JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO reagerer på sjokkterapi

– Barnevernet skal gjøre det trygt for barn og unge. Her skjer det motsatte, sier FOs Ellen Galaasen om millionkuttene i statens barnevern.
15.09.2011
11:35
16.12.2013 17:00

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Bufetat region øst skal spare 69 millioner kroner i høst. Kuttene går ut over de hjemmebaserte tjenestene som etaten har utført på oppdrag fra kommunene. Tjenestene er kommunenes ansvar, mener Bufetat.

Ifølge FO forsvinner 40 stillinger i hele region øst fra barne- og familiesentrene og fagteamene i region øst.

Sjokk i Fredrikstad

Beskjeden kom som et sjokk på Borg barne- og familiesenter i Fredrikstad: Ressursteamet kuttes fra 11 til seks stillinger. Oppfølging av beredskapshjem kuttes med 2,25 stillinger. Alt skjer innen 1. november.

Det ser nå ut til å ramme de 123 familiene i Østfold og Akershus som senteret hjelper.

– Det er helt urealistisk å tro at kommunene på kort sikt skal klare å bygge opp igjen det tilbudet som forsvinner herfra, sier plasstillitsvalgt for FO, Jeanette Nilsson.

– Uten strategi

– Bufetat mangler en strategi for å involvere kommunene, sier Ellen Galaasen.

FO har over lengre tid pekt på betydningen av at det som skjer i Bufetat må forankres i kommunene.

– Kommunene er ikke involvert i denne omstillingen og har ikke hatt noen sjanse til å bygge opp tilbud til å erstatte det som forsvinner. Vi frykter at familier som kunne fått hjelp i vanskelige situasjoner ikke får et godt hjelpetilbud som kan forebygge både plasseringer og omsorgsovertakelser, sier Galaasen.

Kompetanse forvitrer

– Vi er stolte av det vi har her, med kompetanse bygget opp over år. Jeg er sikker på at vi har unngått flere plasseringer, sier Elin Helseth ved Borg barne- og familiesenter.

Tung kompetanse kan gå tapt. Som Marte Meo-terapeut er Helseth blant dem som ligger tynnest an for omplassering, for metoden hennes er ikke evidensbasert. Det tar minst to år å bli sertifisert. Utdanningen omfatter 102 veiledningstimer og praksis i ti familier. Helseth brukte fem år på å bli supervisor.

Sentrene skal fortsatt tilby Parent management training Oregon (PMTO). Men mens Marte Meo kan brukes fra barna er nyfødte og videre opp i tenårene, brukes PMTO når barna er 4-12 år gamle. Med færre metoder til rådighet, ligger senteret an til å måtte avvise dem som ikke passer til aldersgruppen.

Rammer beredskapshjem

Kuttene rammer også oppfølgingen av beredskapshjem, med kutt på 2,25 stillinger i Borg. Det betyr mindre veiledningstid per hjem.

– Vi risikerer vi at de ikke orker å stå i jobben lenger og må gi opp barna. Da blir det flere uforutsette flyttinger, sier fagkonsulent Brit Stærk.

Bufetat øst: – Ikke lovpålagt

Ansatte som ikke får fortsette i sentrene og fagteamene, tilbys nå vakante stillinger i Bufetat.

– Når region øst nå kutter i disse ikke lovpålagte oppgavene, er dette for å unngå å kutte i tilbudet om plasser i institusjoner og fosterhjem, sier direktør i Bufetat region øst, Pernille Pettersen Smith.

Hun forsikrer at alle barn som i dag har tilbud eller som har fått tilsagn om hjemmebaserte tjenester, vil få det planlagte tilbudet eller tilsvarende i Bufetat region øst. Tiltak innen Multisystemisk terapi (MST), PMTO og Funksjonell familieterapi (FFT) fortsetter. Øvrige tiltak bør barna motta fra kommunene, konkluderer Smith.

– Dette skal vi ha gode dialoger med kommunene om. Vi har prøvd å planlegge dette så det ikke går ut over barna, men samtidig tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom stat og kommune.

– Du er ikke redd for at dette kan bli dyrere i neste omgang, med flere omsorgsovertakelser?

– Vi vil jobbe for å fortsatt ha hjelpetiltak som kan hindre plasseringer. Men vi mener altså tiltakene bør utføres av kommunene.

– Hva skjer med kompetansen som nå forsvinner fra sentrene?

– Jeg tror de får brukt den i de nye stillingene sine hos oss. Noen velger kanskje å gjøre disse oppgavene i kommunene.

– Hvorfor kutte på barnefaglig kompetanse istedenfor administrasjon?

– Vi sier ikke opp noen, men plasserer dem i vakante stillinger andre steder. Det samme vil skje blant administrativt ansatte.

Stolt

Marte Meo-terapeut Venke Bråthen har vanskelig for å godta det.

– Det står om yrkesidentitet, om stolthet for noe du tror på. Da er det lite tilfredsstillende å bli plassert til helt andre oppgaver. Men det første vi tenkte var hva med alle familiene. Hva skjer med dem nå?

15.09.2011
11:35
16.12.2013 17:00