Setter dobbeltdiagnose på gata

Det er bedre samfunnsøkonomi å møte rusavhengige psykiatripasienter ute på gata enn å legge dem inn. Det mener overlege Jan Fredrik Andresen, som legger ned Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD).
13.01.2012
10:21
16.12.2013 18:04

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Helse Sør-Øst har pålagt det psykiatriske tilbudet ved Diakonhjemmet sykehus å kutte 40 millioner kroner i år. Det betyr at Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) legges ned i mars.

De gode resultatene enheten har oppnådd for tungt rusavhengige med psykiatriske diagnoser er ikke nok til å forsvare videre drift.

– Når man, som ved TEDD, i enkelte tilfeller bruker mange måneder på å skaffe pasientene bolig, og tilstøtende tjenester melder at nå bor pasienten på TEDD, så er vi ute å kjøre i forhold til samfunnets ressursbruk på denne gruppen. Man skal ikke bo på sykehus, sier psykiater Jan Fredrik Andresen, som leder voksenpsykiatrien ved Diakonhjemmet sykehus.

Sparer millioner

– Vi må ned i kostnadsnivå, og døgndrift er dyrere enn å drive polikliniske tjenester (dagtilbud, journ anm.) og ambulante tjenester (oppsøkende tjenester og hjemmebesøk, journ. anm.), sier seksjonsoverlegen.

Med TEDD borte, sparer sykehuset Helse Sør-Øst for 12 sengeposter. Også sykehusets øvrige psykiatrienheter med sengeposter må kutte: Enheten for bo- og arbeidsrehabilitering mister sine åtte sengeposter og legges ned ved neste årsskifte. Avdelingen for alderspsykiatri mister en sengepost. Bare barne- og ungdomspsykiatrien er skjermet.

Bra, men for dyrt

TEDD har siden oppstart i 2007 vært eneste fagmiljø med spesialoppdrag å hjelpe tungt rusavhengige med psykose og alvorlige psykiatriske diagnoser. Enheten oppsto som del av opptrappingsplanen for rusfeltet. Hele 179 personer har mottatt behandling her. Mange av dem har kommet over i permanente boliger takket være tett oppfølging over tid i samarbeid med bydelene og Kirkens Bymisjon.

Ifølge en av TEDD-pasientene Fontene har snakket med, var det nettopp tryggheten og kontinuiteten det innebar å være innlagt i fire måneder som gjorde at hun lyktes med å bli rusfri og fikk stabilisert livssituasjonen nok til å skaffe seg egen bolig.

– Jeg har lyst til å skrike. Hvorfor skal det alltid gå ut over vår gruppe? Her var endelig et sted som var genialt for oss. Jeg skjønner ikke hvorfor de gidder å bruke så mye penger på å bygge opp dyre behandlingsplasser, og så vips er de borte, sier Eline Simonsen Haga.

Les hele intervjuet med henne i Fontene nummer 1.

På med uteskoene

Andresen forsikrer at Haga og alle andre med dobbeltdiagnose i bydelene Diakonhjemmet har ansvar for fortsatt skal få spesialistbehandling. Det skal skje gjennom omfordeling av de resterende sengeplassene i voksenpsykiatrien og mer robuste ambulante tjenester i samarbeid med førstelinja, ifølge seksjonsoverlegen.

– Klarer vi det, er det en vinn-vinn-situasjon, sier Andresen.

– De ansatte ved TEDD sier nedleggelsen og de varslede oppsigelsene betyr at fagmiljøet på dobbeltdiagnose nå forsvinner. Blir det like lett å nå fram til pasientene på hospits, på Plata og liknende steder?

– Færre hoder og hender gjør noe med tjenestetilbudet. Men flere av de som har vært ansatt ved TEDD vil heldigvis fortsette å jobbe i andre deler av vår virksomhet, både i de polikliniske og de ambulerende tjenestene. Det er bare en bra ting at spesialisthelsetjenesten får på seg uteskoene.

Etablert 2007 under opptrappingsplanen for rusfeltet

Underlaget Diakonhjemmet sykehus i Oslo

Eneste spesialenhet dedikert rus- og psykiatripasienter i Oslo

Har behandlet 179 pasienter

Legges ned 2012

13.01.2012
10:21
16.12.2013 18:04

Etablert 2007 under opptrappingsplanen for rusfeltet

Underlaget Diakonhjemmet sykehus i Oslo

Eneste spesialenhet dedikert rus- og psykiatripasienter i Oslo

Har behandlet 179 pasienter

Legges ned 2012