JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Uhøflig av FO-ledelsen

Heidi Klokkervold, leder i FO-Sør-Trøndelag, raser mot FO-ledelsen etter at barnevernpedagogene ble bedt om å forlate salen under fylkeslagets konferanse. FO-leder Randi Reese benekter at AU står bak.
27.11.2009
17:02
14.12.2013 12:44

mia.paulsen@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

– Om arbeidsutvalget ønsker å lage konflikt av dette, får de holde den for seg selv. Vi opplever ikke at det er vanskelig å diskutere utdanning, og vil ikke ha den konflikten, fastslår Klokkervold.

Det var under den utdanningspolitiske debatten at leder for barnevernpedagogseksjonen, Kjetil Ostling, ba barnevernpedagogene forlate salen. Til Fontene sa Ostling at han med dette lojalt fulgte opp en intensjon i AU. I følge Ostling var det frykt for at barnevernpedagogene skulle prege debatten fordi de var så mange.

Sjokkert

Denne bekymringen var, i følge Klokkervold, ikke kjent for fylkesavdelingen. Hun ble sjokkert da dette kom opp under konferansen, og sier at FO Sør-Trøndelag opplevde inngrepet som et grovt overtramp fra FOs ledelse. Avdelingen vil ta saken opp med forbundsledelsen.

Selv mente arrangørene at barnevernpedagogenes deltakelse ikke var noe problem, ifølge Klokkervold. De ønsket barnevernpedagogene velkommen.

Fylkesavdelingen hadde også diskutert tiltak for å sikre at representanter for alle profesjonene i FO skulle ha anledning til å komme til ordet i debatten dersom det skulle bli for stor overvekt av barnevernpedagoger.

– Udemokratisk

Klokkervold oppfatter det derfor som både uhøflig og udemokratisk at barnevernpedagogene fra den yrkesfaglige konferansen ble bedt om å forlate salen.

Alle barnevernpedagogene oppfattet seg, ifølge fylkeslederen, som adressater for beskjeden, og mange fikk inntrykk av at dette bare var en debatt for sosionomene. De få barnevernpedagogene som ble igjen i salen følte ikke at de hadde anledning til å delta i debatten.

Mange konferansedeltakere Fontene har vært i kontakt med, understreker at de ikke har opplevd at det er problematisk å diskutere utdanningene til de tre profesjonene. Det samme sier Heidi Klokkervold.

– Vi opplever at folk er engasjerte i utdanningsdebatten. Men vi FOere er vant til å jobbe tverrfaglig over hele landet, og her drar ledelsen opp en profesjonskamp som ikke eksisterer hos oss, sier hun.

– Ikke tema på AU-møte

FO-leder Randi Reese benekter at konferansens overvekt av barnevernpedagoger har vært tema på AU-møter. Kjetil Ostlings konklusjon om AUs intensjon må stå for hans egen regning, sier hun.

– Slik jeg leser saken i Fotene, ser det ut som om AU har gitt en instruks. Det har ikke skjedd. Det er viktig for meg å understreke at saken ikke har vært oppe i noe AU-møte, sier Reese.

Saken var derimot gjenstand for en samtale under LO Stats kartellkonferanse på Gol, der hele den politiske ledelsen i FO var samlet i forrige uke. Heller ikke her kom det noe pålegg eller noen form for instruks, ifølge 3. nestleder Mimmi Kvisvik.

Uforberedt

Det var Kvisvik som tok initiativ til samtalen, etter å ha blitt oppringt av Heidi Klokkervold angående gjennomføringen av konferansen. I løpet av telefonsamtalen med Klokkervold ble Kvisvik kjent med at barnevernpedagogenes yrkesfaglige konferanse, samt barnevernpedagogene i landsstyret, også skulle delta på FO Sør-Trøndelags konferanse.

Kvisvik opplevde det problematisk å ikke være informert om dette på forhånd, og ba samme dag om en samtale med de to andre nestlederne.

– Vi skulle alle tre innlede på konferansen i Trondheim. Når man forbereder slike innlegg, er det viktig å vite hvem som deltar. Jeg ba om det møtet for å si fra at jeg syntes det var beklagelig at jeg ikke var informert om barnevernpedagogenes deltakelse. I tillegg ønsket jeg å diskutere eventuelle problemstillinger knyttet til at de var så mange. Men det var absolutt ikke noe pålegg, fastslår Kvisvik.

Det ble opplevd som AUs intensjon?

– Vi uttrykte en viss frykt for at barnevernpedagogene ville prege debatten, men det var absolutt ikke noe pålegg fra Siv (1.nestleder Siv Kjøllmoen, red. anm.) og meg, avslutter Kvisvik.

Siv Karin Kjøllmoen sa til Fontene etter konferansen at hun ikke hadde noe å gjøre med at barnevernpedagogene ble bedt om å gå. På grunn av sykdom har Kjøllmoen vært forhindret fra å kommentere Klokkervolds kritikk av AU i dag.

Fulgte opp et ønske

Kjetil Ostling holder fast ved at han lojalt fulgte opp ledelsens ønske.

– Til Fontene har jeg tidligere sagt at vi fire i politisk ledelse har diskutert det problematiske i at barnevernpedagogene ville bli i stort flertall i diskusjonene på FO Sør-Trøndelags konferanse. I vår diskusjon fremkom ønsket om at seksjonsrådet måtte sikre at barnevernpedagogene ikke preget debatten. Jeg har videre sagt at jeg valgte å respektere og være lojal mot dette ønsket, sier Ostling.

På konferansen, der det var lagt opp til rundbordsdiskusjoner, oppfattet Ostling at det var vanskelig å oppfylle ønsket fra sine tre kolleger i den politiske ledelsen, uten å gjennomføre et parallelt program.

– For min del ville det være best å holde på det opprinnelige programmet, slik at konferansedeltagerne kunne få med seg en spennende diskusjon i regi av FO Sør Trøndelag. Men jeg oppfattet at situasjonen ikke tillot det, sier Ostling. Og fortsetter:

– Jeg tar til etterretning at mine kolleger ikke vil stå inne for det flertallet de utgjorde når vi snakket om saken på Gol, og at de ikke anser dette som et ønske de forventet at jeg og seksjonsrådet skulle innfri. Jeg vil selvsagt gå inn i en dialog med mine kolleger om dette, slik at vi for fremtiden har klarhet i hvilke ønsker og uformelle beslutninger jeg skal forholde meg lojal til.

Beklager overfor deltakerne

Overfor de som var til stede ønsker Ostling å beklage den uheldige situasjonen som oppstod.

– Her har vi i politisk ledelse ikke samhandlet godt nok knyttet til avklaringer på flere nivå. At dette gjøres bedre er alles ansvar, og jeg skal gjøre mitt for å få dette til, avslutter Ostling.

27.11.2009
17:02
14.12.2013 12:44