Forstå usikkerhet

Göran Rydén og Per Wallroth:
Mentalisering
Å leke med virkeligheten
Pax 2010
24.08.2011
10:27
14.12.2013 12:51

mia.paulsen@lomedia.no

Mentalisering er i vinden, og forfatterne vil sette begrepet inn i en større sammenheng og gi grunnlag for mentaliseringsbasert klinisk arbeid.

Det handler om å leve med usikkerhet og forstå hvor den kommer fra. Usikkerhet skaper engstelse, men forståelsen kan gi trygghet og toleranse for usikkerheten.

Mentalisering gir bedre evne til å lese konflikter og problemer i den gruppa vi tilhører, og over tid skaper det sammenheng og mening i stedet for kaos og håpløshet, skriver forfatterne.

Forfatterne er begge psykoterapeuter, og de formidler mange eksempler fra egen praksis. De arbeider ved Huddinge sykehus utenfor Stockholm, og har gode erfaringer med mentalisering.

24.08.2011
10:27
14.12.2013 12:51