JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Setter dobbeltdiagnose på gata

Det er bedre samfunnsøkonomi å møte rusavhengige psykiatripasienter ute på gata enn å legge dem inn. Det mener overlege Jan Fredrik Andresen, som legger ned Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD).

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Helse Sør-Øst har pålagt det psykiatriske tilbudet ved Diakonhjemmet sykehus å kutte 40 millioner kroner i år. Det betyr at Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) legges ned i mars.

De gode resultatene enheten har oppnådd for tungt rusavhengige med psykiatriske diagnoser er ikke nok til å forsvare videre drift.

– Når man, som ved TEDD, i enkelte tilfeller bruker mange måneder på å skaffe pasientene bolig, og tilstøtende tjenester melder at nå bor pasienten på TEDD, så er vi ute å kjøre i forhold til samfunnets ressursbruk på denne gruppen. Man skal ikke bo på sykehus, sier psykiater Jan Fredrik Andresen, som leder voksenpsykiatrien ved Diakonhjemmet sykehus.

Sparer millioner

– Vi må ned i kostnadsnivå, og døgndrift er dyrere enn å drive polikliniske tjenester (dagtilbud, journ anm.) og ambulante tjenester (oppsøkende tjenester og hjemmebesøk, journ. anm.), sier seksjonsoverlegen.

Med TEDD borte, sparer sykehuset Helse Sør-Øst for 12 sengeposter. Også sykehusets øvrige psykiatrienheter med sengeposter må kutte: Enheten for bo- og arbeidsrehabilitering mister sine åtte sengeposter og legges ned ved neste årsskifte. Avdelingen for alderspsykiatri mister en sengepost. Bare barne- og ungdomspsykiatrien er skjermet.

Bra, men for dyrt

TEDD har siden oppstart i 2007 vært eneste fagmiljø med spesialoppdrag å hjelpe tungt rusavhengige med psykose og alvorlige psykiatriske diagnoser. Enheten oppsto som del av opptrappingsplanen for rusfeltet. Hele 179 personer har mottatt behandling her. Mange av dem har kommet over i permanente boliger takket være tett oppfølging over tid i samarbeid med bydelene og Kirkens Bymisjon.

Ifølge en av TEDD-pasientene Fontene har snakket med, var det nettopp tryggheten og kontinuiteten det innebar å være innlagt i fire måneder som gjorde at hun lyktes med å bli rusfri og fikk stabilisert livssituasjonen nok til å skaffe seg egen bolig.

– Jeg har lyst til å skrike. Hvorfor skal det alltid gå ut over vår gruppe? Her var endelig et sted som var genialt for oss. Jeg skjønner ikke hvorfor de gidder å bruke så mye penger på å bygge opp dyre behandlingsplasser, og så vips er de borte, sier Eline Simonsen Haga.

Les hele intervjuet med henne i Fontene nummer 1.

På med uteskoene

Andresen forsikrer at Haga og alle andre med dobbeltdiagnose i bydelene Diakonhjemmet har ansvar for fortsatt skal få spesialistbehandling. Det skal skje gjennom omfordeling av de resterende sengeplassene i voksenpsykiatrien og mer robuste ambulante tjenester i samarbeid med førstelinja, ifølge seksjonsoverlegen.

– Klarer vi det, er det en vinn-vinn-situasjon, sier Andresen.

– De ansatte ved TEDD sier nedleggelsen og de varslede oppsigelsene betyr at fagmiljøet på dobbeltdiagnose nå forsvinner. Blir det like lett å nå fram til pasientene på hospits, på Plata og liknende steder?

– Færre hoder og hender gjør noe med tjenestetilbudet. Men flere av de som har vært ansatt ved TEDD vil heldigvis fortsette å jobbe i andre deler av vår virksomhet, både i de polikliniske og de ambulerende tjenestene. Det er bare en bra ting at spesialisthelsetjenesten får på seg uteskoene.

Etablert 2007 under opptrappingsplanen for rusfeltet

Underlaget Diakonhjemmet sykehus i Oslo

Eneste spesialenhet dedikert rus- og psykiatripasienter i Oslo

Har behandlet 179 pasienter

Legges ned 2012

Etablert 2007 under opptrappingsplanen for rusfeltet

Underlaget Diakonhjemmet sykehus i Oslo

Eneste spesialenhet dedikert rus- og psykiatripasienter i Oslo

Har behandlet 179 pasienter

Legges ned 2012