Skrift i hud

Camilla Heiberg Nilssen og Helene Storm:
Kors på halsen. Tre søstre om selvskading
Dinamo Forlag 2010
28.04.2010
14:55
14.12.2013 12:45

mia.paulsen@lomedia.no

Dette er en bok som beskriver hvordan det er å være søster til en som skader seg selv. Hvordan kan man takle det? Hvorfor har dette skjedd? Også hovedpersonen Ida kommer til orde om seg selv og sine følelser.

Det er sterke tekster som i stor grad forteller om kjærlighet mellom søstre. Likevel skjer det altså. Selvskade er en skade på selvet, skriver psykiater Finn Skårderud i forordet til boka. Han beskriver lidelsen som smittsom skrift i hud.

Boka har et etterord av psykolog Svein Øverland.

28.04.2010
14:55
14.12.2013 12:45