Bevisst foreldreskap

Guro Øiestad:
Selvfølelsen hos barn og unge
Gyldendal 2011
11.11.2011
14:52
14.12.2013 12:52

mia.paulsen@lomedia.no

Ingen foreldre kan alene ha ansvar for barna sine. Omsorg for barn er et samfunnsanliggende, mener forfatteren. Samfunnet skal gi støtte til foreldre i deres foreldrerolle.

Men foreldre har et stort ansvar for å gi barna omsorg og støtte dem i deres utvikling. Forholdet mellom foreldre og barn er byggeplassen for selvfølelsens grunnmur. Ved å ha et bevisst og aktivt forhold til selvfølelsen hos våre barn vil de voksne styrke også sin egen selvfølelse, mener forfatteren. Med utgangspunkt i utviklingspsykologi, hjerneforskning og tilknytningsteori gir hun leseren noen lett anvendelige råd som kan hjelpe foreldre til å bygge en robust og god selvfølelse hos barna sine.

Forfatteren er psykolog og spesialist i klinisk psykologi

11.11.2011
14:52
14.12.2013 12:52