JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha betalt for kompetanse

Kravene i stats- og kommuneoppgjøret ble lagt fram i dag. – Vi skal ha det samme som de fikk i LO-NHO-oppgjøret, sier FO-leder Rigmor Hogstad.
27.04.2011
16:05
16.12.2013 15:58

Hogstad har merket seg at pressen i forkant har vært interessert i å fokusere på at offentlig sektor krever en ramme som er større enn den privat sektor fikk, altså 3,65%. Hogstad er mest opptatt av ramma til resultatet.

FO har 11.177 medlemmer i KS-området og 5.162 medlemmer i statsområdet (per 1.1.2011).

Kompetanseløft

Nærmere 60 prosent av FO-medlemmene har en tilleggs- og videreutdanning. Derfor er det avgjørende for FO at dette skal gi økonomisk uttelling.

I hovedoppgjøret 2008 ble det avtalt at fullført spesial, - tilleggs- og/eller videregående utdanning skulle gi uttelling på ulike måter. I de tre årene som er gått har de ansatte, ifølge LO kommune, ikke fått en likeverdig lønnsmessig uttelling for slik kompetanse.

– LO Kommune godtar ikke dette og krever at KS blir med på et arbeid for å sikre at avtalt uttelling skjer automatisk i alle kommuner, sier Jan Davidsen, forhandlingsleder i LO kommune i en pressemelding.

Det er uakseptabelt at arbeidstakere som velger å arbeide i kommunene ikke får lønnsmessig uttelling for kompetanse som bidrar til at kvaliteten på tjenestene blir bedre, understreker også Rigmor Hogstad.

Ramma må utvides

Myndighetene har via statsbudsjettet gått ut med signaler om at ramma for årets lønnsoppgjør i offentlig sektor er på 3,25 %. Her mener Hogstad det ligger en politisk utfordring.

- Regjeringen må svært raskt komme på banen og signalisere en utvidelse av denne ramma. KS har allerede sagt at dette må skje før de kan sluttføre forhandlingene, forteller Hogstad.

- Tror du oppgjøret kommer i havn uten mekling?

- Det er vanskelig å svare på fordi hvert oppgjør lever sitt eget liv, men vi må jo være optimister og tro at dette vil skje, sier FO-lederen.

Både krone- og prosenttillegg

LO Stat, YS Stat og Unio krever reallønnsutvikling for alle i staten. Dette bør ifølge organisasjonene skje gjennom et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av krone- og prosenttillegg.

Eventuelle lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet må være reelle sånn at det tas hensyn til sentrale føringer.

Kunnskapsbasert offentlig sektor

Målet for organisasjonene er at både lønnsutvikling og lønnsnivå i staten skal tilsvare utviklingen til sammenlignbare grupper i industrien.

De offisielle tallene viser at forskjellen i 2010 er på over 114 000 kroner.

– Norsk næringsliv tjener på at Norge har en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene. Lønn er et viktig virkemiddel i så henseende, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen, i en pressemelding.

Likelønn fortsatt viktig

De mener dessuten at den positive utviklingen på likelønn må videreføres.

– I fjor tok vi synlige grep, som førte oss et stykke på vei mot målet om likelønn. Men fortsatt har vi en vei å gå. Det betyr at vi må ha dette perspektivet med oss i alle tariffoppgjør, mener forhandlingslederne Rønoldtangen, Johannessen og Arnesen.

Generelt tillegg til alle

LO kommune la også fram kravene i dag. Hovedkravene er:

- Kompensasjon for mindrelønnsutviklingen - med henvisning til rapportene fra de tekniske beregningsutvalgene.

- Generelt tillegg på kr 9000,- til alle.

- Minstelønnssatsene skal heves.

LO Kommune krever også at det nedsettes et utvalg for å begrense omfanget av sosial dumping og for bedre å involvere de tillitsvalgte for å sikre at arbeidstakerne ikke utnyttes.

Oppgjøret i Oslo kommune De kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) krever at de økonomiske tilleggene gis som et kronebeløp på lønnstabellen.

KAH krever også at årets mellomoppgjør i Oslo kommune skal gjennomføres som et sentralt oppgjør uten avsetning til lokale forhandlinger hvor fortsatt sikring av kjøpekraften, lav- og likelønnsprofil og vektlegging av kompetanse skal være førende.

27.04.2011
16:05
16.12.2013 15:58