JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nei til tvungne urinprøver

Bruk av tvungne urinprøver anser vi som krenkende, og noe som hverken barn, unge eller voksne skal utsettes for, skriver FOs nestleder, Mimmi Kvisvik, i en kommentar til debattinnlegget fra tillitsvalgte i Buetat.
08.01.2011
10:18
14.12.2013 12:48

Vi viser til debattinnlegget vedr. FOs høringssvar til rettighetsforskriften og tvungne urinprøver for kontroll av rusmisbruk

Først vil vi takke for engasjementet som er vist i forbindelse med vår høringsuttalelse til rettighetsforskriften.

Vi vet at fagmiljøet er delt i spørsmålet om urinprøver, og vi vil mer enn gjerne bidra til og i en etisk, juridisk og faglig fundert diskusjon om disse metoder generelt eller spesielt knyttet til eksplisitt metodikk som inkluderer dette.

I institusjonstilbud for barn og unge er vårt forslag at vi søker alternativer til tvang heller enn tvang. Bruk av tvang og makt krever en samlet etisk, faglig og juridisk vurdering.

I FOs høringssvar sier vi flg knyttet til tvungne urinprøver for kontroll av rusmisbruk: ”FO er imot at urinprøver skal avlegges uten ungdommers samtykke, og mener heller ikke fylkesnemnda skal kunne fatte vedtak om dette. Vi mener derfor at bestemmelsen om tvungne urinprøver må ut av forskriften.”

Bruk av tvungne urinprøver anser vi som krenkende, og noe som hverken barn, unge eller voksne skal utsettes for. Et alternativ kunne være å tolke nekt av urinprøve som positiv prøve. Dette anser vi heller ikke som et godt alternativ når vi snakker om omsorg og/eller adferdsregulering av barn og unge. Hvordan skal vi i så fall bruke en slik tolkning og hva skal konsekvensene av en slik tolkning være?

Et tilbud til barn og unge må hvile på prinsipper knyttet til tillit, omsorg, gode relasjonelle forhold og tett individuell oppfølging innenfor rammen av de kollektive forpliktelser som påhviler deg som del av det fellesskapet institusjonen utgjør. Tvungne urinprøver representerer det motsatte. Urinprøver som kommunikasjonsform, og spesielt tvungne vil alltid kunne utvikle seg til kampen om hvem som avslører hvem, hvem som lurer hvem og hvem som sladrer på hvem. Det er ikke spesielt egnet for å komme i dialog rundt problemet rusmisbruk.

Dette er noe av bakgrunnen for at vi har svart som vi har gjort i høringssvaret. Etter vårt skjønn kan ikke rusbehandlingen av ungdom i f.eks barnevernet avhenge av om man kan kreve avlagt urinprøve ved bruk av tvang.

For Arbeidsutvalget i FO

Mimmi Kvisvik, nestleder

08.01.2011
10:18
14.12.2013 12:48