til enda mindre forutsigbarhet.

– Det er vanskelig for private aktører, enten de er ideelle eller kommersielle, å vite hva slags rolle de er tiltenkt i framtida, forklarer Hogstad.

Hun lanserte kravet om en slik langvarig plan for kapasitet, kompetanse og kunnskapsutvikling i barnevernet i et intervju med Fontene den dagen Inga Marte Thorkildsen ble utnevnt til statsråd.

– Jeg håper disse gjentatte ekstrabevilgningene til barnevernet kan bli et springbrett for en langsiktig plan, sier Hogstad.

– Et uverdig skille

FO-lederen er opprørt at det regjeringen heller ikke i denne budsjettrunden gir barnevernet ansvar for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.

Økte bevilgninger til Utlendingsnemda og mer til bosettingstilskudd hjelper ikke disse barna, fastslår Hogstad.

Barn i nød, som har flyktet fra foreldrene sine og er i et fremmed land, trenger trygge rammer. De trenger de rettighetene som barnevernloven gir, påpeker hun.

– Det er et skille mellom norske barn og andre barn som ikke er regjeringen verdig. Barn som er på ferie i Norge og kommer bort fra foreldrene har sterkere rettigheter enn barn på flukt. Dette er virkelig ille, avslutter Hogstad.

15.05.2012
14:29
16.12.2013 19:12