JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samlet seg om likelønn

FO Hordaland gjorde kvinnedagen til en ukes festival. Likelønn var sentralt tema 8. mars.
09.03.2012
15:24
16.12.2013 18:36

Forbundsleder Rigmor Hogstad fra FO, leder i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand, og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Hordaland Mette Mikkelsen bidro med hver sin innledning om utfordringer i likelønnskampen på frokostmøtet 8. mars.

– Oppgjøret i 2010 ble lansert som et likelønnsoppgjør, men vi ser i dag at vi er like langt. Med den farten vi holder nå, blir det ikke likelønn før 3016, slo Rigmor fast ikke uten en viss humor.

Hogstad viste til at kvinners lønn i dag er 85 prosent av mennenes lønn.

– Gjennomgående tjener kvinner mindre enn menn i alle sektorer og bransjer.

Kvinners jobb verdsettes ikke

Rigmor Hogstad gikk kraftig i møte med argumentet om at eneste måten å sikre likelønn er gjennom å rekruttere flere menn inn i kvinnedominerte yrker. For henne representerer den tanken en nedvurdering av kvinners egenverdi. Det viser med all tydelighet av kvinners arbeid ikke verdsettes av samfunnet, mener hun.

I Norge er kvinneandelen i arbeidslivet veldig høy sammenliknet med andre land, men det gir seg ikke utslag i måten kvinners arbeid verdsettes. Ifølge Hogstad er det gjort en undersøkelse som viser at verdien av den høye kvinneandelen i Norge tilsvarer hele oljefondet og alt det som ennå ikke er pumpet ut.

– Jeg synes det er rart at det ikke er verdsatt høyere.

Likelønn også menns kamp

Rigmor Hogstad gikk også i rette med selve strukturen rundt lønnsoppgjøret. Et annet problem for likelønnskampen er den store andelen av kvinner som jobber deltid. Bare 59 prosent har fulltidsansettelse. Fra arbeidsgiversiden blir det skyldt på turnustekniske grunner. Men Rigmor Hogstad synes det er rart at en høyere andel av menn som går i turnus er fulltidsansatte.

På slutten av sitt innlegg under frokosten i Bergen kom Hogstad med en utfordring til mennene:

– Likelønn er ikke noe kvinner kan kjempe for alene. Men vi må ha med de mannsdominerte forbundene. Menn må jenke seg noe for at likelønn skal kunne realiseres.

Bør ha med flere enn partene

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Mette Mikkelsen, fastholdt at organisasjonene må kreve at utdanning, kompetanse og risiko verdsettes mer. For henne er likelønn en samfunnsutfordring som er større enn at regjeringen bare kan sende det over til partene i arbeidslivet.

– Vi er et viktig konkurransefortrinn og derfor må vi kunne tilbys konkurransedyktig lønn. Vår fremtidige verdiskapning må sikres for å møte fremtidige oppgaver, sa Mikkelsen under frokostmøtet.

Ikke problem for alle

Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, pekte på at hennes forbund, FO og Sykepleierforbundet har samme utgangspunkt for likelønn, men at det kommer mange bortforklaringer eller unnskyldninger for at en ikke klarer å oppnå likelønn.

– Det må være slik at noen opplever at likelønn ikke er et problem.

Hun antydet at Utdanningsforbundet kanskje valgte feil strategi under siste lønnsoppgjør.

Senker kompetansekravet

For Mimi Bjerkestrand er det tre innfallsvinkler til likelønnsutfordringen. For det første handler det om verdsetting av kvinners arbeid, dernest handler det om selve forhandlingssystemet som også Hogstad pekte på, og det dreier seg ikke minst om synet på kompetanse.

– Hvor mange ganger hører man ikke fra industrien at de stenger en avdeling fordi de mangler kompetanse? Men når skjedde det sist innen kvinnedominerte yrker? Der settes i stedet kravene til kompetanse ned. Det lages regler for dispensasjon for kompetansekrav, eller det ansettes vikarer for eksempel i skolene uten faglig kompetanse.

Bjerkestrand mener kvinner må bli tøffere når en ser at det mangler kompetanse.

Møtet samlet 20 tillitsvalgte fra de tre forbundene fant felles interesser i kampen for likelønn. Grethe Kvist, leder i FO Hordaland sa:

– Vi må se på dette møtet som en begynnelse på et samarbeid på tvers av fagene.

Møte om barnevern

FO Hordaland og Hordaland barnevernsamband inviterte også i fellesskap kommunepolitikere i Hordaland til et lunsjmøte i Bergen Rådhus. Målet var å øke politikernes kunnskap om barnevernets rolle og oppgaver og bidra til større åpenhet og til økt tillit til barnevernet.

09.03.2012
15:24
16.12.2013 18:36