Patrik Dahlqvist

Barnevernpedagog, regiontillitsvalgt i Bufetat Øst
På kongress for andre gang
– Uredde stemmer trengs i en stadig mer uoversiktlig hverdag der arbeidsgiversiden utsetter oss for enormt press. Da trengs god ryggdekning i fagforeningen. Har man tenkt å gå ut med noe, er det utrolig viktig at man planlegger nøye og står sammen. Man må velge sine saker, og de må være gode. Vær forberedt på reaksjoner. Vi sa fra om millionnedskjæringene i Bufetat og sendte senere brev til Lysbakken og Dagbladet.
27.11.2010
11:52
14.12.2013 12:47
27.11.2010
11:52
14.12.2013 12:47