JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritisk analyse av samtiden

I alt seks fagfolk har gitt bidrag til denne rykende ferske analysen av utviklingen, eller nedbyggingen, av den norske velferdsstaten etter 1980- og 90-tallet.
20.05.2005
10:18
15.12.2013 21:02

Jan Inge Hansen er professor i sosialt arbeid og leder av senter for Inkluderende arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Bodø. Hans bidrag er først og fremst den kommunale sosialpolitikken, altså hvordan de politiske føringene arter seg i praksis nær brukerne. Vidar Hjelmtveit er cand. polit med sosiologi som hovedfag, ansatt ved barnevernpedagogutdanningen ved Høgskolen i Oslo, HiO, og forsker nå på barnefattigdom og teorier om sosiale problemer. Han har blant annet tatt for seg den historiske utviklingen av den offentlige sosialpolitikken. Professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen, John-Gunnar Mæland beskriver, over tyve sider, hvorfor den offentlige forbeyggingstankegangen igjen har fått stramme vilkår under dagens politiske forhold: Forebygging – vakker tanke eller fornuftig handling?Forskningsleder ved Sosialforsk ved Høgskolen i Oslo, Bennedichte C. Rappana Olsen er sosiolog og forsker på brukermedvirkning, frivillige organisasjoner og funksjonshemmede. Hun har også sett på temaet Familien og det sivile samfunnet – sentrale velferdsarenaer. Einar G. Øverby er dr. polit i statsvitenskap, ansatt ved HiO som forsker og førsteamanuensis i veldferdspoltikk. Hans bidrag er kalt Internasjonale perspektiver på sosialpolitikk, og tar for seg en rekke ordninger fra andre land.Redaktøren for boka, Mary Ann Stamsø, er samfunnsøkonom og ansatt som forsker ved Norges byggforskningsinstitutt der hun er opptatt av sosial boligpolitikk, boligmarked og økonomiske virkemidler. Hun underviser for øvrig ved HiO, Helse- og sosialpolitikk for videreutdanningen. Hun har mange bidrag i boken, og analyserer blant annet diskursen omkring økonomisk sosialhjelp. Samsø har klare meninger om de moralske verdiaspektene som driver arbeidslinja og som fører til for lave sosialhjelpssatser.Boken kan trolig både brukes i undervisning og som oppslagsverk for dem som vil argumentere for en styrking av sosialpolitikken generelt. En interessant analyse av Velferdsstaten Norge etter flere år med New Public Management, privatisering og individualisering av ansvaret for egen livssituasjon.

EMMa

Mary Ann Stamsø (red.):Velferdsstaten i endringNorsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundreGyldendal akademisk 2005 – 311 s.

20.05.2005
10:18
15.12.2013 21:02