JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rusbehandling uten anbud

Helse Sør-Øst går bort fra anbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra ideelle organisasjoner. Fagfeltet ønsker endringen velkommen.
08.09.2011
10:19
16.12.2013 16:54

mia.paulsen@lomedia.no

– De institusjonene som kan levere tjenester i henhold til våre krav, vil kunne tildeles avtale, sier han. Avtalene med private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling går ut 30. juni 2012, sier Stig Grydeland, som er direktør for eksterne tjenester i Helse Sør-Øst.

Grydeland sier at helseforetaket i løpet av september vil beskrive hva de ønsker å kjøpe av rusbehandling fra de ideelle organisasjonene, og at pasientenes behov og utviklingen i feltet vil være førende for helseforetaket.

Grydeland tror dette vil gi muligheter både til større differensiering og langsiktig fagutvikling.

Positivt

Arild Bodin, som leder FOs faggruppe for ansatte i rusomsorgen, mener dette er svært positivt for feltet. Han tror at det også vil føre til at flere får behandling.

Økt bevissthet

Grydeland mener at systemet med anbud har ført til heving av bevissthet i institusjonene rundt krav til spesialisthelsetjenester. Han mener det har skjedd en opprusting i form av bedre fagressurser og kvalitet i behandlingen, og at det åpner for mer løpende avtaler.

Fortsatt utvikling

Videre understreker Grydeland i en pressemelding at dette ikke skal være noen hvilepute for de ideelle institusjonene, og at han forventer at institusjonene fortsetter med å utvikle kvaliteten for å møte pasientenes behov.

Bra for pasientene

Mona Spakmo er institusjonsleder for Nybøle, som er en rusinstitusjon under Kirkens Bymisjon. Den er en videreføring av Mørk Gård.

– Dette er viktig og positivt både for Nybøle og for fagfeltet, men først og fremst for pasientene våre, sier hun.

Hun mener det gir større forutsigbarhet og usikkerheten som mange virksomheter har opplevd i forhold til fremtiden vil reduseres. Større forutsigbarhet gir bedre grunnlag for god behandling og gir større muligheter til fagutvikling på tvers av virksomheter, mener hun.

– Jeg gleder meg til å følge dette framover, sier Mona Spakmo.

Lik behandling

– Helse Sør-Øst hadde allerede unntatt Borgestad-klinikken. Nå blir det likebehandling, noe som er positivt. Det er en viktig anerkjennelse, sier Spakmo.

Mona Spakmo sier at hun forstår Grydelands opplevelse av at anbudsregimet har ført til kvalitetsøkning.

Anbud ingen nødvendighet

– Anbudsrundene kan ha ført til noe skjerping. Jeg er enig med Grydeland i at fagfeltet har hatt en god utvikling gjennom årene med anbud. Men vi vet ikke hvordan det hadde vært uten anbud. Det burde vært fullt mulig å oppnå god kvalitet, riktig kompetanse og hensiktsmessig rapportering og god dialog uten anbud, sier hun.

Spakmo tror at feltet fortsatt er underlagt de samme budsjettrammene og de samme krav til kvalitet. Hun tror også det fortsatt vil være ønsker om økt gjennomstrømming samt kortere behandlingstid der hvor det er forsvarlig.

– Ingen økonomiske eller faglige føringer for kontraktene som nå skal inngås blir påvirket når de nå går bort fra anbud, sier hun.

Kan spre seg

Spakmo er spent på om dette vil føre til endringer i andre helseregioner.

– Når kontraktene i andre helseforetak går ut, regner jeg med at de vil gjøre grundige vurderinger. Helse Sør-Øst er det største helseforetaket. Når de velger å unnta et så stort felt, ville det være overraskende om det ikke fikk betydning for andre, sier hun.

Positiv statsråd

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at hun er glad for at Helse Sør-Øst RHF med dette bidrar til en mer langsiktig og forutsigbar relasjon til de ideelle institusjonene.

– Langsiktige og forutsigbare vilkår er viktig både for institusjonene og for brukerne, sier statsråden.

08.09.2011
10:19
16.12.2013 16:54